Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tapasztalatcsere határok nélkül - Horvátország jó példának tekinti a hazai fejlesztéspolitikai intézményrendszert

Cikk:

Nemzeti Fejlesztési Ügynükség
2010. február 10.


A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság intézményei közötti sikeres együttműködés folytatásaként, az elmúlt két napban magyar delegáció látogatott Horvátországba, hogy bemutatassa az eddigi magyar tapasztalatokat az uniós források felhasználásáról. A szemináriumot magas rangú horvát tisztviselőknek rendezték, akik a horvát uniós alapok felhasználásának döntéshozói, valamint az új horvát támogatási intézményrendszer kialakítói. A magyar delegációt a magyarországi fejlesztéspolitikai intézményrendszer képviselői vezették, többek között Simon László, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség integrációs elnökhelyettese, és dr. Heil Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kabinetfőnöke, az NFÜ egykori alelnöke.

A Horvát Köztársaságnak az EU csatlakozás után 2012 és 2013 között várhatóan 2,2 milliárd euró áll rendelkezésére közösségi támogatással megvalósuló fejlesztések támogatására. Horvátországnak szervezetileg és közigazgatásilag is fel kell készülnie a nagymennyiségű pénzügyi eszköz felhasználására, ebben szeretett volna segítséget nyújtani a szeminárium. A tanácskozás témája a magyarországi tapasztalatok, a „best practice” megoldások átadása volt olyan témákban, mint az uniós alapok igazgatási rendszerének kiépítése, vagy az áttérés az előcsatlakozási alapokról a szerkezeti alapokra.

„Magyarország tapasztalatainak átadása igen fontos lehet Horvátország számára, hisz hazánknak több éves, jelentős tapasztalata van már az uniós források felhasználásával és lehívásával kapcsolatban, emellett uniós szinten nagyra értékelik a hazai eredményeket” – mondta el Simon László. „Az első Nemzeti Fejlesztési Terv csaknem 100%-os forráslehívása kiemelkedő siker, az ÚMFT pénzeinek felhasználása európai szinten is dobogós. A támogatási szerződésekkel lekötött összeg aránya kiemelkedő, legnagyobb arányú a jóváhagyott, a kidolgozott, és Brüsszel által jóváhagyott nagyprojektjeink száma, de az uniós forrásokból összegszerűen is több pénzt hívtunk már le, mint például a jelentős korábbi intézményrendszerre építő görögök, vagy spanyolok. Sok a példaértékű tagállami sajátosság, így például a teljesítményalapú elszámolás a közreműködő szervezetekkel, az egységes monitoring rendszerünk, vagy az egységesített szabályozás és eljárások, de például nincs tudomásunk arról sem, hogy más tagállamban késedelmi kamatot fizetne az intézményrendszer a nyertes pályázóknak késedelem esetén. A tapasztalatokat, technikákat ajánljuk mi is és az Európai Bizottság munkatársai is a horvát partner figyelmébe” – tette hozzá az elnökhelyettes.

A horvátországi képviselők szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség struktúrája követendő példa lehet. Kulcsfontosságú intézmény, hisz központosított, szervezett módon hajtja végre a programozásokban megfogalmazott célokat, a programok és projektek végrehajtásának felügyeletét.

A tapasztalatok átadása a további, sikeres együttműködések alapja is lehet. Hisz jelenleg is működnek uniós forrásokból támogatott, határon átnyúló kezdeményezések és projektek, mely mindkét tagország határmenti kistérségeinek és régióinak fejlődését is szolgálják.

Ugrás vissza Ugrás vissza...