Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Új kötelezettségek előtt áll a magyar ipar

Létrehozva: 2008. április 10.
Módosítás: 2008. április 10.
Forrás: Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Ugrás a cikkre...

PiktogramCímkék

?

ikonÉrtékelje a cikket!

?

-->

Cikk:

ÁNTSZ OTH
Kommunikációs Főosztály
2008. április 10.

Közeleg a REACH rendeletben rögzített kötelezettségek első határideje - figyelmeztet a REACH Nemzeti Kompetens Hatóság és a REACH Tájékoztató Szolgálat. A vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről szóló EU-s rendelet minden vegyi anyagot gyártó és importáló vagy felhasználó, ill. egyes árucikkeket forgalmazó cégre olyan kötelezettségeket ró, melyek korábban nem léteztek, és amelyek elmulasztása az adott vegyi anyaggal kapcsolatos tevékenység felfüggesztésével is járhat. A REACH a Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (magyarul a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése és engedélyezése) rövidítése. A rendelet mintegy 40 korábbi irányelvet helyez hatályon kívül, azok helyébe lép, sőt érint olyan területeket is, amelyekre az eddigi szabályozás nem terjedt ki. A rendeleti szabályozás közvetlenül érvényesül és így biztosítja a közösségen belüli azonosságot. A rendelet célul tűzi ki, hogy az új és meglévő anyagok 11 év alatt fokozatosan azonos eljárás alá essenek. Fontos alapelve, hogy nemcsak az adatok dokumentálásáért, hanem a vegyi anyagok használatából, továbbadásából adódó kockázatok becsléséért is az ipar lesz a felelős, sőt a felelősség kiterjed az egész gyártási láncra.  

Az EU minden tagállamában egyformán alkalmazandó REACH rendelet célja, hogy tovább növelje az emberi egészség és környezet védelmét az EU-ban gyártott és az EU-ba behozott anyagokra vonatkozó ismeretek bővítésével és nyilvánossá tételével, egyes igen veszélyes anyagok forgalomból való kivonásával és az egészségre, illetve környezetre nem káros alternatívák kutatásának és alkalmazásának ösztönzésével. A REACH az anyagok vizsgálatával kapcsolatos terheket, melyeket eddig a hatóságok viseltek, az ipar szereplőire hárítja, így a gyártók, importőrök feladata lesz ezen előírások teljesítése és a regisztrációval, ill. egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos anyagi terhek viselése.

Az érintettek alapvető érdeke a REACH első határidejének betartása, hiszen ennek elmulasztása komoly anyagi hátránnyal járhat számukra. A rendelet ugyanis lehetőséget kínál az ún. előzetes regisztrációra - amely egy egyszerű és költségmentes eljárás, - a 2008. június 1. és december 1. közötti hat hónapos időszakban. Így a gyártók, importőrök nem azonnal kötelesek eleget tenni a rendelet szerinti egyik legfontosabb kötelezettségnek, a regisztrációnak. Az előzetes regisztráció lehetőségével élő cégek a rendeletben megadott későbbi határidőig regisztráció nélkül folytathatják tovább az eddigi tevékenységüket. Ha azonban egy társaság nem él az előzetes regisztráció lehetőségével, akkor fel kell függesztenie a gyártást, importot - hacsak nem tesz rögtön eleget a vizsgálati, adminisztratív és anyagi terhekkel járó regisztrációnak.

A fentiekhez, valamint a REACH rendelet egyéb előírásainak teljesítéséhez nyújt támogatást a REACH Tájékoztató Szolgálat, melynek fő feladata az ipar és kereskedelem szereplőinek széles körű tájékoztatása.

Bővebb információk a REACH rendeletről és az abból fakadó kötelezettségekről a www.okbi.hu/reach honlapon olvashatók, illetve a 06-1-476-1167 telefonszámon kérhetők.

Ugrás vissza Ugrás vissza...