Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Június 5. a Környezetvédelmi Világnap

Létrehozva: 2006. június 2.
Módosítás: 2006. június 2.
Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap.Az ENSZ 1972-ben Stockholmban "Ember és bioszféra" címmel tartott környezetvédelmi világkonferenciát, melyet június 5-én nyitottak meg. A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította. A világnap célja, hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és rávezesse őket arra, mindenkinek magának is tennie kell valamit természetes, épített, társadalmi és belső környezetünk megóvásáért, harmonikusabbá tételéért.A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a jeles nap alkalmából június 2-án, pénteken tartotta központi ünnepségét, amelyen Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter szakmai elismeréseket a Környezetünkért Díjat, Környezetünkért Emlékplakettet, Miniszteri Elismerő Okleveleket, és a környezetvédelmi tudatformálásban kiemelkedő tevékenységet végző újságírók számára Zöld Toll-díjat adott át.  
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából
Környezetünkért Díjat adományozott
Chikán Andrásnénak, a VITUKI Kht. szakági igazgatójának, a környezetvédelem, különösen a kármentesítések területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságáért  
Dr. Hornyák Margit főosztályvezetőnek, a KvVM Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály vezetőjének, a környezetvédelem, különösen a hulladékgazdálkodás és a jövő szakembereinek képzése területén végzett két és fél évtizedes magas színvonalú tevékenysége elismeréseként  
Kiss Károly kandidátusnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdasági és Technológiai Tanszék docensének, a környezetgazdaságtan területén hosszú időn át végzett szakmai, kutatói és oktató munkássága, az EU csatlakozást megalapozó kutatások megszervezése során kifejtett tevékenysége elismeréseként,  
Küronya Józsefnének, a Nyugat-dunántúli KTVF gazdasági igazgató helyettesének, a közigazgatás működtetésében végzett három évtizedes kimagasló munkássága elismeréseként,  
Szabó Lorándnak, Dombóvár Város polgármesterének, Dombóvár város és térsége környezetvédelmi célú fejlesztései, a helyi ökoturizmus feltételrendszerének kialakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,  
Viszkei Györgynek, az ÖKO-Pannon Kft. ügyvezető-igazgatójának, a csomagolási és más hulladékok elkülönítetten történő begyűjtése, feldolgozása és újrahasznosítása érdekében végzett egy évtizedes sikeres munkája elismeréseként.  
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából
Környezetünkért Emlékplakettet adományozott
Balogh Imréné Dr. Vajna Hajnalkának, OKTV Főfelügyelőség főosztályvezető-helyettesének a hatósági szakterületen hosszú időn át végzett munkássága, továbbá az országos zöldhatóság megalakulása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként  
Dr. Habil Gálos Miklós kandidátusnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológiai Tanszék egyetemi tanárának, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása, a végleges elhelyezéshez szükséges földtani környezet értékelése érdekében végzett tevékenysége, három évtizedes egyetemi oktatói munkássága elismeréseként  
Dr. Kecskeméti Sándornak, az Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ elnök-vezérigazgatójának, az Észak-magyarországi régióban megvalósított környezetvédelmi törekvései elismeréseként  
Kovács Barnabás Bélának, a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezető-igazgatójának,  
a hulladékgazdálkodás, a lakossági szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése érdekében végzett közel másfél évtizedes tevékenysége elismeréseként  
Kovács Péter főosztályvezetőnek, a KvVM Víz-és Talajvédelmi Főosztály vezetőjének, a vizek védelme és a környezet biztonsága érdekében kifejtett közel egy évtizedes hazai és nemzetközi tevékenysége, eredményes vezetői munkája elismeréseként  
Ladányi Bálintnénak, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat környezetgazdálkodási és környezetvédelmi ügyintézőjének, az épített környezet értékeinek megóvása, az élhetőbb települési környezet kialakítása érdekében kifejtett több mint három évtizedes kiemelkedő teljesítménye elismeréseként  
Nagy Györgynek, a Köztisztasági Egyesülés igazgatójának, a települési hulladékgazdálkodás fejlesztése, a hulladékkezelést végző közszolgáltató szervezetek együttműködésének megszervezése során végzett munkássága, hazai és nemzetközi tevékenysége elismeréseként  
Papanek Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi KÖVIZIG osztályvezető-helyettesének, környezetvédelmi és vízgazdálkodási, vízkárelhárítási területen végzett két évtizedes szakmai tevékenysége, szakértői munkája elismeréseként  
Puzder Tamás Gyulának, a Geohidroterv Kft. főmunkatársának, a földtani közegek és a felszín alatti vizek védelme, környezeti kármentesítése, a földtani környezetvédelem népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,  
Schlochbocher Józsefnek, az Alsó-Duna-völgyi KTVF osztályvezetőjének, a felszín alatti vizek védelme érdekében végzett szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként,  
Dr. Teszár Lászlónak, a Közép-Tisza-vidéki KTVF hatósági igazgató-helyettesének, a környezetvédelmi engedélyezési eljárások során végzett munkája, a Tisza völgy árvízi biztonságának növelése, a térség természeti értékeinek megőrzése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.  
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából a környezetvédelmi tudatformálásban kiemelkedő tevékenységet végző újságírók elismerésére alapított Zöld Toll-díjat adományozott
Elektronikus sajtó, televíziós" kategóriában a tv2 Napló című műsor szerkesztőségének.
A tv2 Napló című oknyomozó riportműsorának munkatársai nem csak az elmúlt évben, de a korábbi években is kiemelt figyelemmel kísérték a környezet és természetvédelem ügyét. Számos alkalommal készítettek figyelemfelhívó riportműsort többi között az illegális hulladékelhagyásról, a "tilosban szemetelők" elleni küzdelemről.  
A Napló szerkesztősége "a tilosban szemetelőkkel szemben" a zéró tolerancia elvére építve nem egyszer saját maga kezdeményezett hulladékgyűjtési akciót is, ezzel a gyakorlatban is megvalósítva azt, hogy a környezettudatos gondolkodást és viselkedést népszerűsítsék.  
A Napló a Zöld Toll-díj mellett a zöld gondolkodásmód és életszemlélet népszerűsítése érdekében végzett munkájáért egy különdíjat is átvehetett a minisztériumtól, mégpedig egy újrahasznosított papírból készült lámpát.  
Elektronikus sajtó, rádiós kategóriában az Inforádió Belpolitikai Rovatának.
Az Inforádió Belpolitikai Rovatának munkatársai az elmúlt években egyre nagyobb figyelemmel és gyakorisággal tájékoztatták a közvéleményt környezetvédelmi ügyekről. A rádió munkatársai országos és helyi érdekeltségű témákat egyaránt feldolgoznak hírműsorokban, interjúk keretében, ezzel is hozzájárulva a környezettudatos életmód és gondolkodás terjesztéséhez, népszerűsítéséhez.  
Írott sajtó kategóriában megosztva Németh István Gergelynek, a Világgazdaság újságíró-szerkesztőjének.  
Németh István Gergely újságíró, felelős szerkesztő 1998 óta folyamatosan tudósít környezetvédelmi kérdésekről, jogalkotásról és beruházásokról, 2006. februárja óta felelős szerkesztőként is hozzájárul a környezettudatos gondolkodás és viselkedés médián keresztüli népszerűsítéséhez. A Zöld Toll-díjra alapos, pontos és tényszerű tájékoztatásáért is érdemes.  
Írott sajtó kategóriában megosztva Szőke Margitnak, a Békés megyei Hírlap újságíró-szerkesztőjének.
Szőke Margit, a Körös-vidék környezetvédelmével és vízgazdálkodásával összefüggő aktuális eseményekről másfél évtizede folyamatosan ad hiteles és átfogó tájékoztatást Békés megye lakossága számára korrekt, kreatív és szakmailag megalapozott módon.  
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a 2006. évi rendkívüli árvízvédekezések során végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként
Vásárhelyi Pál Díjatadományozott
Bak Sándornak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának  
Bodnár Gáspárnak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,  
Janák Emilnek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának  
Kóthay Lászlónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának,  
Dr. Pados Imrének, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatójának.  
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott
Bang Gyulának, az Alsó-Tisza-vidéki KTVF osztályvezető-helyettesének, a levegőtisztaság-védelem területén végzett eredményes munkájáért  
Bíróné Pájer Juditnak, a Felső-Tisza-vidéki KTVF környezetvédelmi felügyelőjének, a környezetvédelmi igazgatásban levegőtisztaságvédelmi szakterületen végzett szakmai tevékenysége elismeréseként  
Burghardt Miklósnénak, a Körös-vidéki KTVF gazdasági igazgató-helyettesének, a felügyelőség megalakulása óta, több mint másfél évtizede végzett színvonalas gazdasági vezetői munkája elismeréseként  
Dr. Deim Szilviának, a KvVM Európai Közösségi Jogi Koordinációs Főosztály osztályvezetőjének, a "REACH" európai vegyi anyag szabályozás tervezet előkészítése és tárgyalása, koordinációja során végzett munkájáért  
Estók Bertalan főiskolai docensnek, a Heves Megyei ÁNTSZ nyugalmazott laboratóriumvezetőjének, a kis tavak élővilágának megőrzése érdekében végzett munkássága, környezetvédelmi nevelési programok megvalósítása során kifejtett tevékenysége elismeréseként  
Dr. Harvan Valériának, a Dél-dunántúli KTVF hatósági ügyintézőjének, a környezetvédelmi igazgatásban végzett magas színvonalú munkásságáért, nyugállományba vonulása alkalmából  
Komlós Ferenc gépészmérnöknek, a BM Településüzemeltetési Iroda nyugalmazott munkatársának, a hőszivattyúk fejlesztéséért és népszerűsítéséért tett erőfeszítései elismeréseként  
Kovács Gyulának, az Észak-magyarországi KTVF ügyintézőjének, a hulladékgazdálkodás területén másfél évtizeden át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként  
Lénárt Zsolt főosztályvezetőnek, a KvVM Miniszteri Titkárság vezetőjének, a Miniszteri Titkárság munkájának színvonalas szakmai irányításáért, valamint a Miniszter programjainak szervezésében való aktív közreműködéséért,  
Murányiné Krempels Gabriellának, a KvVM Vízgazdálkodási és Koordinációs Főosztály osztályvezetőjének, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási szakterületen végzett kiemelkedő munkájáért,  
Nagyné Salánki Csilla titkárnőnek, a KvVM Miniszteri Kabinetiroda munkatársának, a Miniszteri Kabinetiroda titkársági feladatainak lelkiismeretes, megbízható ellátásáért, különösen a vezetői programok összeállításában és lebonyolításában való közreműködéséért  
Omacht Zoltánnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének, a Béda-Karapancsai tájegység területén végzett szakmai tevékenysége, különösen a madárinfluenza terjedésének megelőzésével kapcsolatos munkája elismeréseként  
Petrás Józsefnek, a Közép-dunántúli KTVF osztályvezetőjének, a környezetvédelmi igazgatásban kifejtett másfél évtizedes munkássága, az egységes zöldhatóság kialakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként  
Péczka Barnabásnak, az OKTV Főfelügyelőség osztályvezetőjének, a hulladékgazdálkodás terén végzett magas színvonalú szakmai, vezetői munkája elismeréseként,  
Pék Mária Magdolnának, az Észak-dunántúli KTVF titkárságvezetőjének, hosszú időn át végzett színvonalas titkársági munkája, vezetői programszervezői tevékenysége elismeréseként,  
Szmutkó Zsuzsanna miniszteri programszervezőnek, a KvVM Miniszteri Titkársága munkatársának, a Miniszter programjainak előkészítésében, szervezésében, valamint szakmai felkészítő anyagok színvonalas összeállításában végzett munkájáért  
Tóth Gyulánénak, a Közép-Duna-völgyi KTVF levegőtisztaság védelmi felügyelőjének, levegőtisztaságvédelmi szakterületen folytatott másfél évtizedes kiemelkedő munkájáért  
Dr. Varga Juditnak, a KvVM Levegőtisztaság-védelmi, Zaj- és Rezgésellenőrzési Főosztály vezető-tanácsosának, a levegőtisztaság-védelmi szakterület EU tagsággal összefüggő hazai tevékenysége szakmai koordinációja, a kötelezettségek teljesítése érdekében végzett példamutató munkája elismeréseként  
Vinnainé Szegvölgyi Valériának, a Tiszántúli KTVF főmunkatársának, a vízépítési-vízgazdálkodási tervezés, a vízminőség védelmi és a vízügyi hatósági munka területén hosszú időn át végzett szakmai munkájáért. 
Ugrás vissza Ugrás vissza...