Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:ÁFA kompenzáció az ÚMFT forrásokból támogatott projektek érdekében

Cikk:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2009. november 16.

Az NFÜ a 2009. július 1-jétől életbe lépett, megemelt ÁFA tartalmat – mint a projektgazdáknak fel nem róható költségnövelő tényezőt – kompenzálni kívánja. Az Ügynökség ezzel segíti elő, hogy ne kerüljenek veszélybe a nagy értékű beszerzésekkel vagy szolgáltatásokkal tervezett projektek. Az NFÜ javaslata alapján és a Kormány döntése értelmében miniszteri rendelet teszi lehetővé, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló projektek áfa-emelésből adódó költségnövekményét az NFÜ a projektgazdák számára kompenzálja.

Minden olyan projektgazdát kedvezőtlenül érint az általános forgalmi adó emelése, amely a projekt egészét vagy egy részét tekintve nem rendelkezik áfa-levonási joggal. Eltérő mértékben ugyan, de minden operatív programot érinthet az áfa emelése, mivel az mind az eszközbeszerzéseket, mind az igénybe vett szolgáltatásokat terheli. Ezért az NFÜ úgy kívánja felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, hogy a projektgazdák számára a le nem vonható áfával érintett beszerzések vagy szolgáltatások ne kerüljenek veszélybe, az adóemeléssel kedvezőtlenül érintett projektek az eredeti tartalommal és határidővel megvalósulhassanak.

A miniszteri rendelet (29/2009. (XI.12.) NFGM rendelet) alapján kialakított kompenzációs eljárásrend azokra a projektekre fókuszál, ahol a pályázat benyújtása 2009. június 30-ig megtörtént, a projektgazda nem, vagy csak részben jogosult az áfa levonására, ezért a projektje keretében elszámolható költség, a le nem vonható áfa, és az áfa-emelés tényleges költségnövekedést okoz, melynek mértéke legalább 5 millió forint. Az értékhatár nem vonatkozik a központi költségvetési szerv kedvezményezettekre, vagy ha a projekt 100%-os támogatási intenzitással valósul meg.

A kompenzáció az NFÜ honlapján közzétett kérelemmel igényelhető, és a támogatási szerződés módosítását igényli. Az áfa-emelés miatti többletkiadásra is érvényesíteni kell a társfinanszírozás és kockázatmegosztás elvét (a pályázónak arányos önrészt kell biztosítania), valamint csak az igazolható és realizált többletkiadás lehet a kompenzációs kifizetés alapja.

Az áfa-emelés költségnövelő hatásának bemutatása és a költség-növekedés mértékének alátámasztása a pályázó feladata. Továbbra is elvárás, hogy a projektgazda mindent megtegyen a többletkiadások elkerülése, vagy mérséklése érdekében. Átcsoportosítással, megtakarítással, kiadások csökkentésével, alternatív beszerzési források felkutatásával járulhat hozzá a források hatékonyabb felhasználásához. Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy az évközi adóváltozások a projektek szempontjából akár megtakarítást is eredményezhetnek, például a munkavállalói járulék csökkentése miatt.

Az Ügynökség a jövőben kiírásra kerülő pályázatok esetében is biztosítani kívánja a le nem vonható áfa elszámolásának lehetőségét. Továbbra is lehetőség adódik a projektköltségvetésben jelentkező megtakarítások alapján az átcsoportosításra, valamint az előre nem látható költségekre képzett tartalék tervezésére.

Ugrás vissza Ugrás vissza...