Portál Navigáció


Portál al-navigáció


Előre tervezett karbantartás – Oktatási Hivatal

Kezdete: 2021. 09. 27. 22:00. Vége: 2021. 09. 27. 24:00

Előre tervezett szolgáltatói karbantartás miatt az Oktatási Hivatal publikus szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.

MORZSÁK

TARTALOM:Bírság és közérdekű igényérvényesítési per az AXA-pénztártagoknak okozott indokolatlan többletköltségek miatt

Cikk:

Százmillió forint bírsággal sújtotta az AXA alapkezelőt a PSZÁF és felszólította a pénztári vagyonkezelési jogszabályok betartására. A PSZÁF közérdekű igényérvényesítés iránti pert indít, annak érdekében, hogy az AXA magánnyugdíjpénztárának volt és jelenlegi tagjai visszakaphassák a vagyonkezelő által tőlük jogsértően elvont költségeket.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ma publikált határozatában 100 millió forint bírsággal sújtotta az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.-t és felszólította a pénztári vagyonkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartására.

A PSZÁF célvizsgálatot folytatott le az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárnál a pénztári vagyonkezelés során fölmerült költségek jogszerűségének áttekintésére. A PSZÁF a pénztári vizsgálatot lezáró határozatában akkor megállapította: az AXA nyugdíjpénztára indokolatlan többletköltséget okozott magánnyugdíjpénztári tagjainak egyes, az AXA alapkezelője által kezelt befektetési alapokban történt befektetéseivel. Az AXA nyugdíjpénztár által − a PSZÁF fenti határozatának végrehajtásaként – benyújtott intézkedési terv szerint, a nyugdíjpénztár által kimutatott  jogtalan többletköltség 808 millió forint volt, amelyből azonban az AXA alapkezelője – az AXA nyugdíjpénztárának felszólítására – csak mintegy 158 millió forintot térített meg.

A PSZÁF az AXA alapkezelőjével szemben is célvizsgálatot folytatott le, melyben a vagyonkezelői befektetések során alkalmazott egyes befektetési eszközök jellegét, a mögöttes eszközök sokszínűségét, a költségek különböző befektetők közötti megoszlását, s a méretgazdasági szempontokat ellenőrizte. Ezek alapján megállapítható, hogy a vagyonkezelő több esetben közvetett befektetési eszközökbe –az alapkezelő által létrehozott, döntően a pénztár által lejegyzett, viszonylag kisszámú értékpapírt magába foglaló befektetési alapokba – helyezte el a pénztári megtakarításokat, noha az ugyanolyan befektetési összetételt megvalósító közvetlen befektetések lényegesen alacsonyabb költségűek lettek volna.

A PSZÁF az AXA alapkezelőnél elvégzett vizsgálatában kirívóan súlyos jogsértésnek minősítette, hogy a vagyonkezelő az AXA nyugdíjpénztárával kötött befektetési szolgáltatási szerződése keretében – jogszabályt sértve – nem a pénztár érdekeivel összhangban járt el. A vagyonkezelő az indokolatlan többletköltség felszámítása révén csökkentette a magánnyugdíjpénztári tagok nyugdíjcélú megtakarításainak összegét, miközben az alapkezelési díjon keresztül neki a jogsértésből közvetlen vagyoni előnye származott. Mindez alkalmas lehet a pénzügyi közvetítő rendszerrel és a nyugdíjcélú megtakarítások megfelelő kezelésével kapcsolatos közbizalom gyengítésére is.

Az AXA alapkezelő az őt megbízó – s a rá vonatkozó felügyeleti határozatot nem vitató – AXA nyugdíjpénztár által kiszámított többletköltség egy részét megtérítette, így az igény jogosságának alapját gyakorlatilag elismerte. Ugyanakkor a követelés fennmaradó része teljesítésének megtagadásáról nem adott számot.

A PSZÁF a Fővárosi Bíróságon közérdekű igényérvényesítési eljárást indít az AXA alapkezelőjével és nyugdíjpénztárával szemben, hogy elérje a volt és jelenlegi magánnyugdíjpénztári tagokat illető többletköltség visszafizetését. Amennyiben a bíróság – amelynek eljárásáról a PSZÁF tájékoztatni fogja a közvéleményt – megítéli az egyes pénztártagoknak visszajáró összegeket, azoknak a volt és jelenlegi pénztártagok részére történő kifizetése iránt közvetlenül az AXA nyugdíjpénztára (tehát nem a PSZÁF) fog intézkedni. A történtek kapcsán a PSZÁF nyomozó hatósághoz is fordult.

Ugrás vissza Ugrás vissza...