Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tájékoztató az egyszeri kedvező osztalékadózási szabályok alkalmazásáról

Létrehozva: 2007. január 31.
Módosítás: 2007. január 31.
Forrás: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2007. január 31.

A készpénzállomány csökkenésével összefüggő egyszeri kedvező osztalékadózási szabályok alkalmazhatóságának határideje közeledtével gyakori adózói kérdés, hogy a 2006. évre jóváhagyott osztalék egészét a megállapítás évében (gyakorlatilag 2007-ben) ki kell-e fizetni (bevételként igazolni kell-e), avagy elegendő-e a 10 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség alá eső osztalékot - 2007. február 5-ig - kifizetni, a 25, illetve a 35 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség alá eső osztalékot pedig alapítókkal szembeni kötelezettségként kimutatni.

Az említett kedvezőbb osztalékadózási szabályokat az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 223. §-ának (17) bekezdése szabályozza. E bekezdés nem tartalmaz azonban olyan előírást, amely a kedvező osztalékfizetési szabály alkalmazhatóságnak feltételeként „szó szerint" a 2006. évre jóváhagyott osztalék egészének az osztalék megállapítása évében (2007) történő kifizetését írná elő. E bekezdés első mondata szerint ugyanis:

„Az Szja tv. 66. §-ának rendelkezéseitől eltérően, a 2006. adóévi adózott eredmény felosztásakor a számvitelről szóló törvény szabályai szerint megállapított és jóváhagyott, a magánszemélynek a megállapítás évében megszerzett bevételként igazolt osztaléknak az eredménytartalék terhére megállapított összege után az a)-f) pont szerint lehet az adókötelezettséget meghatározni."

Amennyiben egy adott társas vállalkozás kizárólag 10 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség alá eső osztalékot fizet ki („igazol bevételként") a megállapítás évében, de legkésőbb 2007. február 5-ig, a kifizetett („bevételként igazolt") osztalék megfelel annak, hogy az a „megállapítás évében megszerzett bevételként igazolt osztaléknak az eredménytartalék terhére megállapított összege, mivel 2007. február 5-ig történő kifizetés esetén a megállapítás évében (2007-ben) megszerzett bevételkén igazolható az osztalék, valamint ezt az osztalékot az eredménytartalék terhére állapíthatja meg a társaság. Nincs külön előírás arra, hogy a készpénzállomány csökkenésével összefüggő egyszeri kedvező osztalékadózási szabályok alkalmazhatóságának feltétele lenne a 2006. év adózott eredménye terhére jóváhagyott 25, illetve a 35 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség alá eső osztalék kifizetése (bevételként igazolása).

Ugrás vissza Ugrás vissza...