Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Környezetvédelmi kitüntetések az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából

Cikk:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Sajtóiroda
Budapest, 2009 október 22.


Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából miniszteri elismerő okleveleket adott át a környezet- és természetvédelem területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereknek csütörtök délután Budapesten. Az ünnepségen Dr. Kling István államtitkár mondott beszédet.

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából

Miniszteri Elismerő Oklevelet
adományozott

Bakcsa Sándornak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság földműfenntartó gépkezelőjének, a vízügy szolgálatában végzett két évtizedes munkája elismeréseként,

Bárány Gábornak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyelőjének, a Németországból illegálisan behozott hulladék elszállítása érdekében végzett munkájáért,

Bognár Sándornénak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ügyintézőjének, a nemzeti park természeti értékeinek népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,

Bors Ernőnének, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság előadójának, gazdasági területen hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért,

Ifj. Bouti Ferencnek, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gátőrének, a Szentgotthárd környéki vízfolyások, árvízvédelmi töltések őrzése érdekében végzett munkájáért,

Czégel Erikának, a KvVM Fejlesztési Igazgatósága belső ellenőrének, a környezetvédelmi projektek sikeres lebonyolítása érdekében végzett tevékenységéért,

Császár Lászlónénak, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, vízügyi területen végzett közel négy évtizedes munkájáért,

Csikósné Kondacs Zsuzsannának, a KvVM Társadalmi kapcsolatok és környezeti nevelés osztálya rendezvény-szervezőjének, a minisztérium rendezvényeinek kiemelkedő színvonalú szervezéséért,

Dörgő Sándornak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, a levegőtisztaság védelme érdekében hosszú időn át végzett munkájáért,

Farkas Tündének, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság ügyintézőjének, az igazgatóság működéséhez szükséges pénzügyi háttér biztosítását szolgáló munkájáért,

Flórián Józsefnének, a  Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nyilvántartójának, a vízügyi és környezetvédelmi igazgatás területén hosszú időn át végzett munkája elismeréseként,

Gáspárné Izsó Etelkának, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság recepció vezetőjének, a Nemzeti Park turisztikai feladatainak megvalósítása érdekében végzett munkájáért,

Hegyi Kálmánnak, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság MBSZ vezetőjének, vízügyi területen végzett több mint négy évtizedes munkája elismeréseként,

Hegyiné dr. Sziklai Katalinnak, a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság jogászának, az intézmény működéséhez szükséges jogi feltételrendszere kidolgozása során végzett munkájáért,

Heiner Tibornak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, közel két évtizedes környezetvédelmi igazgatási munkájáért,

Juhász Tamásnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetőjének, az Ipoly-völgye Tájegység védelme, az Ipolytarnóci ősmaradványok bemutatása érdekében végzett munkájáért,

Kelemenné Szalóky Tímeának, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyelőjének, hulladékgazdálkodási területen végzett másfél évtizedes munkájáért,

Kern Józsefnének, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, több mint négy évtizedes vízügyi szolgálata elismeréseként,

Kertész Lórántnak, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság csoportvezetőjének, sík- és dombvidéki vízrendezési, vízhasznosítási területen végzett munkájáért,

Király Sándornak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság művezetőjének, a vízügyi ágazatban végzett közel három és fél évtizedes munkája elismeréseként,

Kiss Imrénének, a KvVM volt Közgazdasági főosztálya nyugalmazott munkatársának, a Minisztériumi Nyugdíjas Klub tagjaként végzett fáradhatatlan szervező munkájáért

Kiss Józsefnek, az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. üzemvezetőjének, a Tatabányai Vízmű Üzem területén végzett egy évtizedes munkájáért,

Kissné Dóczy Emíliának, a KvVM Nemzeti parki és tájvédelmi főosztálya vezető-tanácsosának, a természetvédelem és az agrárium összehangolása, együttműködése érdekében végzett több éves elhivatott munkájáért,

Kossuth Gábornénak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség ügykezelőjének, hosszú időn át kiemelkedő színvonalon végzett ügykezelői munkájáért,

Kovács Zoltánnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének, a Kis-Balaton Tájegység természetvédelmi értékeinek megőrzése érdekében végzett munkájáért,

Kun Lászlónak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gátfelügyelőjének, a Sárospataki Szakaszmérnökség területén végzett közel négy és fél évtizedes munkája elismeréseként,

Mácsai Tibornénak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezető-helyettesének, gazdasági területen végzett több mint két évtizedes munkája elismeréseként,

Mártoni Zsuzsannának, a  KvVM Vízgazdálkodási főosztálya vezető-főtanácsosának, a viziközmű szolgáltatás és ivóvízminőség-javítás területén hosszú időn át végzett munkájáért,

Máté Mihálynak, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének, a Szőcei Őrkerület, valamint az Őrség Tájegység népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért,

Molnár Lászlónak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, gazdasági területen végzett három évtizedes tevékenysége elismeréseként,

Müllerné Kovács Tündének, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság előadójának, természetvédelmi birtokügyi, vagyonkezelési területen végzett munkájáért,

Nagy Zoltánnak, az Országos Meteorológia Szolgálat osztályvezetőjének, a földfelszíni automata mérőhálózat üzemeltetése, fejlesztése érdekében végzett munkájáért, oktatói tevékenységéért,

Pál Irinának, a  Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyintézőjének, vízrajzi területen hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért,

Sándor Andrásnak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, a vízkészlet-járulékokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása során végzett munkájáért,

Sipos Imrének, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szakaszmérnökség-vezetőjének, a Szeghalmi Szakaszmérnökség területén végzett közel három és fél évtizedes munkája elismeréseként,

Smucz Józsefnek, a  Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. üzemvezetőjének, a Dunakanyar vízellátása érdekében hosszú időn át végzett munkássága elismeréseként,

Szabó Bertalannak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felügyelőjének, a Felsőszabolcsi Szakaszmérnökség területén végzett több mint négy évtizedes munkája elismeréseként,

Széll Gábornak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, közel négy évtizedes, főként zajvédelmi területen végzett munkája elismeréseként,

Tóth Zsuzsannának, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  ügyintézőjének, árvízvédelmi területen több mint három és fél évtizeden át végzett munkája elismeréseként,

Váncsa Gábornak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, a természeti értékek védelme érdekében végzett munkájáért,

Varga Ottónénak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság iratkezelőjének, közel négy évtizedes példamutató munkája elismeréseként,

Varsányi Péternek, a Szombathelyi Közterület-felügyelet igazgatójának, a környezetvédelem és a közterületek tisztasága érdekében hosszú időn át kifejtett vezetői tevékenysége elismeréseként,

Vízkert Andrásnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület-vezetőjének, a Szénások Európa Diplomás Területen végzett munkájáért,

Vozár Ágnesnek, a KvVM Természetmegőrzési főosztálya tanácsosának, az EU kötelezettségek, a Natura 2000 hálózat, és az élőhelyvédelmi irányelv megvalósítása érdekében végzett munkájáért,

Wodtke Szilviának, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének, a nemzeti park ökoturisztikai tevékenységének irányítása, a programsorozatok megvalósítása érdekében végzett munkájáért.

Ugrás vissza Ugrás vissza...