Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Ezévi és jövő évi prognózisok - PM összefoglaló

Cikk:

Pénzügyminisztérium Sajtó
Budapest, 2009. december 28.

A Pénzügyminisztérium annak érdekében, hogy segítse az eligazodást a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos vitában, rövid összefoglalót készített meghatározó intézmények idei és 2010-es előrejelzéseiről.

Azért érdemes a különböző előrejelzéseket összehasonlítani, mert a közölt számok alapján kiderül, hogy sem a jövő évi GDP alakulást illetően, sem pedig a várható államháztartási egyensúlyt tekintve nincs jelentős eltérés, több százalékpontos különbség a Pénzügyminisztérium várakozása, a parlament által elfogadott jövő évi költségvetés fő keretszámai, valamint olyan meghatározó intézmények, mint a Költségvetési Tanács, vagy a Magyar Nemzeti Bank számai között.

A Magyar Nemzeti Bank szerint – ezt tartalmazza a legutolsó inflációs jelentése – ha a kormány nem költi el a GDP 0,8 százalékára tehető költségvetési tartalékok meghatározó, a GDP 0,6 százalékát meghaladó részét, akkor a hiánycél elérhető. Ezért jelölt meg a jelentésben az MNB két várható értéket, 3,8 százalékot és 4,3 százalékot a jövő évi államháztartási hiányra (a parlament által elfogadott költségvetésben 150 milliárd forint nagyságú a csak kockázatokat ellensúlyozó tartalék nagysága).

A Költségvetési Tanács mind a makropályával kapcsolatban, mind az államháztartás meghatározó tételeit érintően elvégezte saját számításait. A végeredmény, a Tanács által prognosztizált hiány alig 10 milliárd forinttal, vagyis még a GDP 0,1 százalékánál is jóval kisebb mértékben tér el a PM prognózistól. Idézet a jelentésből: „Előreláthatóan 2010-ben … a nominális adóalapok is magasabbak lehetnek a kormány által előrejelzettnél.” „A Költségvetési Tanács csak a külső tételekre és a kamatkiadásokra készít saját számításokat, így az ESA (eredményszemlélet) mutatóra vonatkozó becslésünk csak a külső egyenlegben, valamint az adósságszolgálati terhekben térhet el a kormányzati prognózisoktól. … A kamatkiadásokban a 10 milliárd Ft-tal kedvezőtlenebb külső egyenleg miatt ceteris paribus kevesebb, mint 1 milliárd Ft-os többlet várható.”

Az Európai Bizottság tagországok számára Magyarország hitelprogramjáról készített összefoglalója szerint: „a gazdasági tevékenység visszaesése 2010-ben valamivel kisebbnek látszik, mint a korábban előrejelzett -0,9 százalék (-0,6 százalék)”, tehát a növekedési előrejelzés nem tér el a kormányétól. A költségvetési hiányról megállapítják, hogy „az elfogadott költségvetés összhangban van a 3,8 százalékos hiánycéllal. A költségvetés 206 milliárd (a GDP 0,8 százaléka) tartalékot tartalmaz. … Vannak kockázatok mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, ezek összege a tartalékok összegét a GDP 0,4 százalékával csökkentheti. Mindez azt jelenti, hogy a 2010-es hiánycél elérhető.”

A Nemzetközi Valutaalap szakértői által az Igazgatóság számára készített jelentés szerint: „2010-ben a GDP növekedési ütemét egy negyed százalékkal felfele korrigáltuk, tükrözve az erőteljesebb exportnövekedést és a belföldi kamatok csökkenését. Az előrejelzés felfele, illetve lefele mutató kockázatai szimmetrikusak. … A parlament által elfogadott költségvetés összhangban van a 3,8 százalékos céllal. ... az elfogadott költségvetés lényeges mértékű tartalékokat tartalmaz, a 2010. évi célok elérése a kiadások szigorú kézben tartását igényli.”

Nem találunk lényeges, meghatározó eltérést a legfejlettebb országokat tömörítő szervezet, az OECD Magyarországgal kapcsolatos várakozásai és a kormány prognózisa között.

Egyetlenegy olyan nyilatkozat látott napvilágot a közelmúltban, amely mind a GDP várakozást, mind pedig az egyensúlyi folyamatokat tekintve teljesen másképp látja a helyzetet, ez pedig a 29 közgazdász ünnepek előtt megjelentetett kiadványa.

 

2009

2010

 

GDP index

Államháztartás eredményszemléletű hiánya (GDP %)

GDP index

Államháztartás eredményszemléletű hiánya (GDP %)

Pénzügyminisztérium

-6,7

3,9

-0,6

3,8

Magyar Nemzeti Bank

-6,7

4,0

-0,6

4,3 (3,8)

Költségvetési Tanács

-6,2

n.a.

-0,5

3,8

EU, IMF

-6,7

3,9

-0,6

3,8

OECD

-6,9

4,3

-1,0

4,1

Bank of America Merrill Lynch

-6,6

n.a.

+0,2

n.a.

Barclays Capital

-6,5

n.a.

+0,5

n.a.

Standard&Poosr's

-7,0

4,0

-1,0

4,0

Fitch

n.a.

n.a.

n.a.

4,2

GKI

-6,5

3,9

0

3,8

Ecostat

-6,3

3,9

-0,3

4,0

29 közgazdász

 

 

-2-(-4)

7-8


A Pénzügyminisztérium előrejelzése alapján az államháztartás eredményszemléletű GDP arányos hiánya 3,9 százalék, a pénzforgalmi hiány pedig – helyi önkormányzatok nélkül – 3,8 százalék, míg önkormányzatokkal 4,1 százalék lesz.

A 2009-es pénzforgalmi adatokról első alkalommal – a tárca publikációs naptárának megfelelően – tájékoztató adatok 2010. január 5-én kerülnek közzétételre.

Ugrás vissza Ugrás vissza...