Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az Európai Bizottság szerint az NFÜ lépései jól kezelik a fejlesztések általános nehézségeit

Cikk:

Budapesten értékelte az Európai Bizottság az Európai Szociális Alapból megvalósuló magyarországi fejlesztéseket. Az Európai Bizottság képviselői elégedettek voltak a programok előrehaladásával és nagyra értékelték az elért eredményeket az államreform és humánprogramok területén.

Az Európai Bizottság rendelete alapján éves áttekintő értekezlet formájában került sor az uniós finanszírozással megvalósuló operatív programok előrehaladásának értékelésére. Ma a Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Összetartozás Főigazgatóság vizsgálta meg az Európai Szociális Alap forrásainak felhasználásával megvalósuló operatív programok, azaz a Társadalmi Megújulás Operatív Program és az Államreform Operatív Program előrehaladását. A találkozó célja az volt, hogy a Bizottság átfogó képet kapjon a 2007-2013-as programozási időszak operatív programjainak előrehaladásáról, meggyőződjön az Európai Szociális Alap forrásainak hatékony és eredményes felhasználásáról.

A programok koordinálásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által korábban elkészített végrehajtási jelentések áttekintését követően a Bizottság előzetesen megküldte észrevételeit és kérdéseit. A lezajlott értekezleten a megküldött éves jelentések adatai, valamint a magyar fél részletes szóbeli tájékoztatása alapján az Európai Bizottság pozitívan értékelte az operatív programok végrehajtásának érdemi előrehaladását, a magyar fél együttműködési készségét és nyitottságát. A Magyarország által a végrehajtás kapcsán kitűzött célokat előremutatónak, az Európai Unió közelmúltban meghatározott, megújult prioritásaihoz igazodónak értékelték.

Magyarország képviselői tájékoztatójukban kiemelték, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program módosítása révén a közoktatás, a kultúra, a szakképzés, a felnőttképzés, a szociális terület, a bűnmegelőzés, valamint az egészségügy területén a 2013-ig terjedő időszakban még rendelkezésre álló források hatékonyan és eredményesebben kerülnek majd felhasználásra. Az egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb végrehajtás érdekében a Program forrásaiból támogatott projektek megvalósítását 2011. január 1-jétől a korábbi három helyett egy közreműködő szervezet, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. segíti. Az Európai Bizottság képviselői üdvözölték, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – a gyorsítási és egyszerűsítési folyamatok eredményeként – március végéig megnyitja a 2007-13-as tervezési időszakra rendelkezésre álló Társadalmi Megújulás Operatív Program és ezzel párhuzamosan a Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program források fennmaradó részét is, ezzel is segítve az uniós források sikeres lehívását.

Pozitívan fogadta a Bizottság, hogy az Államreform Operatív Program 2011-2013-ra vonatkozó akciótervének 20 milliárd forintos kerete, s ahhoz kapcsolódóan a 2011 decemberében Magyarország által kezdeményezett operatív program módosítás megfelelő hátteret biztosít a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program végrehajtásának, mely program átfogó célja a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtése.
 

Ugrás vissza Ugrás vissza...