Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Késedelmi kamatot fizet a NFÜ április 1-től a támogatottaknak

Cikk:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2009. április 1.


A gazdasági világválság idején még inkább megnő a pontosság és megbízhatóság jelentősége a fizetési nehézségekkel küzdő vállalkozások számára. A Kormány és a fejlesztéspolitikáért felelős szerve, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mindent megtesz azért, hogy a támogatásban részesülő pályázók a lehető legkevesebb kárt szenvedjék el a pénzpiacok krízise miatt. Ennek megfelelően a jövőben késedelmi kamatban részesülnek azok a nyertes pályázók, akik számára a Támogató saját hibájából eredően késve fizeti meg az esedékes támogatást.

A gazdasági válság és a pénzügyi források világméretű elapadása idején különösen megnő a fejlesztéspolitika szerepe, felértékelődik az európai uniós támogatásból megvalósuló beruházások jelentősége. Ebben az időszakban nagy nyomás nehezedik az intézményrendszerre, megnőnek feladatai és felelőssége, nagyobb és gyorsabb munkát vár el tőle a közvélemény. Ezt az igényt ismerte el jogosnak a kormány a 281/2006. (XII. 23.) kormányrendelet módosításával és a késedelmi kamat bevezetésével.

A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló említett kormányrendelet 2009. április 1-ei módosulásával ugyanis a jövőben késedelmi kamat illeti meg a nyertes pályázókat abban az esetben, ha a kifizetési határidő elmulasztása a Támogatónak, azaz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és közreműködő szervezeteinek felróható okból történik.

A késedelmi kamat alapja a fizetési határidőn túl kifizetett számla támogatás tartalma, mértéke a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem csak a 2009. április 1. után, hanem az azt megelőzően megkötött támogatási szerződésekre is vonatkozik.

Késedelmi kamatra az a nyertes pályázó jogosult,

- akinek a benyújtott kifizetési igénye formailag, tartalmilag megfelelő,
- akinek nincsen köztartozása,
- aki a kifizetési igényéhez kapcsolódóan eleget tesz a jogszabályi, pályázati kiírásban vagy támogatási szerződésben rögzített egyéb feltételeknek,
- aki ellen nincs folyamatban szabálytalansági vagy más, kifizetés felfüggesztésével járó eljárás.

A késedelmi kamat esedékességéről és összegéről az érintett projekt végrehajtásáért felelős kedvezményezett levélben kap tájékoztatást. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a kedvezményezetti értesítést másolatban megkapja a késedelmi kamat jogosultja (szállító, illetve az engedményes) is.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség reménye szerint a késedelmi kamat is hozzájárul ahhoz, hogy olyan pénzügyi védőháló jöjjön létre a vállalkozások és pályázók számára, amely sikerre viszi a fejlesztéseket, és meggátolja a projektek kudarcát.

Ugrás vissza Ugrás vissza...