Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Erősebb védelem az autóbuszon utazóknak

Cikk:

A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előterjesztése alapján rendelkezik az utasjogi bírságok egységes szabályozásáról. Az új kormányrendelet a kizárólag vasútra vonatkozó hatályos előírásokat egészíti ki az autóbuszos társaságok esetében alkalmazható szankciókkal. A bírságolási lehetőség komoly visszatartó erőt jelent, hatékonyan alkalmazható eszközt ad az eljáró hatóság kezébe, amely így eredményesebben védheti az utasok jogait.

A személyszállítási közszolgáltatásokról szóló törvény felhatalmazást ad az autóbuszos és vasúti utasjogi bírságra vonatkozó szabályok megalkotására. A Kormány a most elfogadott rendelettel egységes szabályozást alakít ki, egyúttal Magyarország uniós jogharmonizációs kötelezettségét is teljesíti.

Az eljáró hatóság a törvény szerint előírja a tevékenység jogszerű végzéséhez szükséges lépések megtételét, megtiltja a jogsértő magatartás folytatását, bírságot szabhat ki, a jogsértőt kötelezi az eljárás költségeinek megtérítésére. Az utasjogi előírásokat be nem tartó autóbuszos szolgáltatókkal szembeni fellépésre egy korábbi jogszabály-módosítás a piacfelügyelet is ellátó közlekedési hatóságot jelölte ki. A panaszkezelési eljárások kezdeményezésének módját a társaságok üzletszabályzatai ismertetik.

A hatóság a jövőben az autóbuszos közlekedési szolgáltató árbevételének 1 ezrelékét meg nem haladó, de legfeljebb 2 millió forintos bírságot szabhat ki a jogsértést elkövetőkre. A bírság legmagasabb mértéke kiegészítő díj ellenében igénybe vehető vagy 250 kilométernél nagyobb távolságra közlekedő járatokat érintő jogsértés esetében 5 millió forint. Az egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott bírságok együttes összegének felső határa a jogsértő szervezet árbevételének 3 ezreléke, de legfeljebb 10 millió forint. Keskeny nyomtávú pályahálózaton üzemelő, jellemzően turisztikai vasúti szolgáltatók esetében ezek az értékek jelentősen alacsonyabbak, míg más vasúttársaságoknál egy nagyságrenddel magasabbak az autóbuszos szolgáltatókénál.

A személyszállítási közszolgáltatásokról szóló törvény alapján a közlekedésszervezők is elláthatnak korábban a közlekedési szolgáltatók által teljesített feladatokat (pl. jegyértékesítés, utastájékoztatás). A kormányrendelet ezért a rendelkezések megsértése esetén bírsággal sújtható szervezetek között nevesíti e kört is.

Ugrás vissza Ugrás vissza...