Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Együttműködés a pénzügyi visszaélések megelőzéséért

Cikk:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Országos Rendőr-főkapitányság
Budapest, 2009. szeptember 14.


A Magyar Köztársaság Rendőrsége és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást kötött minden olyan bűncselekmény visszaszorítása és megelőzése érdekében, melyek a pénzügyi intézményrendszerek és a pénzügyi piacok iránti bizalmat veszélyeztetik.

Az ORFK és a Felügyelet között megkötött megállapodás célja, hogy biztosítsák a pénzügyi piacok megbízható, átlátható, prudens és hatékony működését, szolgálva a felügyelt intézmények, és ügyfeleik védelmét, biztonságát.

Az együttműködés kiemelt célja a pénzügyi visszaélések elleni fellépés új szemléletének kialakítása a büntetőeljárás és a felügyeleti ellenőrzés során, az ezzel összefüggő képzés megszervezése és az abban való részvétel, valamint a közös felvilágosító tevékenység a fogyasztói gondolkodás és magatartása átalakítás érdekében.

Az együttműködés során kiemelt területnek tekintik a Felek a készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel történő visszaélés, a hitelezéssel, elsősorban a gépjármű- és lakásfinanszírozással összefüggő csalás és orgazdaság, az ugyanazon tulajdonosi vagy ügyfélkörhöz kapcsolódó ismétlődő, szervezett kereteket öltő pénzügyi visszaélések, a hitelintézetek sérelmére elkövetett rablások, a készpénzkiadó automaták elleni támadások és az elektronikus pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogellenes magatartások visszaszorítását és megelőzését.

A közös cél megvalósítása érdekében az intézmények e témákkal kapcsolatban célzott adatgyűjtést és elemzést végeznek, felmérik az új jelenségeket és jövőbeni kockázatokat, éves helyzetértékelést készítenek a hazai és nemzetközi trendekre és a megelőzés módszertanára kiterjedően, továbbá egymás részére rendelkezésre bocsátják a – személyes adatokat, bank-, üzleti és egyéb titkot nem tartalmazó – statisztikáikat, elemzéseiket.

A Felek a megállapodásnak megfelelően az összehangolt fellépés érdekében egyeztetik álláspontjaikat a kiemelt területekkel összefüggő adatgyűjtés és hasznosítás jogi kereteinek kialakítása érdekében, továbbá a kapcsolódó jogszabályalkotás és módosítás során.

Ugrás vissza Ugrás vissza...