Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Megjelent magyarul az OECD Innovációpolitikai országtanulmány

Cikk:

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Kommunikáció
Budapest, 2009. szeptember 3.


Az OECD Tudomány- és Technológiapolitikai Bizottsága, a világ egyik legelismertebb nemzetközi intézményének a témával foglalkozó kiváló szakemberei elemző országtanulmányt készítettek a magyar innovációs rendszerről. Az OECD tanulmány (OECD Reviews of Innovation Policy - Hungary, 2008) célja, hogy független, átfogó elemzés alapján értékelje a magyar innovációs rendszer teljesítményét, és annak javításához javaslatokat dolgozzon ki a kormányzati politika és az innovációs rendszer szereplői számára. A tanulmányt a szélesebb körű felhasználás érdekében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kiadta magyar nyelven, valamint minden érdeklődő által elérhető az NKTH honlapján.

Az OECD által készített országtanulmány kiemelten kezeli a vállalati innovációs képességek és kapacitások növelésének ösztönzését, a tudás és a K+F-eredmények hatékony hasznosításának témakörét. Az OECD innovációs országtanulmány, amely külső, pártatlan véleményt tükröz, nagyon jó elemző alap és stratégiai iránytű a magyar kormány számára az  innovációvezérelt és a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez.

Az innovációs országtanulmány készítői az elért magyar  K+F és innovációs  eredményekre építve és egyben a hiányosságokat is  figyelembe véve, megfogalmazták javaslataikat is   a magyar gazdaság további fejlődésének és növekedésének elősegítéséhez.

  • Az innováció ösztönzése a vállalati szektorban: - erősíteni kell a vállalkozások (különösen a kkv-k) innovációs kapacitásait és az innovációs tevékenységüket, - a vállalkozások és a kutatói szféra együttműködésének, a hazai kkv-k és a nagyvállalatok stratégiai partnerségének fokozása szükséges, elősegítve ezzel az innovációs központok, a beszállítói hálózatok és a klaszterek kiépítését, - meg kell őrizni a közfinanszírozás fenntarthatóságát a nemzeti innovációban, erősíteni a dinamikus magán- és közfinanszírozású befektetéseket az innovációban.
  • A reformok folytatása a közfinanszírozású kutatásokban: - a reformok felgyorsításával elő kell segíteni a közfinanszírozású kutatás területén a kritikus tömeg, a kiválóság és a relevancia elérését, - növelni kell a pályázati támogatást az alapkutatásban, - Magyarországnak törekednie kell a K+F nemzetközivé válásából származó előnyök minél teljesebb kiaknázására.
  • A tudomány-, technológia- és innováció emberi erőforrásai alapjának megerősítése: a természettudományi és műszaki diplomások arányát növelni szükséges, - vonzóvá kell tenni a fiatalok számára a kutatás-fejlesztés és innováció területét,  - elő kell segíteni a kutatói mobilitást.
  • A K+F és innováció irányítási rendszerének javítása: - Magyarországnak hosszú távú, kiszámítható tudomány, technológiai és innovációs szakpolitikára van szüksége, - a stratégia megvalósításához nélkülözhetetlen az erős, konszenzuson alapuló politikai elkötelezettség, hatékony, hosszú távon stabil intézményi háttér, - alapvető fontosságú a kiegyensúlyozott támogatási rendszer működtetése.
Ugrás vissza Ugrás vissza...