Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Környezetvédelmi kitüntetések augusztus 20-a alkalmából

Cikk:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Sajtóiroda
Budapest, 2009. augusztus 19.

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából szerda délután köztársasági elnöki kitüntetéseket és miniszteri elismerő okleveleket adott át Budapesten.

A miniszter az ünnepségen a köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét adta át. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter miniszteri elismerő okleveleket is adományozott.

Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt kitüntetést adományozta

Dr. Dublecz Károly egyetemi docensnek, a Pannon Egyetem Georgikon Kar dékánjának, az egyetemi oktatásban a környezetvédelem, a vízvédelem és a természetvédelem középpontba helyezésével megvalósított „zöld" paradigmaváltás érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.


Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Dr. Cserei Pálnak, a Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft. ügyvezetőjének, a civilekért hosszú időn át végzett környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységéért, a térségi NATURPARK működtetése érdekében kifejtett munkásságáért, nyugállományba vonulása alkalmából,

Holló Gyulának, a KvVM Vízgyűjtőgazdálkodási főosztály főosztályvezetőjének, a vízgyűjtő-gazdálkodás, a vizek védelme területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, a Víz Keretirányelv hazai bevezetése érdekében kifejtett tevékenységéért, a hazai vízgazdálkodás érdekeinek hatékony nemzetközi képviseletéért,

Dr. László Ferencnek, a Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. vízminőség-védelmi szakági igazgatójának, a vízminőség-védelem területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai, vezetői tevékenységéért,

Nagymegyeri Andrásné Dr. Megyeri Máriának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség főosztályvezető-helyettesének, a vízügy, különösen a vízminőség és vízi-környezetvédelem érdekében kifejtett magas szintű szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

Dr. Szalai Sándornak, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatkutatójának, a statisztikai klimatológiai kutatások terén végzett nemzetközileg is elismert, színvonalas munkájáért,

Székely Kingának, a KvVM Barlangtani osztály nyugalmazott osztályvezetőjének, a magyar karszt- és barlangkutatás, a barlangok hasznosítása és bemutatása, a barlangvédelem népszerűsítése ügyében kifejtett több évtizedes, nemzetközi szinten is kimagasló munkájáért.


Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Dr. Ambrus Andrásnak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szakreferensének, a lepkék és szitakötők védelme érdekében hosszú időn át kifejtett tevékenységéért,

Béres Lászlónénak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezető-helyettesének, vízgazdálkodási és környezetvédelmi területen végzett közel két és fél évtizedes kiemelkedő színvonalú munkájáért,

Bodnár Mihálynak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének, a Borsodi Mezőség és a Kesznyéteni Tájvédelmi Környezet kialakítása, vizes élőhelyeinek rehabilitációja, megőrzése, bemutatása érdekében végzett munka elismeréseként,

Marjovszky Istvánnak, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, vízügyi, illetve környezetvédelmi hatósági területen hosszú időn át végzett magas színvonalú munkája elismeréseként,

Somodi Istvánnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetőjének, a Tiszavölgy természeti értékeinek megőrzése, népszerűsítése érdekében hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,

Széll Antalnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a Dél-Alföld madárvilágának megóvása, bemutatása, különösen a túzokvédelem érdekében kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréseként,

Szigligeti Barnabásnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság folyószabályozási csoportvezetőjének, a vízügyi ágazatban töltött több mint négy évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként.Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Posztomusz Vásárhelyi Pál Díjat adományozott

a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt Abért Lászlónak, a Nyugat-dunántúli KÖVIZIG volt műszaki igazgató-helyettesének, több mint három évtizedes munkássága során  a vízgazdálkodás fejlődése, a határvízi kapcsolatokban a  magyar érdekek  képviselete, a Nyugat-Dunántúli régió árvízi biztonságának megteremtése, a vízi környezet értékeinek megőrzése területén élete utolsó pillanatáig végzett tevékenysége elismeréseként.

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Bacsó Lászlónénak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség főmunkatársának, adminisztratív feladatainak kiemelkedő színvonalú ellátásáért,

Balázs József Árpádnak, a  Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyintézőjének, beruházási, magasépítési területen több mint két évtizeden át végzett kiemelkedő tevékenységéért,

Czomba Gábornak, a  Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízgazdálkodási referensének, árvízvédelmi és folyószabályozási létesítmények engedélyezése területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,

Cserkúti Andrásnak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezető-helyettesének, vízrendezési, vízhasznosítási, árvízvédelmi területen  hosszú időn át végzett magas színvonalú munkájáért,

Demeter Lászlónak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének, a Hajdúság - Dél-Nyírség élőhelyei megőrzése, fajvédelmi programjainak megvalósítása során végzett munkájáért,

Dr. Dernei Lászlónénak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, a vízminőség védelme érdekében végzett három évtizedes kiemelkedő tevékenységéért,

Diószegi Eszternek, az Északdunántúli Vízmű Zrt. ellenőrzési és minőségügyi vezetőjének, a víziközmű szolgáltatásban hosszú időn át végzett magas szintű szakmai munkájáért,

Dorogi Valériának, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, vízügyi igazgatási területén végzett több, mint két évtizedes kiemelkedő tevékenységéért,

Farkas Lászlónénak, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyintézőjének, közel négy évtizedes példamutató tevékenysége elismeréseként,

Fehér Józsefnek, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkavédelmi és tűzvédelmi vezetőjének, kiemelkedő, közel negyven éves vízügyi szolgálata elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

Gaál Lászlónak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság főenergetikusának, vízkárelhárítási területén végzett kiemelkedő logisztikai tevékenysége elismeréseként,

Hegyi Györgynek, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság műszaki biztonsági szolgálat vezetőjének, négy évtizedes vízügyi szolgálata, főként az árvízvédelem területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából

Horváth Brigitta Évának, a KvVM Természetmegőrzési főosztály vezető-tanácsosának, a főosztály titkársági, ügyiratkezelési feladatainak gondos, lelkiismeretes ellátásáért,

Horváth Dezső Bencének, a  KvVM Vagyongazdálkodási és vagyonkezelési osztály szakmai főtanácsadójának, közbeszerzési, beruházási területen hosszú időn át végzett munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

Dr. Horváth Szilviának, a KvVM Stratégiai főosztálya tanácsosának, a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásában, és a harmadik program kidolgozásában végzett magas szintű munkájáért,

Imréné Kovács Hajnalkának, a Közép-dunántúli  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség csoportvezetőjének, hulladékgazdálkodási,  hatósági engedélyezési  területén végzett kiemelkedő munkájáért,

Jóna Zoltánnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezető-helyettesének, a vízügyi ágazatban végzett közel négy évtizedes kimagasló szakmai munkájáért,

Kajuk Boglárkának, a KvVM Fejlesztési Igazgatósága osztályvezetőjének, a KEOP támogatással megvalósuló környezetvédelmi beruházások lebonyolítása érdekében végzett munkájáért,

Karlné Menráth Rékának, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referensének, a környezeti nevelés területén végzett sikeres elméleti és gyakorlati munkájáért,

Katona Csabának, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyelőjének, a Zöldkommandó akciósorozattal összefüggésben végzett magas színvonalú munkájáért,

Kocsnyer Aladárnénak, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. oktatási előadójának, közel négy évtizedes munkássága, különösen a vízügyi szakmunkások képzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Koritár Laura Lillának, a  KvVM Vízgyűjtő-gazdálkodási főosztálya fogalmazójának, a szennyezett területek környezeti kármentesítése érdekében végzett munkájáért,

Kószás Árpádné titkárnőnek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság munkatársának, több mint három évtizedes kiemelkedő titkársági munkája, közösségi tevékenysége elismeréseként,

Kosztra Andrásnak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság majorságvezetőjének, a Nemzeti Park füves élőhelyeinek fenntartásáért, az őshonos magyar háziállatok tenyésztésében elért eredményeiért,

Kóti Gyulának, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gátfelügyelőjének, a berettyóújfalui szakaszmérnökség területén végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

Kranczné Horváth Évának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bérelszámoló TB ügyintézőjének, három és fél évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

Kravinszkaja Gabriellának, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetőjének, a balatoni vízrajzi észlelő hálózat üzemeltetése, fejlesztése terén végzett kiváló munkájáért,

Márkus Andrásnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság botanikai referensének, a botanikai és élőhelyi értékek felmérésében, a Natura 2000 területek kijelölésében kifejtett tevékenységéért,

Németh Szaniszlónak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi felügyelőjének, négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

Némethné Dr. Katona Judit főiskolai docensnek, a Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar intézetigazgató-helyettesének, az oktatás több szintjén és területén végzett több évtizedes környezeti nevelői, környezetpedagógiai tevékenysége elismeréseként,

Pál Szabó Ferencnek, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület vezetőjének, a fülöpházi Buckavidéken végzett két és fél évtizedes munkája elismeréseként,

Pap Gyulának, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Üzemigazgatóság üzemigazgatójának, közel négy évtizedes kiemelkedő vízi-közmű irányítói tevékenysége elismeréseként,

Pecze Imrének, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság túravezetőjének, a védett természeti értékek, barlangok bemutatása, népszerűsítése érdekében hosszú időn át végzett tevékenységéért,

Pocsaji Anikónak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, közel két évtizedes hatósági ügyintézői munkája elismeréseként,

Romenda Lászlónénak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetőjének, közbeszerzési, beruházási területen végzett négy évtizedes eredményes munkájáért,

Szentkuti Annának, a KvVM Sajtó osztálya sajtóreferensének, lelkiismeretes, alapos és gyors munkájáért, elsősorban a természetvédelmi témák sajtóban való megjelenítéséért,

Szűcs Mártának, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság irodavezetőjének, több évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenységéért,

Tomity Zoltánnak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségség osztályvezetőjének, ellenőrzési, felügyeleti tevékenység szervezése, végrehajtása során végzett kiemelkedő munkájáért,

Tóth Péternek, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság osztályvezetőjének, az intézmény telephelye és műszaki eszközei zavartalan működtetése érdekében végzett munkájáért,

Urbán Lászlónak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területi felügyelőjének, a Mátrai Tájvédelmi körzet értékeinek megőrzése, bemutatása során végzett munkájáért,

Vágvölgyi Györgyikének, a KvVM Levegő, Zaj és Közlekedési osztály vezető-főtanácsosának, a légszennyezettségi mérőhálózatok működtetése, pályázatok előkészítése során végzett tevékenységéért,

Vasas Ágnesnek, a KvVM Nemzetközi kapcsolatok osztálya vezető főtanácsosának, a minisztérium nemzetközi együttműködési tevékenységét elősegítő, magas színvonalon végzett titkársági munkájáért,

Velekeyné Kránitz Andreának, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. call center csoportvezetőjének, több évtizedes ügyfélszolgálati tevékenysége elismeréseként,

Versné György Editnek, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási szakreferensének, a természetvédelmi szemléletű oktatás erősítése érdekében, elsősorban a Tihanyi-félszigeten végzett munkájáért,

Zalán Györgynek, a  Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség csoportvezetőjének, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási területen  több évtizeden át végzett színvonalas munkájáért.

Ugrás vissza Ugrás vissza...