Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:AZ APEH elnökének levele Szabó Máté ombudsmanhoz

Cikk:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Elnök
Budapest, 2008. november 24.

 

Dr. Szabó Máté úr
Állampolgári jogok
Országgyűlési biztosa

Budapest

Tisztelt Országgyűlési Biztos Úr!

Megdöbbenve értesültem a médiumokból, hogy Országgyűlési Biztos úr annak a véleményének adott hangot, hogy az ombudsmanok és munkatársaik félnek - többek között az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivataltól (APEH) - és nagyobb jogi védelmet kérnek, mivel a munkájuk miatt retorzióban részesülnek a vizsgált és elmarasztalt hivatalok részéről. Konkrétan nevesítette az APEH-ot annak kapcsán, hogy az ombudsman irodájában egy adott ügyön dolgozó kolléga ellen adóellenőrzés indult.

Megdöbbenésem elsősorban abból fakad, hogy megítélésem szerint együttműködésünkre minden egyes ombudsmani megkeresés kivizsgálása során a kölcsönös tisztelet, korrekt együttműködés és a hiányosságok, hibák kiküszöbölésére irányuló közös szándék volt a jellemző.

Az állami adóhatóság sokra becsüli az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának munkáját. Tisztelettel fogadja megkereséseit és minden esetben haladéktalanul intézkedik azok kivizsgálása érdekében. Nem volt és nincs is konfliktus az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa és az állami adóhatóság között. Ezért is érthetetlen számomra, hogy miért nem keresett meg közvetlenül, amikor úgy érzékelte, hogy az adóhatóságnál vizsgálódó munkatársait retorzió érte azáltal, hogy adóellenőrzés indult azoknál a munkatársainál, akik elmarasztaló véleményt írtak az egyik készülő ombudsmani jelentésben. (Csak megjegyzem, hogy a retorzióval kapcsolatban az adóhivatali dolgozóknak van igazán tapasztalatuk, akik munkájuk során naponta találják magukat szemben olyan adózói atrocitásokkal, amelyek nem egyszer a testi épségüket is veszélyeztetik.)

Azért is érthetetlen számomra a nyilatkozata, mert az APEH az ombudsmani megkeresések során közvetlenül az országgyűlési biztosokkal állnak kapcsolatban és arról nem rendelkezik információval, hogy az ombudsmani irodában kik dolgoznak. Arról sincs tudomásom, hogy elmarasztaló vélemény született volna a munkánkkal kapcsolatban, ilyen véleménnyel ugyanis nem találkoztam. Az ombudsmani megkeresések általában konkrét adó- és illetéküggyel kapcsolatos panaszok, amelyek az adóhatóság valamely eljárását, intézkedését sérelmezik és amelyek kivizsgálása azért is közös érdekünk, mert a szerzett tapasztalatok - az egyéni érdeksérelmek orvoslásán túl - elősegítik az adóhivatal munkájának a jobbá tételét is.

Az Ön által adott sajtónyilatkozatok alapján azt is szeretné, ha az állampolgári jogok országgyűlési biztosának munkatársait egyfajta mentelmi jog illetné meg. Ezzel kapcsolatban jelzem, hogy az országgyűlési képviselőt megillető mentelmi jog sem terjed ki valamennyi hatóság eljárása alóli mentességre. Az országgyűlési képviselő esetében is helye van adóhatósági ellenőrzésnek, és ez így van az ombudsmani hivatalok munkatársai esetében is.

Egyébként nincs tudomásom olyan vizsgálatról, amely célzottan az ombudsmani hivatal bármely munkatársa ellen indult volna. Figyelemmel az ellenőrzésre történő kiválasztás informatikai (tehát objektív) rendszerére, csakis véletlen egybeesés okozhatta, hogy olyan adózóval szemben került adóhatósági ellenőrzés lefolytatásra, aki egyben az ombudsmani hivatal alkalmazottja.

Amint azt az előzőekben már kifejtettem, változatlanul nagyra becsülöm az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosainak munkáját, ezért javaslom, hogy személyes találkozón beszéljük meg a sérelmezett kérdéseket, annál is inkább, mivel az ehhez hasonló félreértések alkalmasak nemcsak az állami adóhatóság, hanem az ombudsmani hivatal tekintélyébe vetett bizalom megingatására is.

Budapest, 2008. november 24.

Üdvözlettel:

dr. Szikora János
Ugrás vissza Ugrás vissza...