Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:PM: Nem kevesebb, hanem több a tartalék a költségvetésben

Cikk:

Pénzügyminisztérium Sajtó
Budapest, 2009. október 26.


A kormány folytatja az elmúlt években bevált gyakorlatot: a jövő évi költségvetés tervezete a szokásos általános tartalékon kívül egyéb tartalékokat is tartalmaz a kockázatok kezelésére, az előre nem látható folyamatok esetleges negatív hatásainak ellensúlyozására.

A jövő évi költségvetés parlament előtt lévő változata azon kívül, hogy az államháztartási törvény előírásainak megfelelően tartalmaz általános tartalékot – ennek tervezett nagysága 57 milliárd forint, szemben az ez évi költségvetésben szereplő 47 milliárd, a tavalyiban 46 milliárd forintos összeggel – egyéb biztonsági elemekkel is rendelkezik.

A tartalékok között meghatározó a stabilitási tartalék, amely a tervezetben közel 80 milliárd forinttal szerepel (ennek nagysága az ez évi költségvetésben 78 milliárd, a 2008. éviben központi egyensúlyi tartalék néven 20 milliárd, a 2007. éviben 50 milliárd forint volt).

Az ez év költségvetést eleve zárolt fejezeti egyensúlyi tartalékkal fogadta el az Országgyűlés, így a fejezetek az előző esztendőhöz képest nem kaptak lehetőséget részbeni felhasználására sem. A jövő évi költségvetésbe azért nem került be a fejezeti egyensúlyi tartalék, mert annak fel nem használásával már a tervezéskor eleve számolt a kormány, a zárolásokat a bázisba építette.

A korábbiakkal ellentétben a jövő évi költségvetés tervezetében egy új tartalékelem is megjelent, ez pedig a kamatkockázati tartalék, nagysága 50 milliárd forint. Ez arra szolgál, hogy ha a válság miatti kamatkockázatok növekednének, akkor annak kiadási területét legyen honnan finanszírozni.

A korábbi években is, és most is, szerepel a tervezetben céltartalék. Ez azonban, ahogy az elmúlt években, úgy most sem igazi tartalék elem. Ez a forrása azoknak az egyes már tervezett, így szükségszerűen megtörténő intézkedéseknek, mint például a közszféra bérkiegészítése, vagy egyéb további döntések, amelyek a költségvetési tervezet benyújtásakor még nem születtek meg, mivel nem zárultak le az érdekegyeztető tárgyalások, de az ezzel kapcsolatos kiadásokat valamilyen formában már indokolt figyelembe venni.

Így tévedés a jövő évi költségvetés parlamenti elfogadásának menete során a céltartalékot érintő javaslatokat úgy értelmezni, hogy azok nagymértékben olvasztanák a kockázatok kezelésére szolgáló tartalékok szintjét. A jövő évi tényleges költségvetési tartalékok az idei év és a korábbi évek tartalékainak mértékét is meghaladják.

Ugrás vissza Ugrás vissza...