Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Egészségügyi háttérintézményeket alakítanak át

Cikk:

Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy az egyszerűbb és átláthatóbb egészségügyi intézményi rendszer kialakítása érdekében 2015. március 1-jei hatállyal több egészségügyi háttérintézmény hatáskörének módosítására, illetve szervezeti átalakításukra került sor. A szervezeti változások még nem minden intézmény esetében fejeződtek be, az átalakítások végső határideje 2015. április 1-jében került megállapításra.

Az egyes háttérintézmények tevékenységét érintő legfontosabb, eddig ismertté vált jogszabályváltozások a következők:

A kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok forgalmát érintő változások

Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról szóló 29/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 14. § (1)-(2) bekezdése alapján 2015. március 1-jei hatállyal az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH), illetve a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) Emberi Erőforrások Főigazgatósága integrációjából létrejött az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK). A kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok forgalmához szükséges eseti export és import engedélyeket 2015. március 1-jét követően az ENKK Kábítószerügyi Főosztály állítja ki, figyelemmel a 29/2015. Korm. rendelet 2. § (1) g) pontjában foglaltakra. A 2015. március 1-je előtt az EEKH által kiállított, még érvényes eseti export és eseti import engedélyek érvényességük végéig elfogadhatók a vámhatósági eljárások során. A 2015. március 1-je után az ENKK Kábítószerügyi Főosztály által kiállított eseti export és eseti import engedélyek formátuma (azok fejléce) megváltozott, a későbbiekben az engedélyformátumok további módosítására lehet számítani. Az ENKK megalakulásával a 2015. március 1-jéig az EEKH által korábban ellátott feladatok ellátásának helyére, illetve a Kábítószerügyi Főosztály elérhetőségére vonatkozó adatok nem változtak. Az ENKK elérhetőségével kapcsolatosan további információ az ENKK honlapján található.

A gyógyszerek- és gyógyhatású készítmények forgalmát érintő változások

A 2015. március 1-jén hatályba lépett, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről szóló 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdései értelmében a GYEMSZI - Országos Gyógyszerészti Intézet Főigazgatósága, Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatósága, illetve Technológiaértékelő Főosztálya és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet összeolvadásából létrejött az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI). A 2015. március 1-jén hatályba lépett, az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a GYEMSZI-ből létrejött az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK), mely az egészségügyi szakellátásokhoz szükséges háttértevékenységet fogja végezni. Az ÁEEK által ellátott tevékenységek a vámhatósági feladatellátást nem érintik. A 28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a gyógyszerek- és gyógyhatású készítmények behozatalához, kiviteléhez szükséges engedélyeket 2015. március 1-jétől az OGYÉI – mint a Kormány által kijelölt gyógyszerészeti államigazgatási szerv – jogosult kiállítani. A jogszabályváltozással az Országos Gyógyszerészeti Intézet kivált a GYEMSZI szervezeti struktúrájából és OGYÉI elnevezéssel önálló hatósággá alakult. Az OGYÉI elérhetősége ezen a címen található.

A radioaktív anyagok forgalmát érintő változások

Az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 1. §-a 2015. március 1-jei hatállyal módosította a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat. A jogszabály-módosítással a radioaktív anyagok kereskedelme tekintetében szakhatósági feladatokat ellátó Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet az újonnan létrehozott Országos Közegészségügyi Központba (a továbbiakban: OKK) integrálódott. Az integrálásra került háttérintézmény elérhetősége ezen a címen található.

A veszélyes anyagok és készítmények (PIC) forgalmát érintő változások

A 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 40. §-a 2015. március 1-jei hatállyal módosította az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontját. A jogszabály-módosítás eredményeként az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (a továbbiakban: OKBI) – mint a veszélyes anyagok és készítmények nemzetközi forgalma tekintetében kijelölt nemzeti hatóság – szintén az OKK szervezetébe integrálódott. A kémiai biztonságért felelős háttérintézmény elérhetősége ezen a címen található. Az OKK az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: ÁNTSZ-OTH) középfokú háttérintézményeként látja el többek között sugár-egészségügyi, valamint a kémiai biztonságot érintő feladatait. A rendelkezésre álló információk szerint a szervezeti reformok lezárása után az ÁNTSZ-OTH területi szerveinek felépítése és elnevezése, valamint azok elérhetősége is változni fog.

A fenti jogszabályváltozásokról további tájékoztatás az alábbi címeken érhető el:

Ugrás vissza Ugrás vissza...