Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kedvezőbb szabályok a Horvátországba utazóknak

Cikk:

A Horvát Köztársaság Európai Unióhoz 2013. július 1-jén történő csatlakozását követően sokkal kedvezőbb szabályok szerint utazhatnak a határon átlépők.

Az Európai Uniós jogszabályok értelmében a közösség területe vámjogi szempontból belföldnek minősül, így a horvát csatlakozást követően megszűnik a vámhatár Magyarország és Horvátország között. A csatlakozást megelőzően érvényben lévő úgynevezett vámmentességi törvény rendelkezései helyett a vonatkozó uniós és hazai szabályokat kell figyelembe venni, amelyek nagyságrendekkel kedvezőbb feltételeket teremtenek az utazók számára.

A leglényegesebb változást tehát a vámhatár megszűnése jelenti. A csatlakozást követően az utazók értékhatárra való tekintet nélkül hozhatnak magukkal Horvátországban vásárolt termékeket, anélkül, hogy vámot vagy általános forgalmi adót kellene a horvát termékek után fizetniük. A megvásárolt termékek eredetét ugyanokkor továbbra is ellenőrizhetik magyar oldalon, így a vásárlás során célszerű számlát vagy nyugtát beszerezni. A vámhatár megszűnése miatt a határon történő vámellenőrzés megszűnik, viszont a schengeni szerződésből fakadó ellenőrzési feladatok továbbra is megmaradnak.  Így az úti okmányok (útlevél, személyi igazolvány) ellenőrzését változatlanul a rendőrhatóság végzi a határon.

A Horvátországba történő utazás során nem kell az utasnak vámeljárást kezdeményeznie vagy közterhet fizetnie, így szabadon kiszállíthatóvá válik a nyaraláshoz például egy motorcsónak.   

A behozni kívánt termékek tekintetében az értékbeli korlátozáson túl – a jövedéki termékek kivételével – a mennyiségi korlátozás is megszűnik.

A jövedéki termékek behozatalakor a jövedéki törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni az alábbiak szerint:

 

Vám- és adómentesen behozható termék mennyiség

Csatlakozást megelőzően:

Csatlakozást követően:

szőlőbor:

4 liter

90 liter (bor és pezsgő együttes behozatala esetén, pezsgő legfeljebb 60 liter)

sör:

16 liter

110 liter

22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék (pl.: likőr)

2 liter

20 liter

22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkoholtermék (pl.: vodka)

1 liter

10 liter

cigaretta:

40 db (közút), vagy

800 db

 

200 db (légi utas)

 

szivar:

10 db (közút), vagy

200 db

 

50 db (légi utas)

 

szivarka:

20 db (közút), vagy

400 db

 

100 db (légi utas)

 

fogyasztási dohány:

50 gramm (közút)

1000 gramm

 

250 gramm (légi utas)

 

üzemanyag:

A magán gépjárművek és motorkerékpárok hordozható tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb 10 liter (vámmentességi törvény)

A folyékony tüzelő-, fűtőanyagok, valamint a 10 liter mennyiséget meghaladó üzemanyag, amelyet nem a jármű üzemanyagtartályában szállítanak (Jöt.)

Vám- és adómentes értékhatár:

300 EUR (közút), vagy

nincs

 

430 EUR (légi utas),

 

 

150 EUR (15 év alatti utas)

 

Készpénz-bejelentési kötelezettség:

10.000 EUR vagy ezt meghaladó összegű készpénz vagy készpénz-helyettesítő eszköz (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk stb.)

nincs

Háziállatok (kutya, macska, vadászgörény):

egyedi azonosítás (tetoválás vagy mikrochip), védőoltás, egyszeri beutazásra szóló állatorvosi bizonyítvány, egyes esetekben állatútlevél

állatútlevél (pet passport)

Gyógyszerek:

orvosi igazolással a tartózkodás idejére indokolt mennyiségben

kezelőorvos által előírt mennyiség

Vadászati, sportcélú fegyverek:

fegyver- és lőszerkísérő igazolással 90 napig, továbbá meghívólevéllel, nemzeti engedéllyel és/vagy vadászati engedéllyel

európai lőfegyvertartási engedély (ennek hiányában nemzeti tartási engedély, meghívólevél és lőfegyver-kísérő igazolvány)

 

A jövedéki termékek tekintetében ugyanakkor - a vámjogszabályoktól eltérően - nincs egységes uniós jogszabály, egy olyan egységes jövedéki kódex, amely minden tagállamra nézve ugyanazokat a mennyiségi határokat állapítaná meg. Az uniós irányelveket és ajánlásokat figyelembe véve minden tagállam saját, nemzeti jogszabályban határozhatja meg a kereskedelmi mennyiségűnek nem minősülő, magánszemélyek által külön engedély nélkül vásárolható jövedéki termékek mennyiségét. A Horvátországba történő kiutazás előtt tehát naprakész, hivatalos információ a Horvátországba bevihető jövedéki termékek mennyisége tekintetében a horvát külképviseletnél (http://hu.mfa.hr) szerezhető be.

Az élelmiszerek tekintetében Magyarországra a csomagolt és szavatossági idővel ellátott élelmiszerek a csatlakozást követően korlátozás nélkül, az egyéb élelmiszerek (pl. tojás, nyers hús stb.) az eredetet igazoló pénzügyi bizonylat (pl. számla) birtokában hozhatóak be uniós tagállamból.

Jövedéki termék (pl. pálinka) behozatala során az eredetet és a jövedéki termék adózott voltát egyaránt igazolni kell. Adójegy nélküli cigaretta vagy zárjegy nélküli alkohol (22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú ital) továbbra sem hozhatóak be Magyarországra.

Horvátország csatlakozását követően megszűnik a külföldi (horvát) utas által Magyarországon vásárolt termékek, illetőleg a magyar utas által Horvátországban vásárolt termékek esetében az általános forgalmi adóra vonatkozó visszatérítés lehetősége. A külföldi utast megillető adómentesség szabályait az áfa törvény tartalmazza. Eszerint bizonyos feltételek teljesítése esetén mentes az adó alól belföldről fuvarozott termék értékesítése a Közösség területén kívülre, ha a terméket a külföldi utas úti, vagy személyi poggyászában magával viszi. Tekintettel arra, hogy a mentesség igénybevételéhez kapcsolódik vámeljárás, melynek során a termék Közösség területéről történő kilépését igazolni kell, ezért a Horvátországba történő kiléptetés igazolására kizárólag 2013. július 1-jét megelőzően kerülhet sor.

Amennyiben az ügyfél Horvátország csatlakozásának időpontja előtt nem kéri igazolni a vásárolt áru Közösségből történő kiléptetését, akkor a csatlakozás időpontját követően – mint tagállami utasnak – már nem lesz lehetősége igénybe venni az áfa törvény szerinti mentességet. Továbbá figyelembe kell venni, hogy a jogszabály nem ad lehetőséget arra, hogy a csatlakozást megelőző esetleges kiléptetés utólag – a csatlakozást követően – kerüljön igazolására.

 

Horvátország EU csatlakozása, illetve az állandó jellegű vámellenőrzések megszűnése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ott dolgozó 173 főnyi munkatársának életét is érinti. A csatlakozásban érintett személyi állomány jelentős része kiképzett, gyakorlattal rendelkező vagy már kiképzés alatt álló pénzügyőr. Fontos cél volt ezért e személyek minél nagyobb arányban való továbbfoglalkoztatása, hiszen a szervezettől való távozásuk és újonnan felvettekkel való pótlásuk hosszadalmas és gazdaságtalan, továbbá jelentős erőforrásokat kötne le. A NAV folyamatos jelenlétének megszűnése azonban nem jelenti azt, hogy nem keletkeznének többletfeladatok, mivel a csatlakozást követően számítani kell a jogosulatlan ÁFA visszaigénylésre irányuló jogsértések megvalósulására. Az ilyen cselekmények megakadályozásához szükséges közúti ellenőrzések megszervezése, koordinálása és végrehajtása jelentős létszámot és erőforrást igényel, emiatt a megszűnő kirendeltségek személyi állománya, speciális szaktudásuk miatt ezen a téren lesz bevethető. Előbbieken túl fokozott járőri jelenlét lesz a közutak, közterületek, vásárok, piacok, idegenforgalmilag frekventált területek, rendezvények, valamint a dunai kompok és a Duna partszakaszának megfelelő ellenőrzése céljából. Ez tehát azt jelenti, hogy az érintett területen a NAV egyetlen alkalmazottjának sincs veszélyben a munkaviszonya.

Ugrás vissza Ugrás vissza...