Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Közeleg az NFT-projektek pénzügyi zárásának végső határideje – fontos a köztartozásokat is rendezni

Cikk:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2009. június 18.

Még egy hetük van a lejárt határidejű köztartozásaik rendezésére a 2004–2006-os Nemzeti Fejlesztési Terv azon nyertes projektgazdáinak, akiknek a meg nem fizetett köztartozásaik miatt felfüggesztették a pályázati források kifizetését. Ha a köztartozást fel¬halmozott nyertes pályázók ezt nem rendezik, úgy a még ki nem fizetett támo¬gatási összeg elvész a számukra. Országszerte a csaknem 20 ezer nyertes NFT-projekt közül mindössze közel 100-at érint az intéz¬kedés.

Haladékot kaptak a 2004–2006-os Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) pénzügyileg még lezáratlan projektjeinek a gazdái arra, hogy a projektjükkel teljes egészében elszá¬moljanak. Az Európai Bizottság idei februári döntésének értelmében ugyanis meghosszabbította Magyarország (és valamennyi ezt igénylő tagállam) számára a költségek bizottsági elszámolhatóságának határidejét: a 2009. június 30-ig felmerült költségek uniós részét lehet lehívni a Bizottságtól. Az úgyne¬vezett „állami támogatás” hatálya alá eső projektek esetében Brüsszel felé csak azok a költségek számolhatók el, amelyeket a közreműködő szervezetek 2009. június 30-ig kifizettek a nyertes projektek gazdáinak. Azt, hogy egy adott támogatás uniós értelemben „állami támogatásnak” minősül-e, az adott pályázati konstrukció pályázati kiírása és útmutatója tartalmazza.

Az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendelet* alapján azoknál a pro-jekteknél, ahol a projektgazdának lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, felfüggesztették az uniós támogatások kifizetését. E projektgazdák csak abban az esetben juthatnak hozzá a támogatáshoz**, ha a köztartozásukat időben rendezik: állami támogatás hatálya alá tartozó projekteknél 2009. június 25-ig, nem álla¬mi támogatás hatálya alá tartozó projekteknél szeptember 30-ig, és erről a pályázatuknál illetékes közreműkö¬dő szervezetet értesítik, pl. az úgynevezett „nullás” adóigazolást eljuttatásával. Ellenkező esetben a támogatás összegét a közreműködő szervezet már nem fizetheti ki, így az sajnos elvész a projektgazdák számára.

Mindez országszerte a Nemzeti Fejlesztési Terv csaknem 20 ezer nyertes projektje közül csu¬pán közel 100-at érint, ezen projektek esetében a köztartozások miatt még függőben lévő uniós támogatás összege nem éri el a 400 millió forintot, ami az NFT teljes keretének mindössze 0,06 százaléka.

* 217/1998 (XII. 30.) Korm.rend.
** 127/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet

Ugrás vissza Ugrás vissza...