Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program harmadik pályázati felhívásának nyertes pályázói

Cikk:


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
2008. november 28.

Lezárult az Európai Gazdasági Térség és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretein belül meghirdetett harmadik pályázati kiírás második részének értékelési-kiválasztási szakasza. A mechanizmusokból ebben a pályázati körben megközelítőleg 58 millió euró szabad keret áll rendelkezésre a nyertes pályázatok finanszírozására.

Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) között 2004 májusában megkötött megállapodás értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belső piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási forma alapját, amelyet az új, valamint a fejletlenebb régi EU-tagországok pályázatok révén a felzárkózásukra fordíthatnak. Norvégia hasonló céllal, a tíz új tagországgal megkötött kétoldalú szerződésekkel létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust is. Magyar­ország a két alapból 5 éven keresztül összesen 135 millió euró, azaz nagyjából 34,5 milliárd forint támogatásban részesül.

A korábbiakhoz hasonlóan ebben a pályázati körben is kilenc kiemelt területen volt lehetőség fejlesztési forrást igényelni. Ezek között szerepelt egyebek mellett az egészségügy, az európai örökség megőrzése, a környezetvédelem, valamint a humánerőforrás-fejlesztés.

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program harmadik pályázati felhívásának benyújtásának rendje a korábbi eljáráshoz képest megváltozott, így a támogatásra javasolt projektek kiválasztása ebben a pályázati körben két szakaszban történt.

A kétkörös pályázati eljárás első fordulójában a pályázati koncepciók benyújtására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2007. június 1. és szeptember 24-e között adott lehetőséget. Elsőként a pályázók egy projekt-koncepciót nyújtottak be, amely a megvalósítani kívánt projekt lényeges ismérveinek rövid bemutatását tartalmazta. A beérkezett közel 1500 db pályázat közül 2008. elején választotta ki a Projekt Döntőbizottság azt az összesen 165 projekt-koncepciót, amelyek lehetőséget kaptak arra, hogy a pályáztatási folyamat második szakaszában - a szükséges engedélyekkel és háttéranyagokkal alátámasztott - projektként pályázzanak a Finanszírozási Mechanizmusok keretében.

A második szakaszban benyújtott teljes pályázati anyagok támogatásra történő elbírálása ezt követően több lépésben történt. A formai értékelés után minden pályázatot két független szakértő értékelt, az előzetesen nyilvánosságra hozott értékelési szempontrendszer alapján. A szakmai értékelők javaslatai - a minőségbiztosítást, integritás- és koherencia-vizsgálatot követően - a munkabizottságokhoz kerültek.  Az öt munkabizottságban a szakmailag illetékes minisztériumok, az önkormányzatok, a régiók, a civil társadalom valamint a társadalmi partnerek képviseltették magukat.

A szakmai munkacsoportok értékelésének eredményeképpen munkacsoportonként egy-egy projektlista alakult ki, ami a Projekt Döntőbizottság végső döntésének alapjául szolgált. A Projekt Döntőbizottság 58,3 millió euró odaítéléséről dönthetett, így az összesen 151 pályázat közül 45 projektet javasolhatott támogatásra. Emellett egy tartaléklistát is felállított a Bizottság, így abban az esetben, ha a továbbjutó pályázók közül valamelyik visszalép, vagy a donor államok a pályázatot visszautasítják, akkor az azonos kiemelt területhez tartozó tartaléklistáról a soron következő projekt lép a helyére.

A Projekt Döntőbizottság döntése ugyanakkor nem tekinthető véglegesnek, mivel a támogatásra javasolt projekteket a Norvég Külügyminisztériumnak és / vagy a Finanszírozási Mechanizmus Bizottságnak is jóvá kell hagynia.

A benyújtott pályázatok eredményéről minden pályázót külön-külön, hivatalos formában értesíti az NFÜ.

Ugrás vissza Ugrás vissza...