Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Miniszterelnöki szinten a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kormányzati koordinálása

Cikk:

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
Budapest, 2009. augusztus 4.


„Meggyőződésünk, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció a válságból való kilábalás, a gazdasági folyamatok megújításának egyik fontos eszköze. Hazánk versenyképességének növelése érdekében a kormány szándéka, hogy az érintett tudományos és civil szervezetekkel együttműködve hatékony és összehangolt kormányzati koordinációt alakítson ki. Célunk, hogy a mindenkori miniszterelnök vezetésével megalakuljon a tudomány-, technológia- és innovációpolitika legmagasabb szintű koordináló testülete, a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács.” – mondta Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter azon a konzultáción, amelyen a vállalati és tudományos szférát képviselő Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT) tagjai vettek részt 2009. augusztus 4-én.

Mint minden fejlett gazdaság, így hazánk számára is a kutatás-fejlesztés jelentheti a kiutat a válságból. A most innovatív cégek néhány év múlva új esélyeket kaphatnak az átrendeződő piacon. Azon kutatóhelyek, amelyek most is nélkülözhetetlen segítséget képesek nyújtani a vállalkozások fejlesztéseihez, megerősödve kerülhetnek ki a válságból az esetleges költségvetési megszorító intézkedések dacára is. Ehhez azonban szemléletbeli és kulturális váltás szükséges az innováció területén aktív szereplők részéről, amely összehangolt kormányzati intézkedésekkel hatékonyan elősegíthető  mind hazai, mind európai uniós szinten.

A mostani változtatásokkal a kormány célja a szakterület összehangolt kormányzati irányítási rendszerének kialakítása, a pályázati rendszer átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele, a tehetséggondozás megerősítése és a szakterület iránti társadalmi elkötelezettség növelése.

A kormány tervei szerint az innovációs politikát és a tudománypolitikát a Kutatási és Tudománypolitikai Tanács hangolná össze, és egyben képviselné hazánkat a kutatás és fejlesztés területén a nemzetközi színtéren. A tanács a tudomány-, technológia- és innovációpolitika közép és hosszú távú kérdéseivel foglalkozna. Feladatai között szerepel többek között a tudományos utánpótlás képzéséről, az egyetemek és vállalkozások kutatási együttműködéséről, tudománypolitikai reformokról szóló javaslatok kidolgozása, a tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia végrehajtásának és a rendelkezésre álló költségvetési és uniós források felhasználásának ellenőrzése is. Az elképzelések szerint a tanács elnöke a miniszterelnök, tagjai az érintett minisztériumok vezetői, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke, valamint a miniszterelnök által felkért négy vállalati és/vagy tudományos szaktekintély. A tanács, a tervek szerint, ez év szeptemberének első felében tarthatja alakuló ülését.

Ugrás vissza Ugrás vissza...