Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:A PSZÁF fontosnak tartja a fogyatékkal élők megfelelő pénzügyi kiszolgálását

Cikk:

A fogyasztóvédelem feladata egyes fogyasztói rétegek problémáinak feltárása is, ezért a PSZÁF felméri a pénzügyi szervezeteknek a fogyatékkal élő fogyasztókkal kötött szerződéseit, speciális eljárásait és a számukra nyújtott ügyfél-tájékoztatást. A cél a fogyatékkal élők számára is megfelelő teljes értékű szolgáltatásnyújtás biztosítása, a már alkalmazott legjobb gyakorlatok terjesztése.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) átfogó felmérés keretében összegzi a pénzügyi szervezeteknek a fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos gyakorlatát, tekintettel e fogyasztói réteg helyzetének kiemelt fontosságára. A PSZÁF ennek során mintegy 80 intézmény – a pénzpiaci, biztosítási és pénztári szektor szereplőinek – általános szerződési feltételeit, a fogyatékossággal élő személyek számára kialakított speciális tájékoztatási eljárásait, az akadálymentesítéssel kapcsolatosan eddig megtett lépéseit és törekvéseit elemzi. Meg kívánja ismerni az intézmények fogyatékossággal élő személyek számára nyújtott különleges kiszolgálási gyakorlatait is.

A PSZÁF a fogyatékossággal élők napi nehézségeinek, igényeinek, a pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos észrevételeinek megismerése érdekében már korábban egyeztetett a fogyatékkal élőket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel. Az általuk megfogalmazott hasznos és gyakorlatias javaslatokat, észrevételeket a PSZÁF a felmérés szempontjainak kialakítása során messzemenően figyelembe vette. A felügyelet a kialakított szempontrendszer alapján kérte a felmérésbe bevont intézmények együttműködését és tájékoztatását.

A felméréssel a PSZÁF törekvése a tényleges szolgáltatási helyzet megismerése, a pénzügyi szervezetek eddig megtett intézkedéseinek és terveinek, jó tapasztalatainak, legjobb gyakorlatainak azonosítása, ezek minél szélesebb körben való elterjesztésének szorgalmazása, a fogyatékkal élő személyek érdekeinek érvényesítése érdekében. A PSZÁF e kezdeményezéssel is fel kívánja hívni a pénzügyi szervezetek figyelmét a fogyatékkal élő személyek speciális helyzetére, a számukra elengedhetetlen különleges bánásmódra, s a társadalmi felelősségvállalásra, annak érdekében, hogy másokkal megközelítőleg azonos minőségű szolgáltatásban részesülhessenek, függetlenül attól, hogy gyengén látóak, hallás- vagy éppen mozgássérültek.

A felmérés eredményét a PSZÁF ismertetni fogja a fogyatékkal élő személyeket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel, s a széles nyilvánossággal is.

Mint emlékezetes, a PSZÁF már korábban „Kézzelfogható pénzügyek” címmel tájékoztató kiadványt készített a pénzügyi szolgáltatásokról vakok és gyengénlátók számára a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének közreműködésével. A kiadványt a PSZÁF a szövetség számos intézményéhez, iskolájához, s megyei könyvtárakhoz juttatta el. A PSZÁF www.pszaf.hu/akadalymentes címen elérhető honlapját pedig vakok és gyengénlátók számára alakította ki.

Ugrás vissza Ugrás vissza...