Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az OECD Turisztikai Bizottságának ülése Párizsban

Cikk:

Önkormányzati Minisztérium
Sajtó- és Kommunikációs Főosztály
Budapest, 2009. május 6.


Az OECD Turisztikai Bizottsága április 28-30. között tartotta 83. ülését Párizsban. A bizottsági ülésen Magyarországot Mányai Roland, az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai Stratégiai és Kiemelt Programok Főosztályának főosztályvezetője képviselte.

A bizottsági ülésen megvitatták a bizottság 2009-2010-re szóló programját, mely négy pilléren nyugszik:

1) turizmuspolitika és turisztikai programok értékelése;
2) turisztikai célú képzési és oktatási programokat elősegítő politika;
3) turisztikai trendek és politika;
4) a klímaváltozás okozta kihívások.

Mányai Roland a témához kapcsolódóan rövid előadást tartott a - Magyarországon és 10 országban tesztelt - Turizmus Életminőség Index kidolgozásáról szóló módszertani kutatás eredményeiről, illetve jövőbeni alkalmazásáról. Az előadó kifejtette: az index kidolgozása úttörő jelentőségű feladatnak számít mind turizmus-szakmai, mind pedig életminőség koncepcionális szempontból. Amennyiben tudományos mérésekkel igazolni lehet, hogy a turizmus javítja az életminőséget, az a szektor elismertségének további javulását eredményezheti.

A Kanadai Turisztikai Bizottság részletesen feltárta a márkaépítés és turizmus-marketing során alkalmazott módszereket, értékelési modelleket és indikátorokat. A kanadai szervezet képviselője elmondta, hogy tudatos és fókuszált tevékenységet végeznek külső és belső márkaépítéssel foglalkozó szakemberekkel, amely követhető, és mérhető adatokkal szolgál a látogatószám és az ún. brand érték területein is.

A jelen lévő OECD-tagállamok és nemzetközi szervezetek rövid felszólalások formájában beszámoltak az országaikban várható turisztikai trendekről, illetve válságkezelő kezdeményezéseikről. E tekintetben általánosan elmondható, hogy az OECD-országok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a turistaforgalom és az abból származó bevételek ne csökkenjenek. E cél elérése érdekében szinte valamennyi tagállam különféle intézkedéseket vezetett be, mint például a turizmus marketing és termékfejlesztésre szánt forrásaik megnövelése, átfogó képzési és munkahely-teremtési programok, illetve többen átmenetileg a belföldi turizmusra koncentrálnak.

A Bizottság röviden értekezést folytatott az új (A/H1N1) influenza turizmusra gyakorolt hatásairól. A tagállamok felhívták a figyelmet arra, hogy a körültekintő óvintézkedések mellett, hangsúlyozottan figyelmet kell fordítani a pánikkeltés elkerülésére.

Magyarország Mexikóval, Ausztriával, illetve Kanadával közösen a turizmuspolitika és turisztikai programok értékelése témakör kidolgozásában vállalt szerepet. Az OECD célja, hogy áttekintse azokat a gyakorlatokat és eszközöket, melyeket a különböző tagállamok alkalmaznak az országos és nemzeti szinten bevezetetett turizmuspolitika és programok hatékonyságának mérésére. A nemzetközi szervezet e tevékenység révén  módszertani segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a politikai döntéshozók hiteles adatokra alapozva formálják a turizmuspolitikát, valamint a nyomon követés és az alkalmazott politika hatékonyságának mérése általános gyakorlattá válhasson.

Ugrás vissza Ugrás vissza...