Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Együttműködési megállapodást írt alá az APEH a Magyarországon működő húsz magán-nyugdíjpénztárral

Létrehozva: 2007. március 30.
Módosítás: 2007. március 30.
Forrás: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
2007. március 30.

Budapesten, az APEH székházában 2007. március 30-án húsz magánnyugdíjpénztár, illetve az APEH elnöke együttműködési megállapodást írt alá az elektronikus adatszolgáltatásról.

A magánnyugdíjpénztárak számára az APEH havonta szolgáltat adatokat a pénztári tagok számlájának vezetéséhez. A bevallási adatok és az adóazonosító jel mellett a TB azonosító is továbbításra kerül.

2,5 millió pénztári tagot, 117 milliárd forint tagdíjat érint az aláírt megállapodás, mely új alapokra helyezi az APEH és a magánnyugdíjpénztárak kapcsolatát. Messzemenően figyelnek az adatvédelmi előírásokra is - hangsúlyozta dr. Szikora János, az APEH elnöke.

Az aláírási rendezvényen Marsi Edit, a PSZÁF főigazgatója a magánpénztárak és az APEH együttműködésének előkészítése során kialakult jó munkakapcsolat megőrzésére hívta fel a figyelmet.

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény alapján meghatározott pénztár tagjai a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, továbbá a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján meghatározott nyugdíjjárulék-alap 8 százalékát, mint tagdíjat kötelesek fizetni.

2007. január 1-je utáni időszakra vonatkozóan az esedékes tagdíjakat már nem a magánnyugdíj-pénztárakhoz, hanem az állami adóhatóság felé kell bevallani, és a Magyar Államkincstárnál magánnyugdíj-pénztáranként megnyitott számlákra kell megfizetni. A Magyar Államkincstár a 2007. január 1-jei hatállyal, Pénztáranként megnyitott tagdíj-, késedelmi pótlék- és önellenőrzési pótlék beszedési számlák pozitív egyenlegét naponta, automatikusan utalja át az arra jogosult Pénztárak részére, a Pénztárak által az átutalás teljesítéséhez megadott pénztári bankszámlaszámokra.

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott, elszámolt), járulékalapot képező jövedelem alapján köteles a társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot, tagdíjat (tagdíjkiegészítést) megállapítani és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot (tagdíjat) a 0708 számú bevallásban kell a tárgyhónapot követő hónap 12-ig bevallani, illetőleg megfizetni.

Az egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a tárgyhónapot követő hónap 12-ig vallja be a 0758 számú bevallásban, illetőleg fizeti meg az állami adóhatóságnak. Az eva törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a járulékot (tagdíjat) a törvényben meghatározottak szerint vallja be a 0758 számú bevallásban, és fizeti meg a tárgyhónapot követő hónap 12-ig.

A mezőgazdasági őstermelő a társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) elektronikus úton negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig vallja be a 07085 számú bevallásban, és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg az állami adóhatóságnak.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján ezeket a bevallásokat elektronikus úton kell benyújtani. A bevallásokból a magán-nyugdíjpénztári tagok törvény által meghatározott adatait elektronikus úton meg kell küldeni a magán-nyugdíjpénztárak részére. Az állami adóhatóság a magán-nyugdíjpénztári tagdíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatban az ellenőrzési, az utólagos adómegállapítási és a végrehajtási feladatokat is ellátja. A magán-nyugdíjpénztárak megkeresésére a bevallás és befizetés adatok közötti eltérés miatt adategyeztetést folytat le.

A magán-nyugdíjpénztári tagdíjra vonatkozó bevallási adatokat, a befizetéseket mind az adóhatóságnál, mind a pénztáraknál nyilvántartást és folyószámlát kell vezetni. Az adóhatóság a folyószámlát foglalkoztatónként vezeti, pénztáranként elkülönítve. A Pénztárak a foglalkoztatók által befizetett tagdíjat mind foglalkoztatónként, mind a foglalkoztatókhoz tartozó magánszemélyenként is kimutatják, hiszen a befizetések a pénztártagokat illetik meg. A nyilvántartások egyezőségét a törvényben meghatározottak alapján az adóhatóság és a pénztárak biztosítják.

Az adatok továbbítására, a Pénztári megkeresésekre, az adategyeztetésre az APEH és a Pénztárak között elektronikus kapcsolat működtetését írják elő a törvények, a felek megállapodása szerint. 

Magyarországon húsz magán-nyugdíjpénztár működik.

Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár        
Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár    
Aranykor Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár          
AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (2007.02.01-ig Winterthur  Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár)
Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár                
Dimenzió Magánnyugdíjpénztár                                              
Életút Első Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár         
Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár                    
Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár                                              
Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár                            
ING Országos Magánnyugdíjpénztár                                      
K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár                               
MKB Rt. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztára            
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Magánnyugdíjpénztára
Postás Magánnyugdíjpénztár                                                  
Premium Magánnyugdíjpénztár                                               
Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár                               
UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár                  
Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár                            
Villamosenergia-ipari Társaságok  Nyugdíjpénztára    

Húsz partnerrel kellett kiépíteni a kapcsolatot, és megállapodni az elektronikusan továbbítandó adatok szerkezetéről, a titkosításról, az adattovábbítás módjáról. A feladat végrehajtására közös munkabizottság jött létre 2006. évben. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete megbízott munkatársa is részt vett a bizottság munkájában és jelentős mértékben átvállalta a Pénztárak közötti koordinációs feladatokat. Szoros, napi kapcsolat jött létre az APEH érintett szakterületeinek megbízottjai, a PSZÁF megbízottja és a Pénztárak képviselői között.

Ennek eredményeként 2007. januárjától kezdődően az APEH pénztári számlákra befizetett tagdíjak automatikusan továbbutalásra kerülnek a Pénztárakhoz. Az elektronikus adatkapcsolat létrejött a Pénztárak és az APEH között, amelyen keresztül a befizetésekre vonatkozó banki- és postai analitikus adatokat elektronikus úton továbbítjuk. A megállapodást az APEH és a húsz Magán-nyugdíjpénztár 2007. március 30-án aláírta.

A munkabizottság feladata ezzel még nem fejeződött be. Kiemelt figyelmet kell fordítani a bevallási adatok átadására, az adategyeztetési kérelmekre, a vizsgálati eredmények továbbítására. A tapasztalatokat értékelve az együttműködést folyamatosan fejlesztenünk kell.

A szervezetek közötti információcserével biztosítható, hogy mind az adóhatóság, mind a Magán-nyugdíjpénztárak, mind a PSZÁF ügyfélkapcsolati munkatársai színvonalas tájékoztatást tudjanak adni a magánnyugdíj-pénztári tagdíj befizetésével, bevallási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban a hozzájuk forduló ügyfeleknek, foglalkoztatóknak, pénztártagoknak.

Ugrás vissza Ugrás vissza...