Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Így adózunk a 2013. évben

Cikk:

Adórendszerünk változásai nagy hatással vannak a magánszemélyek és a vállalkozások mindennapjaira. Egyeseket a személyi jövedelemadó, a cafetéria rendszer, a társadalombiztosítás, az új foglalkoztatáspolitika, másokat az eljárási szabályok, az illeték változásai érintenek. Röviden összefoglaljuk azokat a legfontosabb változásokat, melyek a társadalom szélesebb körének érdeklődését válthatják ki.

Személyi jövedelemadó:

- A minimálbér összege 98.000 forintra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 114. 000 forintra nőtt.

- Megszűnt az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelmek esetén az adóalap kiegészítés, így a teljes jövedelem után egységesen 16 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni.

- A béren kívüli juttatások értékének 1,19-szorosa után 14 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni.

- Az Erzsébet-utalvány béren kívüli juttatásnak minősülő havi keretösszege 5 ezer forintról 8 ezer forintra emelkedett és meleg ételvásárlásra is felhasználható.

- Az iskolakezdési támogatás az idei évtől csak utalvány formában nyújtható (tehát a számlával való elszámolás lehetősége megszűnik). Felhasználhatósága a kibocsátás évének utolsó napjáig meghosszabbodik.

- Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár, a foglalkoztatói nyugdíjszámla és a nyugdíj-előtakarékossági számláról történő kifizetés csak akkor adómentes, ha a magánszemély a számlát már legalább 10 éve megnyitotta. A 2013. január elseje előtt megnyitott számlák esetén még a korábbi 3 éves időkorlát alkalmazható.

Társadalombiztosítási ellátások:

- A munkavállalókat terhelő nyugdíj járulékalap felső határa megszűnt.

- A nem biztosított magánszemély által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi 6.390 forintról havi 6.660 forintra emelkedett.

- A munkahelyvédelmi akcióterv alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezmények érvényesíthetőek a szakképzettséggel nem rendelkezők, a 25 év alattiak és az 55 év felettiek, a tartósan álláskeresők, a kisgyermekesek, a kutatók és a szabad vállalkozási zónában foglalkoztatottak után.

  Illeték:

- Az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszerzése (ingyenes, visszterhes) jellegétől és értékétől függetlenül mentesül a vagyonszerzési illeték alól. Az illetékmentességi szabályozás kiterjed az özvegyek öröklésére is.  

- Az öröklési és ajándékozási ügyekben az illeték mértéke egységesen 18 százalék, lakástulajdon és ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén 9 százalék.

- A visszterhes vagyonszerzés esetén a forgalmi érték után egységesen 4 százalék az illeték.

- Megszűnt az ún. negatív illetékalap: a cserét-pótló vétel kedvezményének alkalmazása során nincs illetékfizetési kötelezettség, ha a vásárolt lakás forgalmi értéke alacsonyabb, mint az értékesített lakásé.

- A 35. életévet be nem töltött fiatal az első lakástulajdon vásárlása esetén 50 százalékos illetékkedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg.

- Természetes személyek esetében a fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes, míg a gazdálkodó szervezetek által fizetendő illeték a korábbi 3.000 forintról 10.000 forintra nő.

Adózás rendje:

- A vámhatóság hatásköréből az állami adóhatóság hatáskörébe kerültek a környezetvédelmi termékdíj, a népegészségügyi termékdíj és az energiaadó adóztatási feladatai.

- Adóhatósági igazolások kiállításának ügyintézési határideje 8 napról 6 napra csökkent.

- A nemleges adó-, illetve a nemleges együttes adóigazolások bemutatása helyett elegendő, ha az adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

- Az elektronikus bevallásra kötelezettek az adóhatósági igazolásra irányuló kérelmet csak elektronikus úton nyújthatják be.

- A vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfa fizetésre nem kötelezett magánszemély szja fizetésre vonatkozó automatikus fizetési könnyítésének értékhatára 100 ezer Ftról 150 ezer Ft-ra, időtartama 4 hónapról 6 hónapra nőtt.

- Az egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallás még egyszerűbbé vált. Amennyiben az adózó az adóhatóság által elkészített és kiküldött egyszerűsített bevallás tartalmával egyetért, nem köteles azt aláírásával ellátva visszaküldeni az adóhatóság részére.

Ugrás vissza Ugrás vissza...