Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tizenkét milliárdos szennyvízberuházás Nagykanizsa és térségében

Cikk:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Sajtóiroda
Budapest, 2009. április 16.


Aláírták az uniós projekt támogatási szerződését

Huba Bence, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának vezetője és Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíz Társulás elnöke aláírta a nagykanizsai agglomeráció csatornahálózatának és a város szennyvíztisztító telepének fejlesztését célzó uniós nagyprojekt támogatási szerződését. A több mint 12 milliárd forintos beruházás során a város egyes részein és a környező 14 településen kiépül a hiányzó szennyvízcsatorna-hálózat, és korszerűsítik a szennyvíztisztító telepet is. A beruházás mintegy 65 ezer lakos életminőségét javítja, csökken a talaj és a felszín alatti vizek szennyezése, illetve javul a tisztított szennyvizet befogadó Dencsár árok és a Principális csatorna vízminősége is.

A projekt célja, hogy a nagykanizsai agglomerációban megfelelő szennyvízelvezetést és tisztítást biztosítson, összhangban a hazai és az uniós jogszabályi kötelezettségekkel. A mostani fejlesztés során Nagykanizsán bekötik a csatornahálózatra még nem csatlakoztatott, a város belterületén található ingatlanokat, azokban az utcákban pedig, ahol hiányzik, kiépítik a szennyvízelvezetést. A meglévő csatornahálózat egyes elemeit is felújítják, átépítik, hogy növeljék a kapacitását, és alkalmassá tegyék a megnövekedett mennyiségű szennyvíz befogadására.

Az agglomerációhoz tartozik 14 olyan település (Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Liszó, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Surd, Szepetnek és Zalaszentbalázs), ahol nincs kiépítve a szennyvízelvezetés. Ezekben a községekben új, gravitációs, elválasztott rendszerű szennyvízcsatornák épülnek, a keletkező szennyvizet a nagykanizsai szennyvíztisztító telepre vezetik.

A nagykanizsai szennyvíztisztító telep 1980-ban kezdte meg a működését, berendezései mára elavultak. Felújítják és átalakítják a mechanikai tisztítás műtárgyait, és kiépítik a teljes tápanyag-eltávolítást biztosító biológiai tisztítási rendszert is. Ennek köszönhetően a telepről a Dencsár árokba, majd onnan a Principális csatornába kerülő tisztított szennyvíz kibocsátási határértékei megfelelnek majd a jogszabályi előírásoknak, és javulni fog a befogadók vízminősége és ökológiai állapota is.

A telepen a jelenlegi iszapkezelési eljárás hosszú távon nem fenntartható, ezért ezt is korszerűsíteni kell. A fejlesztés eredményeképpen az iszap megfelelően kezelhető lesz, csökken a szaghatás, és a keletkező biogázt is hasznosítani fogják a telep energiaellátásának részleges biztosítására. A telep a jövőben szippantott szennyvizet is tud majd fogadni, ehhez egy új fogadóállomást létesítenek.

Megépül összesen mintegy 42 km bekötővezeték, 80 km nyomóvezeték, 78 km gravitációs csatorna és 51 átemelő. Ezen kívül Nagykanizsán felújítanak 5,5 km bekötővezetéket és gravitációs csatornát, valamint 3 átemelőt.

Az új bekötések eredményeképp több mint tízezer lakos számára lesz biztosított a megfelelő szennyvízelvezetés. A tervek szerint a kivitelezés az idén augusztusban kezdődik, és 2012 tavaszán fejeződik be.

A fejlesztés tervezett összköltsége 12,6 milliárd forint, amelynek 85 százalékát – 10,7 milliárd forintot – a Környezet és Energia Operatív Program biztosítja. Ebből 9,1 milliárd uniós támogatás, 1,6 milliárd forint pedig hazai költségvetési társfinanszírozás.

Ugrás vissza Ugrás vissza...