Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Svájci Hozzájárulás – Újabb pályázati kiírások

Létrehozva: 2008. november 5.
Módosítás: 2008. november 5.
Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kommunikációs Főosztály
2008. november 5.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Svájci Hozzájárulás újabb két pályázati felhívását hirdeti meg, egyrészt ösztöndíjak, másrészt közös kutatási és fejlesztési projektek, valamint akadémiai kutatóévek, csereprogramok témájában. Svájc - az Európai Unióval kötött megállapodás alapján - a 2004-ben az unióhoz csatlakozott tagországok számára 1 milliárd svájci frank értékben ad fejlesztési hozzájárulást, amelyből Magyarország részesedése összesen 130,738 millió svájci frank.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség e két témában kiírt pályázati felhívásának tervezetét októberben bocsátotta társadalmi egyeztetésre. A beérkezett észrevételek feldolgozását és a pályázati felhívások véglegesítését követően 2008. november 3.-án megjelentek a végleges pályázati felhívások.

A pályázatok elbírálása két fordulós eljárás keretében történik majd. Jelen felhívások megjelentetésével az első forduló vette kezdetét, amelynek keretében három hónapon keresztül várja az NFÜ a felhívásnak megfelelő projektötletek benyújtását. A beérkezett projektötletek értékelésére Magyarországon 3 hónap áll rendelkezésre, ezt követően a magyar javaslatokat megküldik a svájci bírálóknak is, ahol ugyancsak 3 hónapot szánnak a döntésre, így hat hónap után lehet eredménye az első körnek.

A kutatás és fejlesztés témájú prioritási terület egyik célkitűzése a tudományos potenciál megerősítése az oktatáshoz való hozzáférés és szelektív támogatási programok segítségével (Ösztöndíj Alap a hátrányos helyzetű és marginalizált csoportbeli hallgatók számára); ennek keretei között az Ösztöndíj Alap menedzsmentjét, teljes körű irányítását ellátó Támogatásközvetítő Szervezet kiválasztására kerül majd sor. A célkitűzés egészére összesen 1 millió svájci frank támogatás áll rendelkezésre.

A prioritási terület másik célkitűzése a közös kutatási-, és intézményi együttműködési projektek támogatása az alkalmazott kutatás – kiemelten a környezeti technológia és az egészségügy/élettudomány területén – valamint társadalomtudományi célú kutatóévek, akadémiai csereprogramok lebonyolítása. A célkitűzés megvalósítására összesen 4,5 millió svájci frank támogatás áll rendelkezésre; 3 millió svájci frank nyújtható a közös kutatási-, és intézményi együttműködési projektekre, 1,5 millió svájci frank pedig a kutatóévekre, akadémiai csereprogramokra. Az igényelhető támogatás összege projektenként legalább 750 000 svájci frank és legfeljebb 1 250 000 svájci frank a közös kutatási/intézményi együttműködési projektek esetében; valamint legalább 500 000 svájci frank és legfeljebb 1 000 000 svájci frank a kutatóévek/akadémiai csereprogramok esetében.

Minden projektnek – témától és mérettől függetlenül – közcélt kell szolgálnia. A pályázati felhívásokra egy pályázó csak egy projekttervezetet nyújthat be, kivéve a második célkitűzést, ahol intézményenként összesen két projekttervezet nyújtható be: társadalomtudományi és természettudományi területen is egy-egy.

Az Ösztöndíj Alap esetében Támogatásközvetítő Szervezet lehet bármely, Magyarországon jogi személyként bejegyzett közszférába tartozó intézmény, magán szektorbeli vagy civil (nem kormányzati) szervezet (NGO), amely az adott projekt tekintetében közhasznú tevékenységet végez, (pl. nemzeti, regionális és helyi szervek, oktatási intézmények, önkéntes és társadalmi szervezetek), illetve a fentiek által létrehozott partnerségi társulások.

A kutatási projektek esetében pályázásra jogosultak a magyarországi székhelyű jogi személyiséggel rendelkező oktatási intézmények és kutatóintézetek, feltéve, hogy rendelkeznek svájci együttműködő partnerrel, akinek a bevonása a projekt megvalósításába kötelező.
A Pályázati felhíváshoz kapcsolódó teljes dokumentáció megtalálható az NFÜ honlapján (www.nfu.hu), valamint letölthető a következő helyről: www.swiss-contribution.hu.
Ugrás vissza Ugrás vissza...