Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Dereguláció 2008-ban - Könnyebbé vált a vállalkozsindítás

Cikk:Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
Budapest, 2008. december 31.

Akár egyórás ügyintézési határidő alatt lehet céget alapítani 2008. július 1-jétől elektronikus cégeljárás során vagy egyszerűsített eljárásban. Egyszerűsödik a telepengedélyezési eljárás, számos tevékenység esetében lehetővé válik az üzleti tevékenység azonnali megkezdése a bejelentést követően, nem kell engedélyekre várni.

A bürokratikus terhek csökkentése új energiákat szabadíthat fel a gazdaságban, növelheti a vállalkozások versenyképességét, javíthatja eredményeiket. Ezért a Kormány célul tűzte ki, hogy a vállalkozók adminisztratív terheit 2012-ig 25 százalékkal csökkenti. Az eddigi munka eredményét jól mutatja az idén ősszel a Világbank által kiadott Doing Business Index című jelentés. Az üzleti környezet minőségét vizsgáló rangsorban Magyarország két év alatt a 66.helyről a 41. helyre lépett előre.

A Kormány adminisztrációs terhek csökkentéséről, az eljárások egyszerűsítéséről és gyorsításáról szóló programja:

  • 17 rövid távú (jellemzően 2009. közepéig végrehajtható) intézkedést határoz meg az adatszolgáltatási kötelezettségek gyors egyszerűsítése érdekében, illetve
  • az egyes fókuszterületekkel kapcsolatos hosszabb távú intézkedési terv előkészítését a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladatául jelöli ki.

A program célja a megelőző másfél - két év eddigi kormányzati kezdeményezéseinek (Deregulációs Program, Üzletre Hangolva, az egyes tárcáknál folyó ilyen irányú tevékenységek) összefogása, megvalósításuk felgyorsítása.

2008 legfontosabb eredményei

1.     EU-pályázati adminisztráció csökkentése

Számításaink szerint a pályázatok elkészítésére fordítandó átlagos idő 30 százalékkal, egyes esetekben 60 százalékkal is csökken, a pályázatok átlagos átfutási ideje 25-40 százalékkal lesz rövidebb.

  • Kiterjesztett körben érhető el a gyorsabb lebonyolítást lehetővé tévő ún. normatív pályáztatás.
  • Egyszerűbbé váltak a dokumentum-alapú ellenőrzések a szerződéskötések, kifizetések gyorsítása érdekében.
  • A pályázatokhoz előre benyújtandó dokumentumok száma 29-cel.
  • Azokat a pályázatokhoz szükséges adatokat, amelyek az Államháztartás alrendszereiben rendelkezésre állnak, a jövőben az ügyintézéshez az ügyfeleknek nem kell beszereznie, azokat közvetlenül ezektől a szervezetektől kérik be az ügyintézők (jelenleg 16 ilyen adat van). További 13, gyakran kért nyilatkozat egyszerűbb, költségkímélőbb módon kerül megjelenítésre a pályázati adatlapokon.

2.     Telepengedély

Az új szabályozás értelmében az eddigi 165 helyett csak 66 tevékenység kör esetében szükséges engedélyezés lefolytatása, 83 tevékenység kör esetében a bejelentéssel egyidejűleg megkezdhető lesz a tevékenység

Emellett ugyanakkor az ipari területen, valamint a 6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkező telepen minden tevékenység engedélyezés nélkül, bejelentés alapján gyakorolható.

Az ipari területeken kívül pedig engedélyezési eljárás lefolytatására csak azon tevékenységek esetében lesz szükséges, ha a környezetben élők nyugalmának, egészségének biztosítása, a környezet védelme ezt indokolttá teszi, és ezek a célok más úton - így például utólagos ellenőrzéssel - nem lennének elérhetőek.

Az engedélyezési eljárás jövőbeli egyszerűsítése, gyorsítsa céljából eljáró hatóságként a kistérségi jegyző kerül kijelölésre, az eljárásban közreműködő szakhatóságok pedig csak indokolt esetben kerülnek bevonásra.

Konzultáció a gazdaság szereplőivel

A vállalkozások számára kedvező szabályozási háttér kialakításában a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium az elmúlt éveknél nagyobb hangsúllyal kívánta bevonni a vállalkozásokat. Ennek érdekében a Kormány - az 1052/2008 (VIII. 2) Korm.határozattal - létrehozta a Gazdasági Egyeztető Fórumot, megalakítva ezzel egy olyan rendszeresen ülésező konzultációs fórumot, amely érdemi szakmai egyeztetésre ad lehetőséget a vállalkozások működési feltételeit, illetve az üzleti környezetet érintő legfontosabb kérdésekről.

Ugrás vissza Ugrás vissza...