Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:PSZÁF: több mint száz intézmény írta alá a magatartási kódexet

Cikk:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Budapest, 2009. október 15.


Alig egy hónap alatt több mint száz pénzügyi intézmény fogadta el a Magatartási Kódexet, amely a hitelező pénzügyi szervezetek lakossági ügyfeleikkel szembeni tisztességes magatartásáról szól. A dokumentumot eddig aláírók nyújtják a hazai lakossági hitelállomány döntő részét. A Felügyelet a Kódex hatályba lépését követően folyamatosan ellenőrzi annak betartását az aláíróknál, s ugyanakkortól közzéteszi a Kódexet alá nem írók névsorát.

A piacon működő 41 hitelintézetből eddig 25 csatlakozott a Magatartási Kódexhez. A dokumentumot nem szignálók egy része lakossági hitelezéssel nem foglalkozik (például elszámolás-forgalmi ügyek intézésére vagy kizárólag vállalati kölcsönzésre szakosodott intézmény). A Kódexet magukra nézve kötelezőnek elismerők a teljes hitelállomány 95,4 százalékát adták. Mindhárom Magyarországon működő jelzálogbank, mindkét lakás-takarékpénztár és több pénzügyi vállalkozás is csatlakozott a Kódex aláíróihoz.

A 141 szövetkezeti hitelintézet közül mostanáig 87 írta alá a Kódexet. Ezek együttesen a szövetkezeti hitelintézeti szféra tavalyi teljes hitelállományának közel 50 százalékát tudhatják magukénak. A biztosítók közül ez idáig egyetlen piaci szereplő sem kért kötvénykölcsön nyújtására engedélyt a Felügyelettől, azaz közülük senki sem kínál hitelterméket. Noha így nekik egyelőre nem kellene alkalmazniuk a Kódex előírásait, az elvi lehetősége megvan annak, hogy a későbbiekben csatlakozzanak az e tevékenységre engedélyt szerzők.

A Felügyelet a Kódexet aláírók nevét a jövőben is folyamatosan közzéteszi honlapján, illetve annak hatályba léptétől kezdve a Felügyelet külön listában hozza nyilvánosságra azon piaci szereplők nevét is, amelyek lakossági hitelezéssel vagy pénzügyi lízingtermékek értékesítésével foglalkoznak, és nem csatlakoznak a Kódexhez. Egy további, harmadik listában kapnak helyet azok az intézmények, amelyek esetében nincs szükség a csatlakozásra, hiszen ezek nem kínálnak lakossági hiteleket vagy pénzügyi lízingkonstrukciókat. Utóbbi szereplők közül egyébként többen írásban jelezték a Felügyeletnek: egyéb jellegű tevékenységük ellenére is támogatják a Kódex által meghirdetett elveket.

A Felügyelet a hatályba lépést követően folyamatosan ellenőrzi a Kódex betartását az azt aláíróknál, és honlapján közzéteszi az ezzel kapcsolatos megállapításait. A hitelintézeti törvény legutóbbi, augusztusi és januárra várható fogyasztóvédelmi módosításai a Kódexet alá nem író intézményekre is vonatkoznak, ezek betartását a Felügyelet fokozottan ellenőrzi majd.

A Kódex az első olyan szektor-semleges önszabályozó megállapodás, amely a hitelezők és a lakossági hitelfelvevők közötti nélkülözhetetlen bizalom megerősítését szolgálja. Az ebben megfogalmazott elveket betartva az aláírók átlátható, és a jogszabályi előírásokon túlmutató felelős magatartást tanúsítanak ügyfeleikkel szemben.

Ugrás vissza Ugrás vissza...