Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A kultúráról, a kreativitásról és az innovációról, valamint az oktatási együttműködésekről egyeztettek Brüsszelben

Cikk:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Sajtóiroda
Budapest - Brüsszel, 2009. május 12.


"A hazánkban megvalósuló felsőoktatási tartalomfejlesztések a matematika, valamint a természet- és műszaki tudományok terén nem csak a technológiai változásokhoz való alkalmazkodást szolgálják, hanem vonzóbbá is teszik ezeket a szakokat" - jelentette ki Csák Ferenc, az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzetközi szakállamtitkára az Európai Unió Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanácsának ülésén, amelyet 2009. május 11-12-én tartottak Brüsszelben.

Az oktatási ügyek terén két dokumentum szerepelt elfogadásra a tanácsülés napirendjén.

Ezek egyike az oktatási és képzési intézmények, valamint a munkaadók közti partnerség fontosságára hívja fel a figyelmet, amire a gazdasági válság leküzdéséhez komoly szüksége lesz az Uniónak.

A másik dokumentum stratégiai jelentőségű, hiszen ez az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés 2020-ig érvényes stratégiai keretrendszerét tartalmazza, amely a korábbi fő irányok megtartása mellett számos olyan elemet tartalmaz, amely a jövőbeli munkát hatékonyabbá, átláthatóbbá, az eredményeket pedig az érdekeltek számára láthatóbbá teszik. Ezzel kapcsolatban általánosabb, politikusabb eszmecserét folytattak a tanácskozás résztvevői, akik a demográfiai folyamatok és a gyors technológiai változások kihívásaira az oktatás terén adott tagállami válaszokra voltak kíváncsiak.

"Magyarországnak a közép- és hosszú távú stratégiai tervezések során mindenképpen figyelembe kell vennie a demográfiai hatásokat, különösen a népesség csökkenését" - jelezte hozzászólásában Csák Ferenc ez utóbbi dokumentum kapcsán. Továbbá elmondta, hogy a kormányzat ezért támogatja a közoktatási intézményfenntartás vonatkozásában a társulások kialakítását, mert így az iskolák vezetése és adminisztrációja egy helyre kerül, viszont az óvodák, illetve az általános iskolai alsóbb évfolyamok helyben maradhatnak.

A szakállamtitkár mindehhez hozzátette, hogy a Magyarországon megvalósuló felsőoktatási tartalomfejlesztések az informatika, a matematika, valamint a természet- és műszaki tudományok terén nem csupán a technológiai változásokhoz való alkalmazkodást szolgálják, hanem egyben vonzóbbá is teszik az ilyen jellegű szakokat a tehetséges hazai és külföldi diákok számára.

A Tanácsülés elfogadta A kultúráról mint a kreativitás és az innováció ösztönzőjéről szóló tanácsi következtetéseket is. A 2009-es Kreativitás és Innováció Európai Évéhez szorosan kapcsolódó dokumentum arra hívja fel a figyelmet, hogy a kreativitás és az innováció két szervesen összekapcsolódó folyamat, amelyek rendkívüli jelentőséggel bírnak a gazdasági versenyképesség, az alkalmazkodóképesség, az oktatás, a különböző társadalmi problémák és a gazdasági kihívások, a lisszaboni célkitűzések, valamint a fejlődés szempontjából. Kiemeli, hogy a kultúra, a kulturális ágazat és a kultúrával kapcsolatos iparágak nagymértékben hozzájárulhatnak a kreativitás és az innováció előmozdításához, s ebben nagy szerepet játszanak a kulturális terület szereplői. A Tanács több felkérést intéz a tagállamokhoz és az Európai Bizottsághoz, melyek között szerepel, hogy a Bizottság vizsgálja meg a kulturális és kreatív ágazatokat célzó, hosszú távú közösségi pénzügyi támogatás megvalósíthatóságának lehetőségét, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra.

A miniszterek vita nélkül elfogadták továbbá a 2012. (Guimaraes, Maribor) és 2013. évi (Marseille, Košice) Európa Kulturális Fővárosa kijelöléséről szóló formális határozatokat is. Kassa kijelölését a magyar kormányzat üdvözli, és fontosnak tartja mint Európa új Kulturális Fővárosát, melynek keretében Magyarország számára is meghatározó nemzetközi együttműködéseket készítenek elő.

Az elnökség kisorsolta azt a két országot, amelyek a Tanács képviseletében egy-egy tagot jelölhetnek az Európa Kulturális Fővárosa választótestületébe a 2010-2012-es időszakra. A lehetőséget Luxemburg és Románia nyerte el.

Portugália az ülésen bejelentette, hogy programot indít a 18-25 év közötti európai fiatalok számára a kultúra, a kreativitás és az innováció jegyében, hogy növelje a művészetek területén a mobilitást, és elősegítse a külföldön való tanulást. A portugál kormány támogatásával megvalósuló kezdeményezés 3-19 hónapos ösztöndíjakat biztosít a fiatalok számára. Portugália felhívta a résztvevők figyelmét, hogy partner a program kibővítésében, és a jövőben kölcsönösségi alapon erősödhet az együttműködés az országok között. Az Európai Bizottság képviselője hozzátette, hogy az Európai Parlament támogatásával uniós szinten is kidolgoznak egy programot, amely nagyban elősegíti a fiatal művészek és a fiatal vállalkozók mobilitását Európában.

Ugrás vissza Ugrás vissza...