Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A Magyar Államkincstár kezdeményezte a bírósági határozat felülvizsgálatát

Cikk:

Budapest, 2009. március 11.
Pénzügyminisztérium Sajtó


A Magyar Államkincstár és az IO Kft. között 2002 áprilisában jött létre megbízási szerződés, amelynek tárgya a Kincstár tulajdonát képező T 97 számlavezető rendszer üzemeltetésének szakmai támogatása volt.

A Magyar Államkincstár nemzetgazdasági számlavezető rendszerének adatai államtitkot, illetve szolgálati titkot képeznek. A számlavezető rendszer üzemeltetésének segítésére a Kincstár és az Io Kft. között létrejött megbízási szerződés alapján a kft szerződési kötelezettsége volt, hogy a rendszerrel kapcsolatos feladatait csak olyan munkavállalóival teljesíthette, akik nemzetbiztonsági átvilágítással, valamint a titokgazda felhatalmazásával rendelkeztek.

Miután a kft e feladatát - a Kincstárral való előzetes egyeztetés nélkül - nemzetbiztonsági átvilágítással nem rendelkező munkavállalókkal kívánta elláttatni, fennállt az államtitoksértés veszélye, ebből következően a társaság súlyos szerződésszegést követett el. A Kincstár 2007 februárjában az államtitoksértés megelőzése érdekében kényszerült a szerződés felmondására.

A kft a Magyar Államkincstárral szemben több bírósági eljárást indított, amelynek során a bíróság ideiglenes intézkedésével elrendelte a rendszer egyes adatainak kiadását. Tekintettel az adatok titkos minősítésére, a Kincstár ennek a bírósági döntésnek nem tud eleget tenni, mert ezzel bűncselekményt követne el. Ezért kezdeményezte a Kincstár már a múlt év folyamán a bíróság határozatának felülvizsgálatát. E kérdésben az eljáró bíróság azonban még a mai napig nem döntött.

Eredménytelenül zárult március 11-én az IO Kft. által kezdeményezett végrehajtás, mivel a Kincstár képviselői arról adtak tájékoztatást, hogy a kérdéses adatok állam és szolgálati titkot képeznek, és azok kiadásával súlyos törvénysértést követnének el.

Ugrás vissza Ugrás vissza...