Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!

A hálózati szolgáltatónál végzett, előre tervezett karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal (2022. 05. 26.)

Kezdete: 2022. 05. 26. 20:00. Vége: 2022. 05. 26. 23:00

 

MORZSÁK

TARTALOM:Lezárult a 4-es metró beszerzéseinek szabályossági felülvizsgálata

Cikk:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2010. november 24.


Magyarország teljesítette a kötelességét az Európai Unió felé

38 szerződést vizsgált a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szabálytalansági bizottsága a 4-es metró ügyében. 19 esetben született az a megállapítás, hogy az uniós Kohéziós Alapból az adott tevékenység nem támogatható. Emiatt 65 millió forintos pénzügyi korrekciót kell végrehajtani a 181 milliárd forintos uniós támogatásban részesülő projekten. A szerződések zömmel a metróberuházás korábbi időszakában, a beruházás megkezdése előtt, illetve az építés első évében köttettek. Magyarország a 38 szerződés felülvizsgálatával teljesítette az Európai Bizottság feltételeit, és reméli, hogy a megtett intézkedések hatására az Európai Bizottság feloldja a Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) közbülső kifizetéseinek felfüggesztését.

Mint ismert, az Európai Bizottság 2010. szeptember 13-án felfüggesztette a teljes KÖZOP közbenső kifizetéseit. A felfüggesztés feloldása érdekében a közbeszerzési eljárások ellenőrzésére vonatkozóan egységes, részletes módszertani útmutatót kellett kialakítani, valamint a 4-es metró első szakaszával kapcsolatos 38 szerződés esetében szabálytalansági vizsgálatot elvégezni, és a szükséges korrekciós intézkedéseket megtenni.
 
A vizsgálat során az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF), mint ellenőrző hatóság megvizsgálta a szerződéseket, a Szabálytalansági Bizottság pedig lefolytatta a metróberuházás beszerzéseivel kapcsolatos második szabálytalansági eljárást. (Az első, 2009 szeptemberében folyó szabálytalansági eljárásban 15 szerződést vizsgáltak, melyből 11 szerződés akadt fenn a rostán. Az Európai Bizottság 2009 szeptemberében e szerződések 57 milliárd forintos összegével csökkentette a metróprojekt uniós támogatását).

A mostani vizsgálat során rendszerszintű szabálytalanság nem merült fel, de 19 esetben arra a megállapításra jutottak, hogy az uniós Kohéziós Alapból az adott szerződéssel érintett tevékenység nem támogatható. A vitatott szerződések projekt tanácsadásra, jogi és közbeszerzési szakértői munkákra, szakfordításra és tolmácsolásra köttettek. A legjellemzőbb probléma az volt, hogy a megállapodások nem feleltek meg az akkor hatályos tagállami (magyar) törvényeknek, általában a közbeszerzési jogszabályoknak. A kifogásolt szerződések egy részét közbeszerzés mellőzésével kötötték, holott az kötelező lett volna. Egyszerű beszerzésnek „álcáztak” a valójában a Kbt. hatálya alá tartozó tevékenységeket.

Néhányuk nem felelt meg a vonatkozó EU-jogszabályban rögzített „hatékony és eredményes pénzgazdálkodás” elvének, ezáltal veszélyeztették az EU, ill. Magyarország pénzügyi érdekeit.

A nem támogatható szerződések miatt 65 millió forintos pénzügyi korrekciót kell végrehajtani a 4-es metró projekten. A pályázatból kimaradó szerződések konkrét anyagi kárt jelentenek, hiszen azok értékét ilyen esetben csak hazai költségvetésből lehet fedezni, ugyanis az Európai Unió nem hajlandó a társfinanszírozásra.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség menedzsmentje arra törekszik, hogy a továbbiakban a projekt szerződései teljes körűen megfeleljenek az uniós normáknak.
Az Európai Bizottság felkérte az EUTAF-ot, hogy igazolja vissza a szabálytalansági eljárás és szabálytalansági döntések megalapozottságát, valamint, hogy erősítse meg, hogy egyrészt a kialakított eljárások olyan kockázatelemzési módszertanon alapulnak, amelyek biztosítják a közbeszerzési dokumentáció megfelelő mélységű és tartalmi ellenőrzését, másrészt, hogy a közbeszerzési eljárások ellenőrzését végző szakértők megfelelő képzettséggel rendelkeznek.

Az audit véleményben az EUTAF megerősítette, hogy elégedett az Irányító Hatóság által végrehajtott pótlólagos ellenőrzéssel, és a megtett módosításokkal. Az EUTAF azt is megerősítette, hogy elégedett a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kockázatértékelési módszertannal, amely magába foglalja a vonatkozó közbeszerzési dokumentáció nagyon alapos tartalom-alapú értékelését. Az ellenőrző hatóság egyúttal azt is megerősítette, hogy alapvetően egyetért azon intézkedéseinkkel, mely az értékelést végző megfelelően képzett tisztviselői és szakértői állomány további megerősítését szolgálja.

Az NFÜ az általa lefolytatott vizsgálat eredményét, továbbá a vizsgálati jegyzőkönyv megállapításait visszaigazoló EUTAF audit véleményt elküldte az Európai Bizottságnak.

Magyarország a vizsgálattal teljesítette az Európai Bizottság feltételeit és reméli, hogy a megtett intézkedések következményeként a KÖZOP program – a vizsgálat hiányára hivatkozva visszatartott – közbülső kifizetéseinek felfüggesztését feloldják.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség menedzsmentje korábban megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Közlekedés Operatív Programban a vizsgálatok lezárásáig is kellő mennyiségű forrás álljon rendelkezésre a programban megkötött más szerződések teljesítésére.

Ugrás vissza Ugrás vissza...