Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Derecskei szennyvízprogram – fejlesztés az élhetőbb jövőért

Cikk:


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2009. január 19.
 
A többség a szennyvízprogramra szavazott Derecskén. A lakosság kétharmada kevesebb, mint két hónap alatt aláírta a szándéknyilatkozatot a megalakuló Derecskei Víziközmű Társulatba való belépésről. Bakó István polgármester szerint a nagy arányú csatlakozással megvan az esély arra, hogy a város a második fordulóban, a kivitelezéshez is Európai Uniós forrást nyerjen. A közel 10 ezres településen a jelenleg 12-15 %-os csatornázottság a fejlesztéssel 90% fölé növelhető és a korszerűtlen helyett új szennyvíztisztító telep is épülhet. A tervezett beruházás értéke: 3,3 milliárd forint. A beruházás – sikeres második fordulós pályázat esetén – 2012 végére készülhet el.

Derecskén Európai Uniós támogatással valósulhat meg a csatornahálózat fejlesztése és az új szennyvíztisztító telep építése. A Környezet és Energia Operatív Program keretében 88 millió forintos támogatást nyert 2008 júniusában a város a projekt előkészítésére.
Az előkészítő munkálatok során elkészültek a beruházás műszaki paramétereit tartalmazó szakmai anyagok (előzetes és részletes megvalósíthatósági tanulmányok) és a gazdaságos megvalósíthatóságot bemutató számítások (költség-haszon elemzés) – az előkészítő feladatok során a szakmai munkát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága is segíti.

Az előkészítő szakasz feladata volt a Derecskei Víziközmű Társulat megszervezése is. 2008. novemberében és decemberében közmeghallgatáson és 7 lakossági fórumon kaptak a derecskeiek tájékoztatást a társulatba való belépés feltételeiről és a hozzájárulás mértékéről. A Víziközmű Társulatról szakemberekből és képviselőkből álló 7 fős szervező bizottság, valamint 26 főből álló meghatalmazotti csoport adott tájékoztatást. A második fordulós indulás előfeltétele, hogy az ingatlantulajdonosok 2/3-a támogassa a terveket – ugyanis csak így juthat hozzá a település a 85%-os Európai Uniós támogatáshoz.

A beruházás összértéke: kb. 3,3 milliárd Ft.
A beköthető ingatlanok száma: kb: 2800 db.
2009. január 12-ig aláírt szándéknyilatkozatok száma: 1870db
A lakossági hozzájárulás mértéke: 225. 000 Ft

Előzmények:

Hatósági határozat van érvényben a meglévő telep felszámolására. A település szennyvízcsatorna gerinchálózatának hossza jelenleg kevesebb, mint hét kilométer, miközben a város népessége megközelíti a tízezer főt. Derecske város évek óta tudatosan készül a szennyvízberuházás végrehajtására. A 2006-ban készített Városfejlesztési Akcióterv keretén belül elkészült közvélemény-kutatás alapján elmondható, hogy a derecskei lakosok a szennyvízelvezetés megoldását tartják a legfontosabb feladatnak a városban. A szennyvíztisztító telepre és a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére már 2003-ban készültek tervek és azok engedélyeztetésre is kerültek. A projekt megvalósításának akkori előkészítő szakaszában is a lakosság elsöprő többsége támogatta a beruházást.

A település az elfogadott Környezetvédelmi Programon és a Városfejlesztési Akcióterven kívül rendelkezik Településrendezési Tervvel is. Minden dokumentumban fontos elem a szennyvíztisztító telep és a teljes csatornahálózat mielőbbi megvalósítása.

A KEOP keretében megvalósítani tervezett projekt célja Derecske város szennyvízcsatorna hálózatának 90 %-os kiépítése és új szennyvíztisztító telep megépítése, mely során a település mintegy tízezer lakosának korszerű szennyvíz-közmű ellátása valósulna meg. A beruházás fontos környezetvédelmi célt is szolgál. A megépülő szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat lehetővé teszi a Debrecen körüli, kelet-magyarországi érzékeny vízbázis teljes védelmét - mely egyedül ezen a déli részen nem megoldott még. Rendkívül fontos mindannyiunk számára ez a beruházás, mert ennek segítségével megmenthetjük ivóvízbázisunkat, földünket a szennyezéstől, valamint a talajvíz szintje is jelentősen csökkenni fog.

A mintegy 3,3 milliárd forintos projekt megvalósítására - a második fordulóban - 2010 februárjában nyújtja be a pályázatát Derecske.

Ugrás vissza Ugrás vissza...