Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az Önkormányzati Minisztérium két új turisztikai pályázata

Cikk:

Önkormányzati Minisztérium
Sajtó- és Kommunikációs Főosztály
Budapest, 2009. március 18.

A Kormány által 2005. szeptemberében jóváhagyott Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia átfogó célként fogalmazza meg az életminőség javítását. A stratégia konkrét feladatokat határoz meg a turisztikai vonzerők, a fogadóképesség, az emberi erőforrás és a működési rendszer korszerűsítésére. Az újszerű megközelítés emellett az esélyegyenlőség és fogyasztóvédelem kérdéseit is kiemelten kezeli.

A stratégia végrehajtásának 2006-2008. évi tapasztatai alapján a végrehajtást figyelemmel kísérő Monitoring Bizottság szükségesnek tartotta e két terület hangsúlyosabb kezelését.  Ezért az érintett szakmai és civil szervezetek és tárcák képviselőinek közreműködésével az elmúlt évben munkabizottságok alakultak. Feladatuk célzott intézkedések megfogalmazása az esélyegyenlőség és fogyasztóvédelem érvényesítése érdekében. A hatályos jogszabályi előírások a fizikai akadálymentesítés alapvető követelményeit határozzák meg, illetve tiltják a vendégek bármi okból történő diszkriminációját. A jogi normák körülhatárolják az utazáshoz kapcsolódó fogyasztói jogokat és azok érvényesítésének módját, azonban a turisták körében ezek gyakran nem ismertek, illetve az érdekek érvényesítése sokszor nehézségekbe ütközik a tájékozottság hiányában.

Az ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság két pályázatot dolgozott ki, melyek a munkabizottságok által legfontosabbnak tekintett feladatok megvalósítását kívánják elősegíteni.

A fogyatékos emberek vendégforgalomba való bekapcsolásához, első lépésként a fogyatékosságügyi nonprofit szervezeteknek meghirdetett pályázati támogatás révén a nemzeti turisztikai adatbázishoz illeszkedően olyan, ingyenesen hozzáférhető elektronikus adatbázis létrehozása a cél, amely tartalmazza azokat az alapvető információkat, amelyek a fogyatékos emberek számára az utazási döntéseik előtt nélkülözhetetlenek. A szolgáltatók önkéntes együttműködésére alapozva az akadálymentes turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó információk összegyűjtése, szakértők közreműködésével való helyszíni minősítése, a nemzeti turisztikai adatbázisban közzétehető formában történő rendszerezése valósulhat meg 2010 közepéig.

A másik támogatási program a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek közreműködésével valósulhat meg. A pályázat célja a turisták és a vállalkozások fogyasztóvédelmi ismereteinek bővítése, a tudatos turisztikai fogyasztási szokások kialakítása az utazók tájékoztatásával és a turisztikai szolgáltatók munkatársainak továbbképzése. A „tudatos turista", mint a turisztikai szolgáltatások elsődleges felhasználója, tisztában van az őt megillető alapvető jogokkal és kötelezettségekkel, s ez hozzájárul a minőségi színvonal emeléséhez. A támogatási cél összhangban van a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) Globális Etikai Kódexében megfogalmazott elvárásokkal. A megvalósítás végső határideje 2009. október 31.

Mindkét pályázat esetében a támogatási kérelmek beadásának határideje: 2009. április 27., a támogatási keretösszeg pedig 20-20 millió Ft. Tekintettel a feladatok nonprofit jellegére, a támogatás mértéke elérheti a 100%-ot. A támogatási kérelmek értékelésére Szociális és Munkaügyi Minisztérium érintett szakértőinek bevonásával kerül sor. A pályázati felhívás és adatlap letölthető a www.otm.gov.hu honlap Turizmus oldaláról.

Ugrás vissza Ugrás vissza...