Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Szakmai fórumon mutatják be az új Nemzeti alaptanterv vitaanyagát

Cikk:

Ahhoz, hogy jó munkát tudjunk végezni, először jó tervet kell készíteni, hiszen minden további tanterv az alaptantervből indul majd ki – hangsúlyozta Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter a Nemzeti alaptanterv (Nat) vitaanyagának bemutatására szervezett szakmai fórumon csütörtökön.

 

„Megtartja a jelenlegi tanterv minden előremutató elemét” - idézte az új alaptanterv szövegének egy részletét Réthelyi Miklós. Így tehát nem egy vágás a jelenlegi alaptanterv – fogalmazott a miniszter -, hanem az eddig is érvényes alaptantervre építik az újat. „Tartalomba ágyazottan kezeli a kompetencia-fejlesztést” – idézett egy másik lényeges elemet a tárcavezető. A szövegrészlet jelzi, hogy lexikális tudással és problémamegoldó-készséggel is rendelkeznie kell az iskolából kikerülő diákoknak, tehát a tanterv ezeket a fejlesztési feladatokat bízza a pedagógusokra – tájékoztatott Réthelyi Miklós.

Mindezek segítségével pedig valóban alaptantervvé válik az új szakmai anyag, hiszen megadja a kerettantervek kiindulási alapját – fogalmazott a miniszter. A kerettantervek legfontosabb újdonsága, hogy nem csupán ajánlásként szerepelnek, hanem immáron kötelezően választandóak – hangsúlyozta, hozzáfűzve: ez azonban korántsem jelenti azt, hogy az iskolák egyformák lesznek, sokkal inkább azt teszi lehetővé, hogy az iskola egyes szereplői, elsősorban a szülők és tanulók számára országosan garantálttá váljon a nem egyforma, de egységesen elsajátítható, illetve elsajátítandó tudástartalom. Mint kiemelte: ez elősegíti az iskolák közötti átjárhatóságot is, és egyértelműbbé teszi a továbbtanulást.

Kaposi József „nagyon gondosan kidolgozott alapműnek” nevezte az anyagot, melynek – emlékeztetett - most folyik a társadalmi vitája, így mindazon jó ötletek, melyek a konzultáció során elhangzanak, bekerülhetnek a tantervbe. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) főigazgatója hozzátette: az új Nat azért is nagyon fontos dokumentum, mert képes megteremteni a párbeszédhez szükséges közös nyelvet a generációk között.

A főigazgató tájékoztatott arról is, hogy közel 150 munkatárs vett részt a tanterv elkészítésében, melyet a február 6-i megjelenése óta már közel félezren véleményeztek. Biztosan nem lehet olyan alaptantervet készíteni, melynek minden sorával mindenki egyetért, de olyat lehet, mellyel a többség egyetért, s amely a szülőknek, diákoknak is lehetővé teszi, hogy megértsék, mi történik az iskolákban – jegyezte meg Kaposi József.

Háttér:

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szervezett fórumokon mutatja be a pedagógusoknak a nemzeti alaptanterv szakmai anyagát.

A Nemzeti alaptanterv (Nat) a magyar közoktatásban működő tartalmi szabályozás és irányítás alapdokumentuma. Ezért a kormány kiemelt feladatának tekinti a köznevelési rendszer megalkotásával összefüggésben a Nat küldetésének és feladatának újradefiniálását, a nevelés és az értékközvetítés szerepének megerősítését. A Nat felülvizsgálatának időszerűségét mindezek mellett az is indokolta, hogy a hatályos törvény szerint ötévenként felül kell vizsgálni.

A Nat a köznevelés egységének megteremtése, az iskolák közötti átjárhatóság érdekében – az iskolák szakmai önállóságát szem előtt tartva – lefekteti az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai feladatainak elvi, tartalmi és szemléleti alapjait. Meghatározza továbbá a közvetítendő műveltség fő területeit és tartalmait, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának feladatait.

Ugrás vissza Ugrás vissza...