Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tapasztalatok és ötletek a nyelvi előkészítő évfolyamokról

Létrehozva: 2006. október 13.
Módosítás: 2006. október 13.
Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Sajtóiroda
2006. október 13.
A 2004/2005-ös tanévben 407, a 2005/2006. tanévben 431, míg a 2006/2007-es tanévben 437 középiskola indított nyelvi előkészítő évfolyamot a kilencedik évfolyamon, így több mint 15.000 diák tanul jelenleg ezekben az osztályokban, hetente legalább 11 órában idegen nyelvet, 4 órában pedig informatikát.
A nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzést a 2004/2005-ös tanévben vezette be az Oktatási Minisztérium a Világ – Nyelv program keretében. Ezzel lehetővé vált, hogy az általában a középiskolák 9. évfolyamán indított nyelvi előkészítő évfolyamokon a diákok számára ingyenes nyelvtanulási lehetőséget biztosítsanak.
A nyelvi előkészítő évfolyamok elsődleges célja, hogy intenzív nyelvtanulási keretek között használható tudáshoz jussanak a tanulók, és tanulmányaik végén emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát tegyenek, miközben kedvező attitűdöt és motivációt alakítanak ki a nyelvek, a kultúrák és a nyelvtanulás iránt. Ezen túl a nyelvtudás önálló fenntartására, továbbfejlesztésére is ösztönzik a diákokat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Tempus Közalapítvány szombaton, 2006. október 14-en konferenciát szervez a nyelvi előkészítő évfolyamok elmúlt két évének tapasztalatairól. A rendezvényen csaknem 300 középiskolai tanár vesz részt. Az előadásokon szó esik a nyelvi előkészítő évfolyamok egyik legnagyobb kihívásáról: hogyan tudják értékelni a pedagógusok ezt az újszerű nyelvtanulási módszert a hagyományos iskolai keretek között? A hatékony nyelvtanítási eszközökkel kapcsolatos tapasztalatcsere mellett a tanárok szoros összedolgozásának lehetséges módjait is megvitatják a résztvevők, mivel az intenzív nyelvoktatás során, a tanulás változatosabbá tétele érdekében a tanulócsoportokat több nyelvtanár együtt dolgozva is taníthatja, és ez új kihívást jelent a tanárok számára is.
A workshopok keretében bemutatják, hogy milyen lehetőségeket és irányokat kínálnak az értékelési rendszer kialakításában az utóbbi évek nyelvoktatási és pedagógiai koncepciói, illetve milyen gyakorlati megoldásokat találtak az egyes tantestületek, tanárok. Többféle módszert és ötletet ismertetnek az előadók, amelyeket a saját iskoláikban eredményesen használnak, és amelyek közül néhány megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapjáról letölthető, korábban elkészült jó nyelvoktatási példákról, gyakorlatokról készült gyűjteményben. A résztvevők megismerkednek az internet nyelvtanulási célú felhasználási lehetőségeivel, „feladatrally” keretében új ismeretekre tehetnek szert az autonóm, nyitott munkaformákkal kapcsolatban, próbaórán vehetnek részt, és a nyelvtanárok az önálló tanulást segítő feladataikat is megosztják egymással.
A konferencia előadásainak anyagai hamarosan elérhetővé válnak a Tempus Közalapítvány és az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról: www.tka.hu, www.okm.gov.hu
Ugrás vissza Ugrás vissza...