Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Tisztelt Felhasználó!
 
A Földhivatal Online rendszerben 2020. november 13-án pénteken 17:00 és 23:00 között karbantartást végzünk. Ezen időszak alatt a Földhivatal Online szolgáltatást a még nem regisztrált felhasználók nem vehetik igénybe. A karbantartás ideje alatt az új felhasználók regisztrációja, valamint a személyes adatok megadása, módosítása szünetel.
 
Kérjük a fentiek figyelembevételét! Szíves megértését köszönjük.

MORZSÁK

TARTALOM:Külföldön is segít a Pénzügyi Békéltető Testület

Létrehozva: 2011. június 30.
Módosítás: 2011. június 30.
Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Ugrás a cikkre...

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
2011. június 30. Budapest

2011. július 1-jén megkezdi tevékenységét a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT). Az intézmény immár a határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogviták alternatív vitarendezésében is segítséget nyújt, mivel június közepén az erre hivatott nemzetközi szervezet, a FIN-Net teljes jogú tagja lett.

A törvényi előírásnak megfelelően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által működtetett, szakmailag független PBT 2011. július 1.-vel kezdi meg működését. Hatásköre a pénzügyi szolgáltatók és a fogyasztók közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogviták rendezésére terjed ki (ezekben a PSZÁF nem intézkedhet). A PBT eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatónál előzőleg közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A fogyasztó írásban (postai úton vagy személyesen), illetve elektronikus formában nyújthatja be békéltetői eljárást kezdeményező kérelmét a PBT-hez. Írásban történő beadvány esetén a kérelem formanyomtatványa letölthető a PBT honlapjáról, s azt a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. sz. alatt működő testülethez (levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Pf.: 172.) kell eljuttatni. Elektronikus úton a kérelem a www.magyarorszag.hu honlap segítségével, az Ügyfélkapun adható be.

A kérelemnek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét; a jogvitával érintett pénzügyi szolgáltató nevét, székhelyét; a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt – okirat-másolat formájában – alátámasztó tényeket, bizonyítékokat; a fogyasztó nyilatkozatát a vitás ügy rendezésének megkísérléséről a pénzügyi szolgáltatónál, illetve az elutasított panasz dokumentumát. Ugyancsak csatolni kell a fogyasztó nyilatkozatát, hogy az ügyben közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított, illetve a PBT döntésére irányuló indítványát.

A PBT segítségével a fogyasztók immár a határon átnyúló pénzügyi fogyasztói jogvitáikat is elintézhetik. A hazai pénzügyi békéltető intézmény ugyanis 2011. június 16-tól az Európai Gazdasági Térségben (EGT) működő alternatív vitarendezési hálózat, a FIN-Net tagja lett.

Így a PBT segítségével rendezhetik vitás ügyeiket azok a hazai állampolgárok, akiknek – például átmenetileg az EGT valamely más tagállamában dolgozva vagy tanulva – egy külföldi pénzügyi szolgáltatóval támad szerződéses jogvitájuk (például banki számlavezetés, bankkártya-használat témájában). Ide fordulhatnak azok az EGT más tagállamában élő állampolgárok is, akiknek egy magyarországi székhelyű pénzügyi intézménnyel szemben keletkezett vitás ügyük (például egy német balatoni nyaralótulajdonosnak hazai biztosítójával).

Ugrás vissza Ugrás vissza...