Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Az ombudsman újra Érpatakról – intézményesített önkényeskedés a szociális tűzifa igénylésének elbírálása során

Cikk:

Az alapvető jogok biztosa szerint a jogállamiság elve, illetve az érintettek, kiszolgáltatott helyzetű emberek jogainak védelme szempontjából is aggályos az a feltételrendszer, amelynek alapján az érpataki önkormányzat kiosztja a szociális tűzifát. Az ombudsman felkérte a megyei kormányhivatalt, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

A nemzetiségi ügyekért felelős biztos helyettes kezdeményezésére, valamint több civil szervezet jelzése nyomán indított vizsgálatot Szabó Máté ombudsman a szociális tűzifa "érpataki modell" szerinti kiosztási gyakorlatáról. A település honlapján és a helyi lakosokhoz szórólap formájában eljuttatott, a szociális tűzifa igénylésére vonatkozó hirdetmény szövege sérti a kérelmezők alapvető emberi jogait – állt a panaszban. A polgármester által közzétett rangsorolási feltételek közé tartozott például, hogy az igénylő mennyiben rontotta a település jó hírnevét, illetve a közmunka során milyen szorgalommal és mennyire tisztességesen és megbízhatóan végezte el a rá bízott feladatokat. A hirdetmény szerint tűzifára elsősorban az arra érdemes beilleszkedő és példamutató életformát élő, Érpatak jó hírnevét ápoló, és a települést építő családok számíthatnak. 

A felhívásban szerepelt, hogy aki e szempontok alapján nem méltó rá, ne is fáradjon a kérelem beadásával, ne terhelje az önkormányzatot, mert a kérelmet elutasítják. 

Szabó Máté megkereste a település polgármesterét, aki azonban az ismételt kérés és sürgetés ellenére sem méltatta válaszra az ombudsmant – ami egyébként a biztos vizsgálatának szándékos akadályozása és önmagában is sérti a jogállamiság elvét.  A biztos ezért kénytelen volt a rendelkezésére álló információkra, elsősorban a közzétett hirdetmény szövegére alapozni. Az ombudsman tájékoztatást, valamint törvényességi intézkedéseket kért az illetékes megyei kormányhivatal vezetőjétől. A kormánymegbízott arról informálta Szabó Mátét, hogy egy másik rendelet kapcsán már tett törvényességi észrevételt, valamint megküldte az érpataki önkormányzat szociális tűzifa kiosztásával kapcsolatos rendeletének teljes szövegét. 

Az ombudsmani jelentés rámutat, hogy a szociális célú tűzifa kiosztásával az állam a különösen rászoruló embereknek, a minimális életfeltételek biztosításában nyújt segítséget. Speciális, természetben nyújtott szociális támogatásról van szó, amelynek a valóban rászorulókhoz kell eljutnia. Ennek a feltételei jogszerűen megállapíthatók. A biztos szerint azonban az önkormányzat a rendelet megalkotása során nem vette figyelembe a támogatásra való jogosultság általános keretfeltételeit tartalmazó miniszteri rendelet összes előírását. 

Szabó Máté ombudsmani jelentésében külön is kiemelte, hogy a rászorultság igazolásán túlmenően egyéb magatartásbeli vagy szubjektív "érdemességi" feltételek ebben a körben nem állíthatóak fel: az önkormányzati rendelet a rászorulókat különböző, általa meghatározott, homályos normák alapján nem rangsorolhatja. 

A biztos szerint a hivatalos felhívásban "túljelentkezés esetére", illetve általánosságban előírt szubjektív, önkényes, a rászorultság megállapításával semmiféle kapcsolatban sem álló feltételek az alapvető jogállami értékeket kérdőjelezik meg és súlyosan sértik a potenciális kérelmezők emberi méltósághoz való jogát és az egyenlő bánásmód követelményét. A biztos szerint egy jogállamban elfogadhatatlan az, ha egy település önkormányzata vagy polgármestere kvázi önálló döntési jogkörben, mindenféle jogi kontroll nélkül határozhat arról, hogy kit tart jogosultnak a szociális célú tűzifa igénylésére.

A jelentés a http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201300310.pdf oldalon olvasható.

Ugrás vissza Ugrás vissza...