Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2021. 09. 27. 22:00. Vége: 2021. 09. 27. 24:00

Előre tervezett szolgáltatói karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

MORZSÁK

TARTALOM:Rendőrségi eljárással fenyegetett az Intrum Justitia

Cikk:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2011. június 28., Budapest


A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) fogyasztóvédelmi eljárása során 500 ezer forint bírság megfizetésére kötelezte az Intrum Justitia Zrt.-t, mivel az az ügyfeleknek küldött fizetési felszólításaiban agresszíven, a fogyasztókat megfélemlítve megtévesztő módon járt el.

A PSZÁF ügyfélbejelentés alapján kezdett vizsgálatot, mivel a pénzügyi szervezet a 2010. február 25-én kelt fizetési felszólításában büntető feljelentés megtételét helyezte kilátásba, ha az ügyfél a fennálló tartozásának kiegyenlítését a levélben megadott határidőig nem teljesíti.

Az Intrum Justitia ügyfélnek küldött levele – amely már tárgyában nevesítve is „Értesítés rendőrségi bejelentésről” – így fogalmaz: „a … bank Zrt. -nál kötött szerződésből fennálló, mai napig ki nem egyenlített … Ft-os tartozás miatt az illetékes rendőrkapitányságon bejelentést fogunk tenni. …Amennyiben az eljárás nyomozati szakba kerül, és bizonyításra kerül, vagy az ügy körülményeiből feltételezhető, hogy a hitelszerződés megkötésekor nem az arra illetékes személy járt el, vagy a hitel felvevője a hitel igénybevételekor már tudomással bírt arról, hogy a hitel visszafizetésére reális esélye nincsen … úgy a büntetőeljárás lefolytatásával a csalás bűncselekménye megállapításra kerülhet. Abban az esetben, ha a jelzett összeg 15 napon belül az ügyiratszámra való hivatkozással beérkezik az alábbi bankszámlaszámunkra, akkor a bejelentéstől eltekintünk.”

A pénzügyi szervezet súlyosan jogellenesen járt el. A PSZÁF a levél tartalmát megvizsgálva megállapította, hogy az Intrum Justitia ugyan feltételes módban fogalmazza meg, hogy az ügyféllel szemben büntetőeljárás lefolytatásának lehet helye, azonban összességében így is azt a hatást kelti, hogy az ügyféllel szemben a rendőrhatóság felléphet a követelés megfizetésének elmulasztása miatt. A felszólítás alkalmas arra, hogy a késedelmes ügyfélben azt a képzetet keltse, hogy a tartozás megfizetésének elmulasztása miatt vele szemben bűncselekmény elkövetését állapíthatják meg.

Az ügyfél mindezt fenyegetésként élhette meg, így az adott helyzetben nem is mérhette fel az általa igénybe vehető jogorvoslatok körét, s azok igénybe vételétől tartózkodhatott. Az Intrum Justitia felszólítása – annak erősen félelemkeltő jellege miatt – alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót az általa esetlegesen meghozható intézkedések megtételétől eltérítse, magatartási szabadságában korlátozza.

A pénzügyi szervezet tehát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény által tiltott agresszív kereskedelmi gyakorlatot folytatott az ügyféllel való kommunikációjában. A fogyasztó ügyleti döntése torzítása érdekében nyomásgyakorlással élt, amellyel a fogyasztói döntési folyamat súlyos megzavarására alkalmas magatartást tanúsított. A jogsértésre való tekintettel a PSZÁF 500 ezer forint bírságot szabott ki a pénzügyi szervezetre és eltiltotta a jogsértő magatartás folytatásától.

Ugrás vissza Ugrás vissza...