Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a NAV 2020. október 23-án 6 órától 2020. október 26-án 6 óráig adatbázis karbantartást végez. A karbantartás ideje alatt szünetel a NAV szakrendszereivel történő kommunikáció, ami miatt a Rendelkezési Nyilvántartásban a cégek azonosítása, a Rendelkezési Nyilvántartás attribútum szolgáltatása, valamint az online Cégkapu regisztráció szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

NISZ Zrt.

MORZSÁK

TARTALOM:KVVM: Folyik a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés

Cikk:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Sajtóiroda
Budapest, 2009. május 19.

A víz Magyarország kincse. Mit teszünk a megőrzéséért?

Magyarország vizeinek megóvása mindannyiunk közös érdeke. Most jött el annak az ideje, hogy megalapozzuk a következő évek vízvédelmi lépéseit! A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság koordinálásával a szakemberek már dolgoznak a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek elkészítésén, melyek kidolgozására nem csak az Európai Unió előírása kötelez minket, de az ebben foglaltak alapjaiban határozzák meg azokat az intézkedéseket, amelyeket vizeink védelme és fenntartható használata érdekében meg kell tennünk. A végleges terv elkészülte előtt a www.vizeink.hu oldalon mindenki számára lehetőség nyílik arra, hogy véleményével hozzájáruljon a tervek alakításához.

A projekt részeleteiről ma tartott sajtótájákoztatót Holló Gyula, a KvVM Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztályának vezetője és Dr. Perger László, a VKKI Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztályának vezetője.

Az Európai Unióban érvényes vízügyi törvénynek, a Víz Keretirányelvnek alapgondolata, hogy a vízre nem mint kereskedelmi termékre, hanem mint örökségre kell tekinteni, és ennek megfelelően óvni kell a legjobb belátásunk szerint. A keretirányelv célkitűzése, hogy 2015-re a hazai tavak, folyók, patakok és felszín alatti vizek jelentős javuláson menjenek át, és lehetőség szerint elérjék a kívánatos, úgynevezett „jó állapotot". A keretirányelv szerint a „jó állapot" nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is.

A legfontosabb feladatok közé tartozik a vizes élőhelyek megóvása és állapotuk javítása, a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelme és fenntartható használata, a vízminőség javítása érdekében pedig kiemelt figyelmet kell fordítani a vizeket érő szennyezések megakadályozására mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek esetében. Mindemellett fontos az árvizek és aszályok kedvezőtlen ökológiai hatásának mérséklése.

A Víz Keretirányelv rendelkezéseinek végrehajtását a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés biztosítja. A tagországoknak - így hazánknak is - 2009 végére kell az első vízgyűjtő-gazdálkodási tervüket elkészíteniük az érdekeltek széleskörű bevonásával.

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv elsősorban azoknak a műszaki jellegű, jogi, gazdasági, intézményi, szervezeti szabályozásoknak és programoknak az összefoglalása, amelyeket hazánknak a vízzel érintett környezeti célok elérése és a vizek hosszú távon fenntartható használata érdekében meg kell valósítania. Az országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv meghatározza a vízhasználat és vízgazdálkodás kereteit és lehetőségeit a következő évtizedre, éppen ezért kiemelkedően fontos a társadalom aktív részvétele, minden érintett csoport megszólalása a terv kapcsán.

A www.vizeink.hu oldalon bárki megismerheti a tervezés aktuális állását, és - az egyes dokumentumokkal kapcsolatban feltett kérdésekre válaszolva - lehetőség nyílik a véleményezésre is. A munkaközi anyagok, háttéranyagok és tervtervezetek nyilvánosságra hozatala az együttműködést és a megvalósíthatóságot szolgálja, hiszen a terv sikerességéhez elengedhetetlen az egyes társadalmi csoportok, állampolgárok szempontjainak figyelembevétele.

A honlap a nagyközönség számára is érthetően - például animációs filmek segítségével - mutatja be a vízgazdálkodás jelentős kérdéseit.

Ugrás vissza Ugrás vissza...