Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tájékoztatás a DRB bankcsoportnál, illetve a Quaestor-nál vezetett számlákra történő kifizetésekkel kapcsolatban

Létrehozva: 2015. március 17.
Módosítás: 2015. március 17.
Forrás: Széchenyi 2020 - Miniszterelnökség

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

Köszönjük szavazatát

Cikk:

Felhívjuk azon kedvezményezettek és szállítóik figyelmét, akiknek a támogatás folyósítása céljából megadott számlájuk valamely, a pénzügyi szektorban zajló, kedvezőtlen folyamattal érintett hitelintézetnél kerül vezetésre (DRB bankcsoport, Quaestor), hogy az ezen számlára történő kifizetések felfüggesztésre kerülnek. A kifizetések biztosítása érdekében kérjük, hogy változásbejelentés keretében egy másik számlára vonatkozó adatot nyújtsanak be.

Továbbá azok a kedvezményezettek, akikre nem terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás, vagy az OBA által nyújtott kártalanítást meghaladó támogatási összeg érintett és

  • a hitelintézet (azonnali) fizetésképtelenségét jelenti be a Felügyelethez, vagy
  • a hitelintézetnél elhelyezett betéteik befagyása, vagy
  • a hitelintézet tevékenységi engedélyének a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) által a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény a 33. § szerinti visszavonása,
  • a hitelintézettel szemben bíróság által elrendelt felszámolási eljárás, vagy
  • a Felügyelet által elrendelt kifizetési tilalom miatt a támogatási szerződés alapján utófinanszírozás esetén a vele szerződő felek számláját kiegyenlíteni nem tudják, vagy szállítói finanszírozási mód esetén az önrészt kifizetni nem tudják, és ebből adódóan támogatási szerződésben rögzített határidőket teljesíteni nem tudják, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezzék a Támogatónak. 

Ilyen határidők különösen: 

  • támogatási összeg felhasználásának megkezdése,
  • kifizetési igénylés benyújtására előírt határidők,
  • projekt fizikai befejezésének határideje.

A bejelentés alapján a Támogató megvizsgálja, hogy a projekt sikeres végrehajtása és lezárása érdekében – ugyanakkor a jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve – milyen intézkedés tehető, amiről tájékoztatja a kedvezményezettet, és – amennyiben releváns – gondoskodik a támogatási szerződés módosításáról.

Ugrás vissza Ugrás vissza...