Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Kambodzsa rendezi Magyarországgal hosszú ideje fennálló adósságát

Cikk:

Pénzügyminisztérium Sajtó
Budapest, 2009. május 29.

Erről megszületett a megállapodás, melyet csütörtökön Várkonyi László külügyi szakállamtitkár írt alá Phnom Penh-ben.

A megállapodás alapján Kambodzsa Magyarországgal szemben fennálló nettó adóssága a magyar tartozás beszámítása után 433.318 USD (mintegy 80 millió forint). Ebből Magyarország – a megegyezés alapján – 40 millió forintnak megfelelő összeget (azaz 216.659 USD) leír, míg a tartozás másik felét Kambodzsa két hónapon belül visszafizeti.

Az adósságrendezés keretében a magyar fél vállalta, hogy legalább a visszafizetett résznek megfelelő mintegy 40 millió forint összeget kambodzsai fejlesztési projekt finanszírozására fordítja. Ez a projekt egy, a ’80-as években magyar segítséggel létrehozott árvaház kibővítése lesz emberkereskedelem áldozatává esett és egyéb hátrányos helyzetű csoportok fogadóközpontjaként.

Magyarország azáltal, hogy ilyen módon rendezi kambodzsai követelését, a követelés egy részét magyar fejlesztési projektre fordítja, nemzetközi, európai uniós kötelezettségének is eleget tesz.

Az EU fejlesztési tevékenységének fókuszában a legkevésbé fejlett országok (Least Developed Countries – LDC-k) megsegítése, illetve az ENSZ által 2000-ben elfogadott Millenniumi Fejlesztési Célok teljesítése áll.

Említésre méltó továbbá az a tény, hogy a hivatalos fejlesztési támogatásra jogosult országok esetében elengedett adósságot – az OECD DAC (Development Assistance Committee) által megszabott szigorú feltételek szerint – szerepeltethetjük a hivatalos fejlesztési támogatásra (Official Development Assistance – ODA) fordított források között. Ez különösen azért fontos, mert a NEFE (Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés) finanszírozás területén jelentős elmaradásban van Magyarország az EU régi tagállamaival szemben.

Ugrás vissza Ugrás vissza...