Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Tájékoztató a hitelintézetek megerősítését célzó felügyeleti körlevélről

Cikk:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Budapest, 2009. február 25.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) vezetői körlevélben fogalmazta meg elvárásait a hitelintézetek számára, annak érdekében, hogy azok megfelelően kezelni tudják a fokozódó hitelkockázatokat, illetve a pótlólagos likviditás- és tőkebevonás nehézségeit.

A Felügyelet el fogja utasítani azokat a hitelintézeti kérelmeket, amelyek 2009-ben az általános tartalékképzési kötelezettség alóli felmentést célozzák. Annak érdekében, hogy a hitelintézetek a megnövekedett kockázatok idején is fenntarthassák hitelezési tevékenységük volumenét, a Felügyelet kezdeményezi, hogy azon hitelintézetek is képezzék meg általános tartalékukat, amelyek – jelenlegi magas tőkeszintjük miatt – ez alól felmentést kérhetnének. A hitelintézeti törvény alapján felmentést azok a piaci szereplők kérhetnének, amelyek szavatoló tőkéje eléri a jogszabályban előírt tőkekövetelmény másfélszeresét és nincs negatív eredménytartalékuk.

A Felügyelet a tőkehelyzet erősítése érdekében azt is javasolja a hitelintézetek tulajdonosainak, hogy 2009-ben a társaságok megképzett adózás utáni eredményét ne fizettessék ki osztalék formájában, hanem hagyják azt a hitelintézeteknél.

A Felügyelet szerint a hitelkockázatok növekedése idején különösen fontos biztosítani a kockázatok átláthatóságát az ügyfelek és maguk a hitelintézetek számára is. Ezért nem tartja követendő üzletpolitikának, ha a hitelintézetek olyan újító jellegű termékeket értékesítenek, amelyek kockázatai nem, vagy csak nehezen láthatók át. Ilyen konstrukciónak számítanak a nemzetközi válság kirobbanását okozó vagy ahhoz hasonló struktúrált értékpapírok, a strukturált kamatlábcsere ügyletek (FX linked swap-ok) és az árfolyam-spekulációs opciós ügyletek, melyek a hozzá nem értő ügyfelek számára akár nagy veszteséget is okozhatnak.

Ugrás vissza Ugrás vissza...