Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A pénzügyi rendszer biztonságos működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Létrehozva: 2003. november 4.
Módosítás: 2004. szeptember 2.
Forrás: Magyarország.hu

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Pénügyminisztérium
Sajtóosztály
Budapest, 2003. november 4.

A közelmúltban a pénzügyi piacokon több olyan esemény történt, ami a befektetők, betétesek és ügyfelek érdekeinek sérelmét okozta. A problémák vizsgálata arra az eredményre vezetett, hogy a pénzügyi rendszer biztonságos működése, az ügyfelek érdekeinek védelme több ponton megköveteli a hatályos jogszabályok felülvizsgálatát, pontosítását, illetve a felügyeleti hatáskör erősítését.

Az elmúlt napokban a sajtó szinte kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény módosítási javaslataival foglalkozott, holott a változások a hitelintézeti, a tőkepiaci, a pénzmosási és a szövetkezeti törvényt is érintik.

1. A hitelintézeti törvény és a tőkepiaci törvény módosítása

a) informatikai rendszer: annak ellenére, hogy az informatikai rendszerek központi szerepet töltenek be a hitelintézetek és befektetési vállalkozások működésében, a hatályos törvények nem tartalmaznak ezekre a rendszerekre vonatkozóan követelményeket. A javaslat ezt a hiányosságot pótolja.

b) csoportszemléletű megközelítés kiterjesztése: i) 2003. július 1-től jogszabály rögzíti a prudenciális követelményeknek csoportszinten történő megfelelés kereteit. A mostani javaslat értelmében ez kiegészül azzal az előírással, hogy

- a legalább kétévente kötelezően elvégzendő átfogó felügyeleti ellenőrzés is csoportszinten működjön

- ha a felügyelet valamilyen egyedi ügyben vagy általános témában célvizsgálatot vagy témavizsgálatot végez, az is terjedjen ki a csoport egészére.

ii) a pénzügyi csoportokon belüli kockázatok átláthatóbbá tételét, csökkentését szolgálja az a javaslat is, amely szerint az anyabank (vagy bróker) felügyelő bizottsága felelősséggel rendelkezik nem csak az anyabank (vagy bróker) belső ellenőrzési rendszerének működéséért, hanem a leányvállalatok belső ellenőrzéséért is.

c) befektetési szövetkezetek: bár betétgyűjtésre nem jogosultak, de tagi kölcsönt elfogadhatnak tagjaiktól. Ezzel alkalmasint visszaélve egyes intézmények mindenféle prudenciális szabályozás és felügyelet nélkül forgatják befektetésekbe tagjaik pénzét. A visszaélések megszüntetése érdekében a hitelintézeti törvény "betétgyűjtés" fogalma úgy módosul, hogy a szövetkezetek általi tagi kölcsön elfogadása is betétgyűjtésnek minősüljön, ha saját tőkéjének ötszörösét meghaladó mértékben történik, olyan tagoktól, akik kevesebb mint egy éve léptek be a szövetkezetbe. Ebben az esetben ugyanis vélelmezhető, hogy a taggá válás egyetlen célja a kölcsön nyújtás volt, nem pedig a szövetkezet egyéb gazdasági tevékenységében való részvétel. Ennek megfelelően a jövőben az ilyen tagi kölcsön gyűjtése jogosulatlan betétgyűjtési tevékenységnek minősül.

d) teljes hiteldíj mutató kiterjesztése lakáshitelekre: a lakáshitelezési piacon az ügyfelek számára alig követhető, hogy a kamatok mellett különböző jogcímeken milyen költségeket számítanak fel a hitelintézetek. A javaslat szerint - a fogyasztási kölcsönökhöz hasonlóan - a lakáshitelek esetében is ki kell számítani, a szerződésben fel kell tüntetni, a hirdetésekben közzé kell tenni a teljes hiteldíj mutatót.

2. A pénzmosási törvény módosítása

A pénzmosási törvény jelenleg javasolt módosítása elsődlegesen pontosításokat tartalmaz.

Például: az azonosításra használható dokumentumok köre kiegészül a belföldi természetes személy kártya formátumú vezetői engedélyével és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal;

3. Egyéb törvények módosítása

a). szövetkezeti törvények módosítása: a befektetési szövetkezetekkel kapcsolatos módosítások koherens megoldása céljából változik a szövetkezeti törvény,

b). közjegyzőkről szóló törvény módosítása: a lakáshitelek felvételekor megkövetelt a közokiratba foglalt kölcsönszerződés az ügyfelek számára jelentős költséggel jár, továbbá az eljárás is elég hosszadalmas. Az eljárást lerövidítendő, a javaslat a értelmében az igazságügyi miniszter felhatalmazást kapna arra, hogy rendeletben meghatározza azokat az eseteket, amikor a közjegyző eltekinthet az okirat felolvasásától. A javaslat szerint erre akkor kerülhet sor, ha az ügyfél a szerződés tervezetét két héttel az okiratba foglalás előtt megkapta, és ő maga kéri mellőzni a felolvasást. A közjegyzői díjak csökkentésére a vonatkozó IM rendelet módosításával kerülhet sor.

Ugrás vissza Ugrás vissza...