Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kibővült a Markusovszky ösztöndíj program

Cikk:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Egészségügyért Felelős Államtitkárság
2011. szeptember 13.


Mától elérhető az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) honlapján a rezidenseknek szóló „Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja” újabb pályázati csomagja, amely 483 millió 500 ezer forint keretösszegben kívánja támogatni a rezidenseket.

Az új rendszer feltételeinek meghatározására a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága és a Magyar Rezidens Szövetség tárgyalásai során történt megállapodás mentén került sor, így az átdolgozott ösztöndíjprogram a rezidensek támogatását élvezi.

A pályázat a korábbihoz képest több módosítást is tartalmaz. Eszerint:

- A pályázók az új programban választhatnak, hogy az ösztöndíj folyósítását követően a folyósítás időtartamának megfelelő ideig teljes munkaidőben, vagy a folyósítás időtartamának kétszeres idejéig félállásban dolgoznak közfinanszírozott hazai egészségügyi szolgáltatónál.
- A pályázó a szakvizsga letétele után, az egészségügyi tevékenységet maximum két év időtartamra megszakíthatja az eddigi fél év helyett.
- Az ösztöndíj program az idén végzett orvosok mellett nyitott mindazok számára is, akiknek legalább 1 évük hátra van az elsőként megszerzendő szakképzésük idejéből.

A programban résztvevő szakorvosjelölt az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggésben paraszolvenciát továbbra sem fogadhat el. A feltételrendszer elfogadásával és betartásával 100 ezer forint ösztöndíjra jogosult a pályázó a szakképzés ideje alatt. Amennyiben a szakorvosjelölt a vállalását nem teljesíti, köteles a felszólítástól számított 90 napon belül az addig folyósított ösztöndíj jegybanki alapkamattal terhelt teljes összegét egy összegben visszafizetni az EEKH részére.

Az államtitkárság örömmel fogadja a Magyar Rezidens Szövetség támogatását, csak úgy, mint a Veszprémi Megyei Kórház Markusovszky Plusz kezdeményezését, hiszen a szakma és a szolgáltatók sokat tehetnek azért, hogy a betegekért dolgozók  életkörülményei, és ezáltal a betegellátás színvonala növekedjen.

Az ágazati vezetés a jövőben is rendkívül fontosnak tartja a szakmai egyeztetéseket.

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság már az elmúlt hónapokban is számos olyan intézkedést tett, illetve kezdeményezett, amellyel kinyilvánította megbecsülését az orvosi, egészségügyi hivatások iránt, és elkötelezett amellett, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére kezelje a hosszú idő alatt kialakult emberi erőforrás krízishelyzetet:

- ettől az esztendőtől kezdve folyamatosan lehet belépni a rezidensképzésbe
- a rezidensek évente költségtérítésre is jogosultakká válnak, például a képzéssel összefüggő szállás, vagy utazás megoldásához – a támogatás mértékét a jövő évi költségvetés határozza meg, terveink szerint nettó 100 ezer forint
- a bérfeszültségek enyhítése, az orvosképzés szakmai tartalmának javítása és annak számon kérhetősége érdekében 2011 utolsó negyedévében várható a rezidenseket képző mentorok és tutorok díjának emelése, illetve az erre vonatkozó szabályok felülvizsgálata – a következő napokban egyeztetésekre kerül sor
- jelenleg folyamatban van 12 milliárd forint uniós forrásból egy két éves ösztöndíj program előkészítése is a második szakvizsga, vagy magasabb végzettség megszerzése miatt képzésben résztvevő szakorvosok és szakdolgozók részére, továbbá a szolgáltatók számára biztosítja a helyettesítéshez szükséges pénzügyi keretet
- terveink szerint a szakorvosok és szakdolgozók 5 évenként kötelező tanfolyami költségét a központi költségvetés állja
- ettől az esztendőtől munkaszüneti nap július elseje (Semmelweis nap).

Ugrás vissza Ugrás vissza...