Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A Pénzügyminisztérium sajtóközleménye a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény (továbbiakban törvény) végrehajtásával kapcsolatban

Létrehozva: 2004. március 19.
Módosítás: 2004. szeptember 3.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Számos pénzügyi szolgáltató szervezet, többségükben hitelintézetek kérdéseket fogalmaztak meg a törvény végrehajtásával kapcsolatban. Jelen közlemény a felmerült kérdésekkel kapcsolatban a Pénzügyminisztérium szakmai véleményét tartalmazza.

A terrorizmus elleni küzdelem szorosan összefügg a pénzmosás elleni fellépéssel. A terrorizmus és a pénzmosás visszaszorítása szempontjából egyaránt alapvető fontosságú, hogy ne legyenek olyan ügyfelek, akiknek az azonosítást szolgáló adatai a szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre. A törvény előírásai nem öncélú adatgyűjtést szolgálnak, hanem a pénzmosás és a terrorizmus elleni nemzetközi harc  fontos eszközei.

A törvény előírja a szolgáltatók számára, hogy ügyfeleikről 6 azonosító adatot tartsanak nyilván.

Ezek az adatok:

Természetes személy esetén

1. családi és utóneve (születési név), amennyiben van, házassági neve,
2. lakcíme,
3. születési helye, ideje,
4. állampolgársága,
5. anyja születési neve,
6. az azonosító okmányának típusa és száma (személyi igazolvány vagy útlevél, mindegyik mellett lakcímet igazoló hatósági igazolvány).

Külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint  magyarországi tartózkodási helye.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén

1. neve, rövidített neve,
2. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe,
3. főtevékenysége,
4. azonosító okiratának száma,
5. képviseletére jogosultak neve és beosztása,
6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai.

Az ügyfelek figyelmét a szolgáltatók már számos alkalommal felhívták arra, hogy adatkiegészítés céljából személyesen vagy képviselő útján jelenjenek meg a szolgáltatónál. Jelen felhívás nem minden ügyfélre vonatkozik , csak azokra, akik fent felsorolt adatainak valamelyike nem került korábban a szolgáltató által rögzítésre.

Ezúton szeretnénk felhívni ezen ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben a szolgáltatótól kapott értesítés ellenére még nem tettek eleget adatkiegészítési kötelezettségüknek 2003. március 31- ig tegyék meg, elkerülve ezzel a 2004. április 1-je után a mulasztásuk miatt őket érintő kellemetlenségeket.

Ha az ügyfél az adatkiegészítéshez nem tudja személyesen felkeresni a szolgáltatót, azt megteheti képviselője útján is.

A törvény szerint 2004. április 1-jét követően a szolgáltató nem teljesítheti azoknak az ügyfeleknek az ügyleti megbízásait, akiknek valamennyi adata (a fent felsorolt adatokat jelenti) a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre. A szolgáltató mindaddig nem teljesíti az ilyen ügyfelek által adott ügyleti megbízásokat, amíg az ügyfél adatkiegészítési kötelezettségének nem tesz eleget.

Az ügyleti megbízás megtagadása nem jelent zárlatot. Így az ilyen ügyfél számlájára érkező összegek (pl. fizetés, vagy kamat) az ügyfél számláján jóváírhatóak, csak - mindaddig amíg nem azonosította magát a szolgáltatónál - nem bocsáthatók az ügyfél rendelkezésére, nem fizethetőek ki számára.

2004. április 1-jét követően az adathiányos ügyfél bankkártyával nem tud fizetni és készpénzt sem  tud bankkártyáról felvenni, illetve oda befizetni.

Tekintettel a határidő közeledtére, ezúton is felhívjuk a szolgáltatók figyelmét, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel hívják fel ügyfeleik figyelemét arra, hogy pótolják a hiányzó adatokat, elkerülve ezzel az ügyleti megbízások megtagadásával járó kellemetlenségeket.

Budapest, 2004. március 19.

Pénzügyminisztérium

Ugrás vissza Ugrás vissza...