Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Uniós támogatás magyar-ukrán együttműködésekre

Létrehozva: 2009. március 16.
Módosítás: 2009. március 16.
Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2009. március 16.

Új területi együttműködési programot fogadott el az Európai Bizottság az unió külső határaiból származó egyenlőtlenségek csökkentésére. A Magyarország – Szlovákia – Románia– Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Programra április közepétől lehet pályázni.

A program központi irányítását, valamint jogi képviseletét ellátó Közös Irányító Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközből az Unió kimondottan a külső határokon átnyúló együttműködési programokat támogatja, a támogatás célja annak elkerülése, hogy a közösség külső határai mély politikai-gazdasági választóvonalként húzódjanak végig a kontinensen. Az egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó partnerországokkal való együttműködés Magyarország esetében az ukrán határszakaszt érinti. A Közös Operatív Program keretében kizárólag olyan pályázatok benyújtására, illetve projektek támogatására van lehetőség, amelyekben ukrajnai partnerszervezet is részt vesz.  

A program célja az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici régiói és a tagállamok támogatott illetve „szomszédos” határ menti régiói között, környezeti, szociális és gazdasági szempontból fenntartható módon.

A program keretében támogatható a tudástranszfer és tapasztalatcsere a közös üzleti fejlesztések elősegítése érdekében, a térség turisztikai vonzerejének növelése; a levegő, víz, talaj és erdők minőségének javítása és a környezetkárosítás kockázatának csökkentése; határ menedzsment hatékonyságának növelése az Ukrajnával közös határszakaszokon; és a közszolgáltatások hatékonyságának növelése és a társadalmi csoportok közötti kölcsönös megértés elősegítése.

Magyarországon támogatásra jogosult Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szlovákiából Kassa és Eperjes megye, Romániából Szatmár, Máramaros és Szucsava megye, ukrán oldalról pedig Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici megye. A potenciális pályázók körét többek között a programterületen található helyi- és megyei önkormányzatok, az állami- és önkormányzati intézmények, non-profit szervezetek, kistérségi társulások, fejlesztési ügynökségek, környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok, egyetemek, kamarák, turisztikai szervezetek, munkaügyi központok alkotják. A programban résztvevő négy országból legalább kettőnek kell pályáznia, melyek közül legalább az egyiknek Ukrajnából és legalább a másiknak a programban résztvevő EU tagállamokból kell származnia.

A Program keretében rendelkezésre álló közösségi forrás közel 69 millió euró, ez az összeg közös forrásnak minősül, amelyen belül nem lesznek országonként elkülönített keretösszegek.
Ugrás vissza Ugrás vissza...