Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:3,6 milliárd forint uniós forrás magyar-román határmenti fejlesztésekre

Cikk:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2009. július 15.

 
Kiválasztották a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 első nyertes projektjeit. Az első felhívás keretében 90 projekt kap támogatást. A tervek szerint 3,6 milliárd forint (13 millió euró) támogatás kerül szétosztásra a nyertes projektek között.   A második felhívásra beérkezett projekt koncepciók közül 120 továbbfejlesztéséről született döntés.
 
Tavaly több mint 32 milliárd forint (közel 122 millió euró) uniós finanszírozási keret nyílt meg a magyar-román határmenti régió fejlesztésére az októberben megjelent első és a decemberben meghirdetett második pályázati felhívások keretében. Mindkét országban nagy volt az érdeklődés a határon átnyúló együttműködési lehetőségek iránt.  

„Örömmel tapasztaltuk, hogy a pályázók döntő többsége megbirkózott a gyakran alapos kidolgozást és figyelmet igénylő feladatokkal a pályázatuk elkészítése során és azt, hogy az egymással szomszédos nyolc megyében komoly érdeklődés van a határmenti együttműködések kialakítása iránt”, hangsúlyozta ki Zicherman-Mikulás Brigitta, az Irányító Hatóság vezetője.   

„A hatékony munkavégzés minden előfeltételét megteremtettük annak érdekében, hogy minél előbb megköthessük a támogatási szerződéseket a nyertes pályázókkal”, fűzte hozzá Bara Gyula, a Romániai Nemzeti Hatóság igazgatója, kiemelve a végrehajtási szakasz jelentőségét a Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programban.

Az első felhívásban elsősorban a felkészítő (tanulmányok és tervek készítése), valamint az együttműködést, tapasztalatcserét és partnerségek kialakulását ösztönző tevékenységek támogatására nyílt lehetőség a közlekedés, a kommunikáció, a környezetvédelem valamint a munkaerő-piac, a kutatás-fejlesztés, az innováció, az oktatás, az egészségügy és a közösségek közötti együttműködések területén.

A beérkezett 196 pályázatból 90 pályázat számára ítélt meg közel 3,6 milliárd forint közösségi támogatást a Közös Irányító Bizottság. Minden projekt magyar és román partnerek bevonásával, szoros együttműködésben valósul meg. Az első projektek indítása, illetve a támogatási szerződések aláírása már szeptemberre várható.

A legnagyobb érdeklődés a közösségek közötti együttműködések területén volt tapasztalható, de népszerűnek bizonyultak a közös kutatás-fejlesztés, a turizmusfejlesztés és az üzleti együttműködés felélénkítését célzó intézkedések is.

A második felhívás keretében 123 pályázatot javasolt részletes kidolgozásra az Irányító Bizottság, azonban a támogatások odaítéléséről csak a második forduló után születhet meg a végleges döntés. A felhívásban megnyílt több mint 104 millió euró ERFA-forrás (Európai Regionális Fejlesztési Alap) kerül odaítélésre a második fordulóban. A második lépcsőben, versenyben lévő projekt koncepciók mintegy 185,5 millió euró közösségi forrást igényeltek.

A második pályázati felhívás konkrét infrastrukturális fejlesztésekre és kisebb beruházásokra biztosít keretet: több összekötő út és kerékpárút építése és felújítása, a vállalkozások fejlődését elősegítő tanácsadó-szolgáltató központ létesítése és néhány kutatási központ létrehozása várható. Többek között lehetőség nyílhat több környezetvédelmi projekt beindítására, a közös árvízvédelem és belvízrendszer közös fejlesztésére, a határmenti hulladékkezelés és az egészségügyi ellátás korszerűsítésére és a különféle betegségek prevencióját illetve gyógyítását célzó projektek megvalósítására is a magyar-román határmenti régióban.

A Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program a magyar-román határtérség közös fejlesztéshez nyújt európai uniós forrásokat 2007 és 2013 között a korábbi INTERREG IIIA – Phare CBC 2004-2006 program folytatásaként. Magyar részről Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Cs ongrád, román oldalról pedig Szatmár (Satu Mare), Bihar (Bihor), Arad és Temes (Timis) megyék vesznek részt a programban.

Szávics Petra, a Közös Szakmai Titkárság vezetője elmondta, hogy a magyar-román határmenti program következő kiírására előreláthatóan szeptemberben kerül sor. A nyertes illetve a második fordulóba bekerült pályázatok listáját a www.huro-cbc.eu honlapon tekinthetik meg.

További információk a programról: www.huro-cbc.eu

Ugrás vissza Ugrás vissza...