Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

Az NKM Energia Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatói e-ügyintézést biztosító szakrendszerében 2020.11.08-án 09:00 és 14:00 között meghibásodás miatti nem tervezett üzemszünet lesz.

Ezen időszakban az NKM Energia Zrt felé földgáz szolgálatatással kapcsolatban nem lesz lehetséges az ügyfeleknek az ügyintézés.

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy a NISZ Zrt. a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatáson és a Rendelkezési Nyilvántartás attribútum (RNY+) szolgáltatásán 2020. október 31-én 00:00 órától 2020. október 31-én 02:00 óráig karbantartást végez. Ezen időszak alatt a KAÜ és így minden más KAÜ-t használó szolgáltatás nem lesznek elérhetőek.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

NISZ Zrt.

Tisztelt Felhasználó!
 
A Földhivatal Online rendszerben 2020. november 13-án pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.
 
Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

Tisztelt Felhasználó!

Értesítjük, hogy 2020. október 31-én 00:00 órától 2020. október 31-én 04:00 óráig az új magyarorszag.hu portálon keresztül nem lehet majd elektronikus űrlapokat beküldeni a Központi Víruskereső szolgáltatáson történő karbantartás miatt.

Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

NISZ Zrt.

 

MORZSÁK

TARTALOM:Kockázatitőke-alapok: megemelt keret, új kiírás

Cikk:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2009. július 7.


Partnerségi fórumon egyeztette a kiírás tervezetét a pályázókkal az NFÜ

Megemelt kerettel, a szakmai szervezetek pontosító javaslatait messzemenőkig figyelembe véve várhatóan július 15-én jelenteti meg ismét a Nemzeti Fejlesz¬tési Ügynökség az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírása¬it. A kiírás terveze¬téről a potenciális pályázó kockázatitőkealap-kezelő szerve¬zetek részvételével tartott partnerségi egyeztető fórumot kedden Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség június elején eredménytelenné nyilvánította az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok keretében meghirdetett pályázatainak elbírá¬lásának folyamatát, mivel a pályázók 70 százaléka nem jutott el az érdemi értékelési szakaszba, ami egyértelműen jelezte, hogy a pályázati kiírás pontosításra szorul. Az új kiírás a tervek szerint július 15-én jelenhet meg.

A potenciális pályázó kockázatitőke-társaságok képviselői számára szervezett, keddi bu¬dapesti partnerségi egyeztetésen Vági Márton az NFÜ-elnöke ismertette az újonnan meghirdetésre kerülő pályázati konstrukciók főbb változásait. Hangsúlyozta, hogy az előző eljárás tapasztalatait felhasználva a korábbinál átláthatóbb bírálati folyamatra készülhetnek a pályázók. Bejelentette, hogy a pályázati kiírások szakmai előkészítésében – a transzparencia érdekében, rendhagyó módon – 15 fős irányító bizottságot hoztak létre, amelyben a kockázatitőke-szakmát képviselő szakmai szervezet, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület képviselői is helyet kapnak, a Transparency International lehetséges részvé¬teléről pedig még egyeztetnek.

Fontos – és a majdan forrásban részesülő vállalkozások számára kedvező – változás lesz, hogy a konvergenciarégiók számára rendelkezésre álló keretösszeg 6 milliárd forinttal, összesen 36,5 milliárd forintra nőtt. A szakmai visszajelzések alapján az NFÜ a befek¬tetési időszak hosszát a program uniós notifikációjában engedett legkésőbbi időpontra, 2013 decemberére tolja ki. Vági Márton bejelentette: a pályázati folyamatban részt vevő alapkezelők érdekében levélben kérte a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye¬letének vezetőit, hogy a működésüket a pályázati folyamat késedelme miatt meg nem kezdő, új alapkezelők engedélyét a PSZÁF ne vonja vissza automatikusan.

Az előző pályázati kiírás kapcsán felmerült szakmai észrevételek alapján az NFÜ több ponton pontosította a pályázatok eljárásrendjét. Fontos változás, hogy a pályázók tulaj¬donosi körének azonosításában a korábbinál fokozottabban érvényesül a transzparencia, vagyis még a szerződésük megkötése előtt nyilatkozniuk kell a nyerteseknek a befektetői magánforrásaik törvényes eredetétől. Az új körben a befektetői szándéknyilatkozat kötelező erejű lesz, valamint az erősebb befektetői kötelezettség vállalást erősíti az is hogy még a közreműködői szerződés aláírását megelőzően a nyerteseknek a teljes vagyoni hozzájárulás 5%-át letétbe kell helyezniük. A pályázatok értékelésének átláthatóságát és szakmaiságát erősíti, hogy az értékelési folyamatban részt vesznek a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület képviselői mellett a Nemzetközi Bankárképző és az Ernst&Young szakemberei is. Az értékelés során fontos szerepe lesz a pályázók szóbeli prezentációjá¬nak, amelyet a tervek szerint egy 3 fős, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület által javasolt szakemberekből álló grémium értékel majd.

Gömbös Natália, a 72 tagú Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület ügyvezető titkára fontos lépésnek tartja, hogy a szakmát is bevonta az NFÜ az újabb kiírás előkészítésébe. Mint a fórumon elmondta: az egyesület részéről több javaslatot megfogalmaztak a pályá¬zati kiírás tervezetével kapcsolatban, s ezekből számos javaslatot az NFÜ be is épített a dokumentumba. Gömbös Natália felhívta a figyelmet arra, hogy mivel először Magyaror¬szágon indul el ilyen a program a 27 tagú Európai Unióban, annak sikeressége a pályáza¬tot kiírók és a majdani nyertes alapkezelők közös felelőssége.

A pályázati menetrendről szólva Vági Márton bejelentette: a hosszas előkészítő munka eredményeként már július 15-én megjelenhet a pályázati kiírás. A pályázatok beadásá¬nak határideje a jelenlegi tervek szerint augusztus 28. lesz, így a pályázatok értékelési folyamata október elejére lezárható.

A pályázati kiírás tervezetét az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) július 12-én, pénteken délig még észrevételezhetik az érintettek. Az írásban beérkező javaslatokat aznap délután egy értékelő megbeszélésen tekintik át, így a szakmai javaslatok figyelembe vételével végle¬gesíti az NFÜ a július 15-én megjelenő pályázati kiírás tervezetét.

Ugrás vissza Ugrás vissza...