Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Simor András jegybankelnök nyilatkozata

Létrehozva: 2009. június 8.
Módosítás: 2009. június 8.
Forrás: Magyar Nemzeti Bank

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Magyar Nemzeti Bank
Budapest, 2009. június 8.


A sajtóban, a jegybankelnök vagyonnyilatkozata kapcsán az elmúlt napokban megjelentekre reagálva Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az alábbi nyilatkozatot teszi:

„A Magyar Nemzeti Bank hitelességét szakmai tevékenysége és törvényben rögzített feladatainak teljesülése biztosítja. A személyemet ért támadások mindazonáltal közvetetten képesek veszélyeztetni a független jegybank hitelességét is.  Annak érdekében, hogy a jegybank hitelessége ne sérüljön, az alábbiakat tartom szükségesnek elmondani:
 
A tulajdonomban álló külföldi társaság Cipruson, az Európai Unió tagállamában van bejegyezve és nem offshore cég. Vagyonnyilatkozatom kitöltésekor, megtakarításaim, vagyonom kezelésében a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint jártam el.

Tény, hogy 2004. előtt - azaz Ciprus uniós csatlakozása előtt - ez az ország offshore centrumnak számított és abban az időben az én cégem státusza is más volt. Azonban 2004. előtt Magyarország is számos offshore cégnek adott otthont, sőt a rendszerváltás után a legnagyobb külföldi befektetések jelentős része is offshore cégként került hazánkba.

A sajtóban megjelentekkel ellentétben a valóság az, hogy külföldön lévő megtakarításaim forrása a jegybankelnöki kinevezésem előtt külföldön folytatott tevékenységem, illetve Magyarországon kívüli befektetéseim hozadéka volt. Vagyonomat tehát soha nem „menekítettem külföldre".

Tény az is, hogy a külföldön bejegyzett cégben meglévő tulajdonomat a hazai törvényeknek megfelelően minden esetben bejelentettem, vagyonnyilatkozatomban feltüntettem. Vagyonnyilatkozatom azért nem tartalmazta a cégemben lévő vagyon összegét, mert erre a nyilatkozat nem kérdez rá, abban kizárólag a cég nevét és a tulajdon arányát kell feltüntetni, melyet minden alkalommal megtettem.

A jövőben, a törvényi kötelezettségen túlmenően,  vagyonnyilatkozatomban az egyéb közlendők között a hiányolt adatokat fel kívánom és fel is fogom tüntetni. Korábbi nyilatkozataimat pedig értelemszerűen módosítom, és ahol szükséges kiegészítem. Azonban hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a vagyonnyilatkozat célja a nyilatkozatra kötelezettek ellenőrizhetőségének biztosítása, azaz hogy azok, akik a köz szolgálatában állnak, ne gyarapíthassák vagyonukat illegális módon. Ez pedig esetemben nem áll és soha nem is állt fenn.

Megértettem azok véleményét, akik szerint a közszereplőkre, így a jegybankelnökre is, szigorúbb viselkedési szabályok kell, hogy vonatkozzanak, ezért a társaságban lévő befektetéseket  a lehetőségekhez képest leggyorsabban értékesítem, majd a társaságot megszüntetem, a befolyó összeget pedig hazautalom."

Ugrás vissza Ugrás vissza...